Kasvatustiede takaisin ammattikorkeakoulujen tasolle

Kullakin tieteellä on oma menetelmästönsä täydennettynä aputieteillä ja tekniikoilla.
Mikähän olisi ns. kasvatustieteen oma menetelmästö:

Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se tarkastelee erilaisia koulutusinstituutioita ja -järjestelmiä. Varhaiskasvatus näkee lasten kasvatuksen tavoitteellisena toimintana. Wikipedia

Ns. kasvatustiede sisältää monia yleistysharhoja. Tutkitaan aikuisia ja yleistetään lapsiin. Toinen yleistysharha tulee siitä, että lapset ovat kyvyiltään jne. erilaisia kodeista puhumattakaan.

Koulukasvatus on erilaisten arvojen sovittamista opetussuunnitelmiksi vailla tieteen häivää.

Ns. kasvatustiede ei ole pystynyt nousemaan tieteeksi. Se pitäisi siirtää takaisin ammattikorkeakoulujen tasolle.

– – –

Onko kasvatustiede tiede? 1

Kasvatustiede syntyi kun opettajakoulutus siirtyi pääosin korkeakouluihin. Suomessa tehtiin maailmanennätys: yli sata kasvatustieteen professoria. Samoin kuin taloustieteessä, kasvatustieteessä on koulukuntia, joista yksi on kulloinkin vallalla. Historiallisesti kasvatustieteen taustalla on erilaisia kasvatusfilosofioita.

Kasvatustiede on sateenvarjotermi siinä missä vaikkapa Lääketiede. Eri osioissa voi olla lainoja oikeista tieteistä ja sitten toisaalla taas mielipidemutua. Koska kasvatustiede on itsesiittoisesti synnyttänyt oman tiedeyhteisönsä, on vastuu ulkopuolisilla lukijoilla ihan samaan tapaan kuin vaikkapa pseudotieteessä parapsykologia.

”Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se tarkastelee erilaisia koulutusinstituutioita ja -järjestelmiä.”wiki

Tämä kertoo, että oikeaan tieteeseen on vielä pitkä matka:

Learning theories try to better understand how the learning process works. Major research traditions are behaviorism, cognitivism and self-regulated learning. Media psychology is a newer addition among the learning theories because there is so much technology now included in the various types of learning experiences. Neurosciences have provided important insights into learning, too, even when using much simpler organisms than humans (Aplysia). Distance learning, eLearning, online learning, blended learning, and media psychology are emerging dimensions of the field. wiki

Minä vuonna kasvatustiede muuttui tieteeksi?

Vuoden 1973 opettajankoulutusasetus määritti lain mainitsemiksi opettajankoulutusyksiköiksi Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden osaston sekä Oulun, Joensuun, Turun ja Tampereen yliopistojen sekä Åbo Akademin kasvatustieteiden tiedekunnat. Myöhemmin vuonna 1979 asetukseen lisättiin myös Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osasto. Uuden lain merkittävämpänä uudistuksena oli se, että kaikki opettajankoulutus oli akateemista ja korkeakouluissa tapahtuvaa.

Käytännössä opettajankoulutusasetuksen mukaiset kasvatustieteiden tiedekunnat- ja osastot aloittivat toimintansa vuosina 1973-1974. Ensimmäisinä toimintansa aloittivat Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osasto ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta syksyllä 1973. Muut tiedekunnat aloittivat toimintansa vuotta myöhemmin syksyllä 1974. Samalla kasvatustieteen alan professorien, apulaisprofessorien ja lehtorien sekä muiden opettajien määrä lisääntyi tuntuvasti aikaisemman seminaarihenkilökunnan muuttuessa yliopistohenkilökunnaksi.” 

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu