Sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää päihdetyön osaamista

Sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää päihdetyön osaamista.

Päihteet pilaavat liian monen elämän. Päihteiden liikakäyttö aiheuttaa suurta huolta myös läheisille – ja hätää koko meitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Pahimmassa tapauksessa päihteet tappavat.

Jos haluamme minimoida päihdehaitat ja vähentää päihdekuolemia, pitää sosiaali- ja terveyspalveluihin saada lääkärien, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ym. rinnalle lisää omista päihde- ja mielenterveyssairauksista toipuneita kokemusasiantuntijoita ja vertaistukiosaamista.

Ennalta ehkäisevälle päihdetyölle on annettava nykyistä suurempi painoarvo: Koska päihteiden liikakäyttö on usein syynä hoitoa vaativiin tapaturmiin, mielenterveyden häiriöihin ja somaattisiin sairauksiin. Sairauksien hoito on kalliimpaa kuin ennalta ehkäisevä päihdetyö.

Moni kuntapäättäjä ja sote-ammattilainen eivät vielä tiedä, miten tärkeitä kokemusasiantuntijat ja vertaistuki ovat päihderiippuvuuden ennalta ehkäisyssä, päihdehoidossa ja päihteettömän elämäntavan ylläpidossa.

Päihdepalveluihin pääsyä pitää nopeuttaa. Matalan kynnyksen palveluja tarvitaan lisää. Terapiaan pääsy on taattava sekä mielenterveys- että päihdeongelmista kärsiville.

Kunnallisten sote-palvelujen päihdetyöhön tarvitaan rakennemuutos: Omista päihde- ja mielenterveyssairauksista toipuneet kokemusasiantuntijat, vertaistuki ja järjestöt on saatava nykyistä laajemmin mukaan palvelujen suunnitteluun ja käytännön asiakastyöhön.

Kokemusasiantuntijoiden pitämiä ”matalan kynnyksen” asiakasvastaanottoja on perustettava sosiaali- ja terveysasemille, nuorisopalveluihin, kouluihin – ja myös sote-järjestöihin.

Kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea pitää olla tarjolla kunnallisissa palveluissa laaja-alaisesti: Ennalta ehkäisevässä työssä (kodit, neuvolat, koulut, oppilaitokset, työpaikat), terveysasemilla, erikoissairaanhoidossa, sosiaalityössä, nuoriso- ja vanhuspalveluissa, asumispalveluissa ym.

Hannu Ylönen

Päihdetyön kokemusasiantuntija, Vantaa

Aluevaaliehdokas (sit.)

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu