135. Pörssi ja vuorisaarnan Kristus

Vanhat rakenteet murtuvat. Epävarmuus työttömyytenä, lomautuksina, osa-aikaisuutena ja irtisanomisina lisääntyy. Siitä huolimatta pörssikurssit nousevat. Pääoma ja työvoima, työnantajat ja työntekijät kärsivät. Siitä huolimatta etujärjestöillä niin EK:lla kuin ay-liikkeelläkin menee hyvin.

Nykytilannetta voi verrata keskiajan tuottoisimpaan liiketoimintaan, maustekauppaan. Se ei ollut mahdollista yksittäiselle kauppiaalle jos omaisuus oli kiinni yhdessä aluksessa. Haaksirikot, trooppiset myskyt, merirosvot ja islamilaiset kauppakulun verottajat ottivat osansa. Riskiä alettiin jakamaan. Kasvattaakseen sijoittajien määrää ja pienentääkseen riskejä perustettiin osakeyhtiöitä. Stefan Zweig kuvaa kirjassaan Maghellanes 1400-luvun todellisuutta, jossa yksittäisen kauppiassijoittajan sijasta osakeyhtiöt keräsivät varat isolta joukolta. Pahimmankin tapahtuessa riskit jäivät yksilöä kohden rajallisiksi, mutta tuotoilla ei ollut ylärajaa. Pienikin sijoitus oikeaan laivaan saattoi tehdä sijoittajasta miljonäärin. ”Vaikka viidestä laivasta neljä tuhoutui lasteineen, vaikka 250 miehestä 200 jäi palaamatta, vaikka merimiehet ja kapteenit olivatkin menettäneet henkensä, voitti kauppias (lue sijoittaja) tässä pelissä. Jos viidestä lähteneestä vain yksi pienikin laiva kolmen vuoden kuluttua palasi kotiin mausteilla lastattuna, korvasi lasti runsaalla voitolla tappion” edellyttäen, että ihmishenki arvioitiin nollan arvoiseksi.

Pääoma laivoina ja työvoima miehistöinä merkitsivät em. mukaisesti yhden suhdetta viiteen (1:5 ja 50: 250). Elämän ja kuoleman keskinäisellä 20 ja 80 prosenttia suhteella rakennettiin Eurooppa. Syntyi pörssi, joka tänäänkin hallitsee maailmaa. Siinä ihmishenki (lue ihmisarvo) tarkoittaa aina nollaa. Siinä voittaja on aina korporatiivi, suuryritykset, ay-liike, puolueet, etujärjestöt, pörssit, keinottelijat, koroillaeläjät jne. Sinun valittavanasi on itseasiassa vain joko pörssikeinottelu tai tuhoutuminen tapahtuu jälkimmäinen sitten syrjäytymisenä, työttömyytenä, sosiaalipummiutena, tulonsiirroilla elämisenä tai kuolemana. Elämäsi arvo aikoinaan kolmivuotisen purjehduksen jälkeen a) työvoimana, b) palkkana, c) lopuksi ruumiina ja d) jälkeläisten saamattomina elatusapuina ei vastannut edes ”pippurisäkin” hintaa.

Se mikä laivoista miehistöineen jäi saapumatta, kuolleet ja heidän mahdolliset orvoksi jääneet jälkeläisensä, eli nykymaailmassa pörssikeinottelussa hävinneet, työttömiksi joutuneet, yhteiskunnassa paikkaansa vielä löytämättömät nuoret, osa- tai määräaikaistyöntekijät ovat kaikki kerran rakkaudella, suurin odotuksin ja tuskalla synnytetyt. Heitä kaikkia kutsutaan Jumalan lapsiksi. Rikkaimmalla 20:llä – tänään usein korostetulla yhdellä – prosentilla väestöstä ei ole oikeutta omaansa ennenkuin tuolla vähintään 80 prosentilla on työtä, ravintoa, koulutusta ja ihmisarvoa. Jos siirrämme päätökset keinotekoisille-, kollektiivisille-, oikeus- tai muille henkilöille (lue puolueet, etujärjestöt, ay-liike, hallitukset, säätiöt jne.), joilla ei edes voi olla omaatuntoa, silloin toimimme kuin pörssissä, jossa pääoma ja työvoima kilpaillessaan tuhoavat toisensa, mutta sijoittaja voittaa. Siksi pääoman ja työvoiman on kohdattava toisensa tasavertaisina ja nykysuomeksi sanottuna paikallisella tasolla.

Todellisten arvojen tuottajien ulkopuolelle jäävät ns. arvon kuppaajat, työtä tekemättömät, pörssikeinottelijat, ammatilliset etujärjestöt ja heidän kaltaisensa. Heistä kukin puhuu omalla slangillaan yhtäältä taloustieteilijöinä inflaation pelosta, maksutaseen alijäämistä, epätasapainoisista budjeteista ja luottamuksen vähenemisestä euroon tai dollareihin sekä politiikkoina toisaalta perhevapaauudistuksista, päivähoitomaksujen alentamisesta ja yhteiskuntavastuusta hämäten itseään ja kansalaisia. Heihin ja heidän kaltaisiinsa ovat kyllästyneet ne, jotka Karhulan Valimon 150 henkilön työllistäjän toimitusjohtaja Pekka Kemppaisen tavoin kertovat työnsä todellisuudesta, jonka tähden he ovat joutuneet lomauttamaan noin puolet työntekijöistään tilauskirjojen kaventuessa (YLE A-studio 25.8.2020).

Asioita ei koskaan voi ratkaista pelkästään taloustieteen ja pörssiopin – mitä ne tarkoittanevatkin – avulla. Aina on otettava huomioon myös sosiologian ja psykologian, kulttuuri- ja poliittisen historian sekä erilaisten uskomusten totuudet. Ihmiskunta vaikuttaa näkevän itsensä erään psykiatrin tekemän havainnon mukaisesti potilaina, joista vain 5 prosenttia ajattelee, 10 prosenttia luulee ajattelevansa ja loput 85 prosenttia mieluummin kuolee kuin ajattelee. Aiheemme otsakkeeseen sovellettuna se tarkoittaa a) 5 prosentin (todellisuudessa yksikin on liikaa) ajattelevan kuin vuorisaarnan Kristus, b) 10 prosentin ajattelavan kuin koroillaeläjät, keinottelijat ja arvon kuppaajat ja c) 85 prosentin mieluimmin kuolevan kuin ajattelevan samalla tyytyen näennäistieteellisiin tai poliittisiin kliseisiin kuten solidaarisuuteen, tasa-arvoon, vastuulliseen vapauteen, yhteisöllisyyteen tai yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostamiseen. Ei niinkään eri tavoin ajattelevina, vaan enimmäkseen täysin ajattelemattomina ajamme oman ja pitempinä sykleinä sukupolvien, kokonaisten maanosien sekä lopuksi ihmiskunnan elämän kriisistä kriiseihin.

HannuAhti

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista. Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu