105. Lakkoilun ja sillä uhkaamisen sijasta vaadi työsi uudistamista

Yksikään atomi tai molekyyli ei itsessään luo elämää. Vasta tehdessään yhteistyötä suojatussa ympäristössä, solussa, syntyy elämää. Solujen, joita ihmisruumiissa on kaikkiaan 10 kvadrimiljoonaa (25 nollaa), kuvataan ikään kuin ojentavan kätensä toisilleen välittäen näin keskenään aisteilta saamiaan tietoja. Tämän rakenteellisen ominaisuuden ohella sisäeritysjärjestelmän kerrotaan puolestaan muuttavan tunteet hormooneiksi (mm. jokaisen tuntema adrenaliini), jotka verenkierron myötä kohde-elimissä aiheuttavat kasvua, käyttäytymistä ja toimintaa.

Yhtäältä näiden rakenteellisten ja toisaalta tunneperäisten lainalaisuuksien lisäksi elämäämme vaikuttavat myös globaalit rakenteet. 1700 – 1900-lukujen teollisen vallankumouksen kolme aaltoa muuttivat (höyry, öljy, sähkö- ja polttomoottorit sekä mikropiirit) ympäristön ja elämän. Vielä 1950-luvun koulussa kerrottiin syrjäisen maamme pääelinkeinon painottuneen maatalouteen. Höyryveturit väistyivät sähkö- ja dieselkäyttöisten veturien tieltä. Vuosituhannen vaihteen hiili energialähteenä muuttui liki kirosanaksi ja on saanut pääosin väistyä öljyn tieltä. Öljyn rajallisuus puolestaan pakottaa ihmiskunnan etsimään mikroprosessorien aikakautena uusia ratkaisuja energian tuottamiseksi.

Yksittäisen ihmisen ja globaalin ihmiskunnan välimaastoon sijoittuu vielä yksi realiteetti. Kutsumme sitä kansaksi, valtioksi tai yleisimmin yhteiskunnaksi. Sukupolvien vaihtumisen verkkaus suhteessa tekniikan kehityksen nopeuteen on ollut niin hämmentävä, että yhteiskunta jäykkine rakenteineen kehityksen sijasta on alkanutkin tuottaa uuslukutaidottomuutta ja lisätä nuorisotyöttömyyttä, kannustamaan nuorten siirtymistä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja syrjäyttämään niin nuoria kuin varttuneempiakin.

Yksilön ja yhteiskunnan sekä huimasti kehittyneen tietotekniikan välistä ristiriittaa kuvaa oivallisesti ajankohtainen Postin lakko. Liki 20 vuotta ennakoitavissa ollutta uudelleenjärjestelyn ja -koulutuksen välttämättömyyttä on toistuvasti lykätty lyhytjänteisillä työehtosopimuksilla. Ehdottoman työllistämisen ja riittävän palkkatason turvaamiseksi työnantajan eli tässä tapauksessa valtion olisi jo aikaa sitten tullut huolehtia uudistuksista. Kun ylläpidetään korporaatiolle tyypillistä herrakeskeistä kolmiyhteyttä a) demaripuolueen, b) työttömien selässä ratsastavan ay-liikkeen sekä c) pääoman voimalla ahneutta edustavien työnantajien välillä, joutuvat maksumiehiksi työntekijät. Farssinomaiseksi tilanne kehittyi naisjohtoisen valtakunnansovittelijan tultua syrjäytetyksi ja tosiasiallisesti korvatuksi enimmäkseen jo eläköityneistä ay-pomoista koostuneella työryhmällä. Mennyttä maailmaa edustavaa ja tietotekniikkaa täysin sisäistämätöntä dinosaurusten työryhmää kuvaa osuvasti niinikään eläkkeellä olevan entisen valtiovarainministeri Iiro Viinasen kirja Vaaran vuodet 1991 – 1995. Liki 30 vuoden takaa Viinanen kuvaa (sivu 269) toimenpiteitä, jotka 3/4-osaltaan vastasivat sanotun työryhmän jäsenten arvoja. Viinanen kertoo: ”Toinen asia, mikä minulle avautui vasta vähitellen, oli SAK:n mitätön rooli. Luulin, että SAK päättää ay-liikkeen puolesta, kun se pyrki esiintymään sellaisena, mutta eihän se pystynytkään mitään päättämään. Oli siis iso virhe, etten ymmärtänyt tuolloin SAK:n todellista merkitystä. Kun Metalliliitto ja Paperiliitto rupesivat johtamaan hommia, niin siinä ei Lauri Ihalaisen johtamalla SAK:lla ollut mitään sanomista. Se oli mitätön marionetti(lue ylhäältä, naruilla ohjattu nivelnukke).

Tilanteen murheellisuus on siinä, että tuki- ja muihin lakkoihin osallistuvien tahojen tulisi mikroprosessoriaikakautena lakkoilun sijasta mitä pikimmin vaatia oman työnsä uudelleenjärjestelyä ja -koulutusta. Heidän tulisi ymmärtää ensinnäkin, että menneinä aikoina saadut edut olivat ja ovat edelleen aina pois joiltakin toisilta sekä toiseksi, että huolimatta osoittamastaan myötätunnosta uusi teknologia syrjäyttää heidät seuraavassa vaiheessa. Mikroprosessin keinoin tullaan enenevässä määrin automatisoimaan kaikki tehtävät, jotka eivät ole riippuvaisia ihmisaivoista. Samalla kun kehitys korostaa työn henkisyyttä ja yksilöllisyyttä, mitä ajattelu ja aivotyöskentely aina on, se käsityönomaisena kuitenkin muistuttaa ainoasta oikeasta palkkausperusteesta, tasapalkasta. Vain aina välttämättömät, todelliset käsityöt, joihin perustuvat ammattikeskeiset nykyiset etujärjestöt ja joita käsitöitä tietotekniikka ei koskaan voi korvata, vain ne jäävät vähemmistön suoritettaviksi. Tämän vähemmistön vaatima palkkaus on aina helpompi sopeuttaa enemmistön palkkaukseen, tässä tapauksessa tasapalkkaan, kuin päinvastoin. Esimerkkinä tästä käy ikuinen keskustelu naispalkkauksesta.

Vuorisaarna huipentuu arvioon kalliolle ja hiekalle rakentavasta miehestä. Edellistä kutsutaan ymmärtäväiseksi, kaiken huomioon ottaneeksi mieheksi. Jälkimmäistä kutsutaan tyhmäksi, joka sana tavanomaisuudessaan antaa liian siloittelevan kuvan. Täsmällisemmin tyhmää miestä voi kuvata sanoilla täyttä ymmärräystä vailla olevaksi. Koska se käsitteenä kuuluu vanhentuneeseen rikoslakiin voidaan sitä kaunistella uudemmalla rikoslain alentuneen syyntakeisuuden ilmaisulla. Ilmaisu ei rahtuakaan muuta itse asian sisältöä. Jokainen voi kuitenkin itse valita seuransa.

Edellä sanotusta monelle jäänee jälkiviisastelun, syyttelyn maku. Se on turhaa. Kaikki sanottu johtuu ainoastaan minusta ja sinusta. Vaalien yhteydessä teemme itse valinnan tai paremminkin jätämme sen tekemättä. Vanha kansanviisaus sanoo kääntäen, ettei tyhmä – tässä sana on paikallaan – ole se, joka pyytää, vaan se joka maksaa. Älä siis jättäydy lakon johdosta palkattomaksi maksumieheksi, vaan vaadi ajoissa työsi kehittämistä ja sen edellyttämää koulutusta. Rahoitus löytyy a) valtiolta, b) työrauhan ostaneilta yrityksiltä ja c) ay-liikkeen (mm. Kojamo Oy) pohjattomilta kassoilta.

HannuAhti

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista. Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu