Väyläviraston tulisi tehdä laajemmat vaikuttavuusarviot rataverkkoja suunniteltaessa

 

Yle uutisoi torstaina 15.10, että kaukojunien pysähtymispaikkojen karsiminen säästäisi matkaan kuluvaa aikaa Karjalan radalla.

Asia nousee esiin Väyläviraston Itä-Suomen junayhteyksien kehittämistä koskevasta taustaraportista, jossa käytiin läpi eri vaihtoehtoja Itä-Suomen junayhteyksien parantamiseksi.

Matka-aika lyhenisi kymmenen minuuttia, jos junat pysähtyisivät Lappeenrannan ja Joensuun välillä ainoastaan Imatralla ja Parikkalassa. Asemista putoaisivat pois Lappeenrannan Joutseno, Rautjärven Simpele, Kesälahti ja Kitee.

Ajatus on absurdi kahden suuntaisesti. Ratainfra on rakennettu verovaroin. Sitä myös ylläpidetään verovaroin. VR on valtion yhtiö. Tällöin lähtökohdan tulisi olla se, että rataverkko palvelee kaikkia radanvarsilla asuvia kansalaisia. Mikäli lähdetään karsimaan asemia sillä kustannuksella, että junalla pääsee nopeammin Joensuusta Helsinkiin, tällöin rataverkko palvelee vain tietyissä taajamissa asuvia kansalaisia. Toinen tulo kulma on ilmasto. Samaan aikaan kun maassamme pyritään mittaviin päästötavoitteisiin, ei mielestäni voida alkaa karsimaan ihmisten vaihtoehtoja valita yksityisautoilun ja julkisen liikenteen välillä vain saavuttaaksemme minuuttien aikasäästöjä suurempien taajamien välillä. Joutsenosta, Simpeleeltä, Kesälahdelta ja Kiteeltä ei varmasti matkustajamäärät ole suuret, mutta niitä kuitenkin on. Tällöin rataverkon ja VR:n tulee palvella myös näitä matkustajia. Mikäli halutaan kehittää nopeita junavuoroja, se voitanee tehdä niin, että sekaan mahtuu myös hitaampia junavuoroja, jotka edelleen palvelevat näiden taajamien matkustajia. Ellei tämä VR:n toimesta onnistu, pitänee uudelleen avata keskustelu kilpailun avaamisesta henkilöliikenteelle.

Kun Väylävirasto tekee vastaavan laisia avauksia, toivoisin, että niissä olisi mukana aina myös laajemmat vaikutusten arvioinnit. Väyläviraston selvitysten ongelmana tuntuu aina olevan se, että tuijotetaan vain matka-aikoja. Ei vaikutuksia ilmastoon, ei vaikutuksia aluetalouteen, tai vaikutuksia kyseisten paikkakuntien kilpailukykyyn tai elinedellytyksiin. Päätösten pohjalle tehtyjen esitysten tulisia aina perustua laajoihin vaikutusten arvioihin. Itään suuntautuvien ratojen kehittämisessä tämä olisi erittäin tarpeellista. Väylävirasto on ajamassa kuin käärmettä pyssyyn uutta ratalinjausta Porvoon ja Kouvolan kautta Karjalanradalle, koska selvityksessä on tuijotettu siinäkin vain henkilöliikenteen aikasäästöjä. Tämä on kestämätöntä, kun vaikutuksia tulisi arvioida paljon laajemmin. Itäisen rantaradan kohdalla vaikutukset ilmastoon ja Suomen vientiin olisivat paljon kattavammat. KotkaHaminan satama on Suomen suurin viennin konttisatama ja vienti tarvitsisi lisää väyliä satamaan. Tämä olisi myös Vihreiden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaista, koska olemme jo vuosikymmeniä olleet vaatimassa teollisuuskuljetuksien siirtoa kumipyöriltä raiteille. Tämä ei voi kattavasti toteutua, ellei raiteita ole sillä missä ovat satamat. Itäisen rantaradan varrella on monta satamaa. Lisäksi Itäinen rantarata liittäisi Itäuudenmaan kunnat tiiviimmäksi ja ilmastoystävällisemmäksi talousalueeksi Helsingin seudun kanssa ja se avaisi uuden ja tiiviimmän työssäkäyntialueen Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan välille. Silti Väylävirasto tuijottaa omissa selvityksissään vain matka-aikoja.

Toivoisin, että Väylävirastolta vaadittaisiin kattavampia vaikutusten arvioita, kun se selvittää rataverkkoa ja sen kehittämistä maassamme. Toivon, että tähän vaateeseen kiinnitettäisi erittäin kriittistä huomiota.

hannakaisalahde

Olen vuonna 1974 syntynyt nainen, tytär, äiti ja avovaimo. Koulutukseltani olen kulttuurituottaja YAMK sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Toimin Kotkan vihreän valtuustoryhmän toisena edustajana kaupunginhallituksessa. Työskentelen kansanedustaja Hanna Holopaisen poliittisena avustajana eduskunnassa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu