Akatemian surkeat visio ja SWOT

Akatemian visio ei ole visio

Tuossa ei ole vision häivääkään…

Suomen Akatemia on julkaissut Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian vuosille 2020–2030. Strategian on laatinut Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea. Visiona on että, korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuuripalvelut lisäävät suomalaisen tutkimus-, koulutus-, ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa.

Akatemian surkeat SWOTit 1: tietojenkäsittely

Akatemian luokittelussa tietojenkäsittely on luonnontiede, vaikka käsitteellisesti kyse on teknologiasta. Hupaisaa on, ettei sana ”ohjelmisto” ole mainittu.

Tässä joukko ihmeellisyyksiä kyseisen alan SWOTista, jotka esitetty eilen julkistetun Tieteen tila 2012 -raportin yhteydessä.

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet:
vahvuudet

 • Alalla on kolme huippuyksikköä ja useita keihäänkärkiä
 • Yliopistojen tieteen sisäinen ja tieteiden välinen yhteistyö on lisääntynyt
 • Yritysten ja yliopistojen yhteistyö on hyvin joustavaa, ja ala osallistuu laajasti SHOK-verkostoihin (Strategisen huippuosaamisen keskittymät)
 • Kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutus ovat hyvätasoisia, vakiintuneita kansainvälisiä maisteriohjelmia on useissa yliopistoissa, maisterit ja tohtorit työllistyvät hyvin
 • Tutkimuksen kokonaisvolyymi on iso

Huippuyksiköt ovat seurausta tiedebyrokrattien päätöksistä. Ei ole mitenkään selvää, että pienessä maassa sellaisia olisi kuin sattumalta. Yhteistyö johtuu pääasiassa Akatemian sateenvarjoprojekteista, joissa työllistetään keskinkertaisuuksia. SHOK:it työllistävät, mutta niitä tasoa ei ole arvioitu tieteen kannalta. Työllistyminen on ollut hyvää, koska kyse ei tieteestä, vaan teknologiasta. Koulutusta ei tiettävästi ole evaluoitu?

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet:
heikkoudet

 • Rahoitus on suurelta osin ulkoa hankittua, pirstaleista ja tulee liian monesta eri lähteestä, jolloin perustutkimuksen teko vaikeutuu
 • Perus- ja jatko-opiskelijat vastaavat liian isosta osasta tutkimusta, tutkimusryhmien rakenne ei ole optimaalinen
 • Liikkuvuus etenkin Suomesta ulkomaille on liian vähäistä, esteitä pitäisi poistaa
 • Alalla julkaistaan vääjäämättä paljon konferensseissa, eikä ala siksi ole täysin yhteismitallinen vertailussa muiden alojen kanssa
 • Rahoituksen saanti keskihintaisten infrastruktuurien ylläpitoon ja hankintaan sekä ohjelmointilaboratorioihin on vaikeaa

Pirstaleisuus johtuu juuri niistä seikoista, jotka mainittu vahvuuksina.

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet:
mahdollisuudet

 • WWW mullistaa monet alan käytännöt ja koko yhteiskunnan, ja suoraa WWW:n tutkimusta tarvitaan enemmän, tietojenkäsittelytieteet ovat siinä avainasemassa
 • Kansainvälinen liikkuvuus ulkomailta Suomeen päin on vahvasti lisääntymässä, erityisesti uusien kansainvälisten maisteri- ja tohtoriohjelmien kautta
 • Suomi on hyvä ”sijoituskohde” hyvän taloudellisen tilanteensa ja infrastruktuuriensa ansiosta
 • Urapolkujärjestelmä selkeyttää uramahdollisuuksia nuorille tutkijoille
 • Alan rakennemuutos tuo uusia yrityksiä Suomeen

Tässä pitäisi olla mitä positiivista tulevaisuus ja ulkomaailma tuovat tullessaan. Mikään kohta ei ole relevantti.

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet:
uhat

 • Valtio leikkaa tutkimusrahoitusta eikä Suomi pysty hyödyntämään alan muutokseen liittyviä mahdollisuuksia, perustutkimuksen rooli vähenee, ja tutkijat siirtyvät yhä enemmän soveltavaan tutkimukseen
 • Innovaatiot jäävät hyödyntämättöminä tomuttumaan yliopistoihin
 • Tietotekniikka ei houkuttele uusia kykyjä alalle, ja menossa oleva sukupolvenvaihdos on haasteellinen
 • EU ja SHOKit rahoittavat yhä isompia hankkeita; jos yliopistot eivät ole mukana valvomassa etujaan, ne eivät saa rahoitustakaan
 • Mitä tapahtuu alan kannalta merkittäville verkostoituneille tohtoriohjelmille rahoituksen muuttuessa?

Tässä pitäisi olla mitä negatiivista tulevaisuus ja ulkomaailma tuovat tullessaan. Mikään kohta ei ole relevantti.

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu