Tulevaisuudentutkimus ei ole tiede

Ns. Tulevaisuudentutkimuksen perustana on konsultin työkalupakki. Voi vain kysyä, mikä arvo on alan väitöskirjoilla tai eduskunnan tilaamilla tulevaisuusraporteilla.

Näin tulevaisuudentutkimuksesta tehtiin ikäänkuin tiede

Ns. Tulevaisuudentutkimus on markkinatutkimukseen verrattava konsultin työsarka. Mitään omaa tieteellistä metodiikka ei alaan liity, tukena on konsultin työkalupakki. Sääli että opiskelijoita johdatetaan tulevaisuudentutkimuksen piiriin muka tieteenä.

Lainaukset kirjasta Pentti  Malaska Ennalta näkijä, edellä kulkija:

Futures study -termiä käytetään yleisempänä käsitteenä, joka viittaa monesti, muttei kuitenkaan aina väljemmin määriteltyyn ja usein kvalitatiivista menetelmää soveltavaan tutkimushankkeeseen, kun taas futures research ymmärretään metodisesti ja systeemiopillisesti tarkemmin määritellyksi ja usein kvantitatiivisesti painottuneeksi hankkeeksi.” Malaska

LG. Väitöskirjojen otsikoista jo näkee, että kyse on vain ORIENTAATIOSTA:

Tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjat on tehty johonkin suomalaiseen yliopistoon, tiedekuntaan/ainelaitokselle. Yhteinen ominaisuus väitöskirjoille on tulevaisuudentutkimuksen orientaatio. Väitöskirjat luovat kuvaa tiedonalan edistymisestä Suomessa.”

https://www.utu.fi/fi/yksikot/tva/tutkimus/vaitoskirjat/Sivut/home.aspx

”Tulevaisuustieto on kontingentteja, intentionaalisia ja ei-faktuaalisia ilmiöitä koskevaa näkemyksellistä tietoa. Se ei ole ristiriidassa tutkimuksen kannalta relevantin objektiivisen ja muun faktuaalisen tieteellisen tiedon kanssa. Tulevaisuuden- tutkimuksen tiedon käsitys on samasta syystä kuitenkin yleisempää kuin muu tieteellinen tieto. Yleistetyn tieteellisen tiedon mielessä tulevaisuudentutkimus on eräs tieteellinen tiedonala.” Malaska

LG. Mielenkiintoisia ilmaisuja. ”Näkemyksellistä tietoa”, ei ristiriidassa”, ”yleisempää tietoa”. Sopii erinomaisesti konsultoinnin ja selvitysten luonnehdintaan. Katso KUVAA!

Tutustuin Penttiin 1980-luvun alussa, kun hän haki kumppaneita uuden tieteenalan – tulevaisuudentutkimuksen – perustamiseen. Pentti otti kontaktia tieteenfilosofian suuntaan, koska häneen haasteenaan oli perustaa Suomeen uusi tieteenala, jolla ei vielä tuolloin ollut akateemista asemaa eikä instituutioita. Meitä Pentin kanssa yhdisti kiinnostus tekniikan tieteenfilosofiaan.” Niiniluoto

LG. Niiniluoto piti 80-luvulla tulevaisuudentutkimusta suunnittelutieteenä, mikä viittaa konsultointiin ja selvitysten tekemiseen. Sinänsä ihsa tarpeellisia asioita.

 

Itse olin Pentin pyynnöstä tukemassa alan kehittymistä myös mm. antamalla lausuntoja väitöskirjoista ja dosentuureista ennen kuin alalle saatiin omia oppituoleja. Tulevaisuudentutkimuksen tieteenfilosofia sen perustan rakentamisen lisäksi Pentti halusi näyttää, että on myös olemassa eksakteja metodeja tulevaisuudesta tietämiseen. Näitä metodeja hän löysi mm. omasta koulutustaustastaan teknillisistä tieteistä ja tilastotieteestä.” Niiniluoto

 

LG. Omasta mielestä tulevaisuudentutkimuksen perusta pitäisi hakea ihan toisaalla:

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura on Pentin perustama tieteellinen seura, jonka myötä tulevaisuudentutkimuksesta on tullut tieteenala. Sitä kautta vasta perustettiin Turun yliopistoon Tulevaisuuden tutkimuskeskus, professuurit ja maisteriohjelma. Pentti myös kansainvälisti suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen hankkimalla seuralle kansainvälisiä kontakteja mm. Rooman klubiin ja World Futures Studies Foundationiin.” Viherä

 

LG. Tutkimuskeskus perustettiin kauppakorkeakoulun yhteyteen. Sinne konsultointi ja selvitykset istuvat hyvin ilman tieteen statusta. Tiedettä ei voi määritellä virkojen ja opinnäytteiden olemassaolon perusteella.

 

”Juuri 1980-luku oli tiivistä yhteydenpidon ja alan kehittämisen aikaa. Omassa op- piaineessani valtio-opissa otimme vuosikymmenen loppupuolella käyttöön kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, järjestötutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen suuntautumisvaihtoehdot. Niinpä tulevaisuudentutkimuksessa saattoi suorittaa aineopinnoissa jopa 15 opintoviikkoa.” Borg

 

LG. Hivutusta

 

”Pelastusoperaationa ministeriö työnsi nuo hakemukset Akatemian harteille; ne liitettiin osaksi Tiedon tutkimuksen ohjelmaa. Me yksinkertaisesti jossain määrin priorisoimme näitä hakemuksia, mikä oli helppoa, kun ne Malaskan ohjausryhmään kuuluvina olivat pääsääntöisesti myös vahvoja hakemuksia. Mieleeni on jäänyt, kun puheenjohtaja Pakkanen kemistinä sanoi useasti, että annetaanko tällekin miljoonan yksikön piikki! Minä kannatin lämpimästi, muut olivat yleensä hiljaa. Niin FUTU-projekti sai tuhdin lähtöpanoksen, ja tuloksena oli mm. viisi väitöskirjaa.” Borg

 

LG. Hyvät veljet …

 

”Pentti Malaskan tutkimukset alkoivat tulevaisuudentutkimuksen alalla empiirisestä forecasting-tutkimuksesta ja laajenivat myöhemmin peliteoriaan, operaatiotutkimukseen, systeemiteoriaan ja systeemien reduktionistiseen ja holistiseen mallintamistutkimukseen. Näistä teemoista hän eteni tulevaisuudentutkimukseen superkontribuoiden monella eri tavalla alan tieteelliseen kirjallisuuteen.” Kaivo-oja

 

LG. Niinpä. Ns. tulevaisuudentutkimuksen metodinen substanssi kun rajoittuu konsultin työkalupakkiin.

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu