Koulujen tasa-arvoa vahvistettava

Lasten sosioekonominen tausta on korostunut merkitykseltään 2000-luvulla, kun tarkastellaan osaamista ja oppimista. Jos kehitystä ei saada taittumaan, peruskoulun eriarvoistuminen uhkaakasvaa tavalla, jossa lasten perhetaustan vaikutus tulevaisuuden mahdollisuuksiin voimistuu entisestään.

Koulutuksellinen epätasa-arvo näkyy erityisesti kaupunkiseutujen naapurustoissa eli lähiöissä, joissa on enemmän köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia. Alueelliset erot näkyvät kouluissa henkilökunnan kasvavana työkuormana ja lasten korostuneena tuen tarpeena ja heikkoina kouluvalmiuksina. Tämä käy ilmi apulaisprofessori Venla Boreliuksen teettämästä selvityksestä.

Ratkaisuksi Boreliuksen selvityksessä ehdotetaan Helsingissä jo käytössä ollutta myönteisen erityiskohtelun rahoitusta – tällä kertaa kansallisen rahoitusmallin kautta. Tämä olisi toivottu uudistus, sillä kansallisen mallin myötä tasa-arvorahoitus saataisiin osaksi kansallista koulutuksen resurssoinnin järjestelmää ja koulutuksen tasa-arvoajattelua. Se mahdollistaisi laadukkaan seurannan, resurssien tehokkaan käytön sekä lisäisi asiaan liittyvää tutkimustietoa.

Tällä hetkellä Suomen hallitus vie vahvasti eteenpäin Oikeus oppia -ohjelmaa, jonka tavoitteet ovat yhteneväiset myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kanssa. Parhaillaan kuntien haettavana on yli 67 miljoonaa euroa opetuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen. Ohjelma on todella kannatettava toimi, mutta toteutuksen jälkeen olisi syytä pohtia selvityksessä esitetyn kansallisen mallin toteutusta.

Helsingin kokemukset myönteisestä erityisrahoituksesta ovat olleet erittäin kannustavia. Silti on muistettava, että kyseessä on pistemäinen toimi. Koulujen tasa-arvo rahan tulee nivoutua yhteen laajempaa kaupunkiseutujen naapurustojen eli lähiöiden kehittämistä.

eveliinaheinaluoma
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen 32-vuotias helsinkiläinen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.

Arvoihini kuuluvat vahvimmin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu