EU:lta tarvitaan ulkopolitiikassa ryhtiliikettä

Euroopan tulevaisuuskonferenssi kokoontuu kolmanteen täysistuntoonsa 23.1. Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Siksi onkin aiheellista tarkastella EU:n toimintakykyä ulkopolitiikan saralla.

EU:n painoarvo kansainvälisissä neuvottelupöydissä ei ole näyttäytynyt viime vuosina vahvalta. Ukrainan pitkittynyt tilanne sekä Afganistanin kriisi viime vuonna alleviivaavat EU:n tämänhetkisiä haasteita ulkopolitiikassa.

EU:n keskeisin heikko kohta liittyy jäsenvaltioiden yksimielisyyden vaalintaan. Yksimielisyys on erittäin tärkeää suurissa sisäpoliittisissa kokonaisuuksissa, kuten elvytyspaketista päätettäessä. Kuitenkin nopeasti etenevät kansainväliset kriisit eivät odota hitaasti kääntyvää laivaa. Siksi EU:n tulisi siirtyä määräenemmistöpäätöksiin kansainvälisissä kysymyksissä. Tämä nopeuttaisi reagointia konfliktitilanteisiin ja vahvistaisi EU:n asemaa tasavertaisena toimijana suurvaltioiden rinnalla.

Pidän EU:n globaalin roolin ja vaikutusvallan vahvistamista välttämättömänä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tulee kehittää niin, että EU:n ulkopolitiikan johtajalla on vahva mandaatti toimia EU:n nimissä. Tämä ja määräenemmistöpäätökseen siirtyminen kansainvälisissä kysymyksissä olisivat omiaan vahvistamaan EU:n asemaa. Suurvaltojen välissä EU:n on kyettävä muodostamaan tehokkaasti omat kantansa ja puuttumaan muodostuneisiin kriiseihin.

EU käyttää valtaansa kansainvälisissä kriisitilanteissa tarvittaessa taloudellisten pakotteiden muodossa. Taloudelliset pakotteet ovat toimineet kohtuullisen hyvin. Niiden kohdentamisessa on oltava tarkkana jatkossakin, jotta toimien vaikutukset eivät kohdistu kohdemaan heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Tästä syystä Suomelle on keskeistä, että pakotepolitiikka on johdonmukaista, oikeasuhtaista ja pohjautuu vahvaan oikeusperustaan.

+2
eveliinaheinaluoma
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen 32-vuotias helsinkiläinen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.

Arvoihini kuuluvat vahvimmin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu