143. Anti-vuorisaarna ja Isä meidän-antirukous

Kirjojen kirjan mukaan se, joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne”. Sanottu edellyttää passiivisuuden sijasta ulostuloa, toimintaa tai kannanottoa suhteessa kanssaihmisiin. Kehotuksen sanat ”älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi” muistuttavat puolestaan kielteisyyden olevan seurausta kunkin omista teoista. Yhdistettynä neuvoon: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa (oikeudenmukaisuuttaan, oikeamielisyyttään, uusin käännös 2020), niin myös kaikki tämä teille sen ohessa annetaan”, siihen liittyy käänteisessä muodossa varoitus: Älkää etsikö ensin hänen oikeudenmukaisuuttaan tai oikeamielisyyttään, niin silloin teille ei myöskään anneta sitä, mitä söisitte, joisitte, ja millä itsenne vaatettaisitte, vaan jouduttu siitä keskenänne taistelemaan.

Halusimme tai emme olemme yksilöinä ikuisesti niin a) ajatusten esittäjinä, b) tekojen seurausten kantajina kuin c) väärien valintojen tekijöinäkin rakentamamme yhteisön noidankehässä. Onko siitä poispääsyä? Jos emme lähtisikään itsestämme, kaikesta ympärillemme rakentamasta krääsästä, materiasta, jota kutsumme ylpeillen tuotannoksi ja teknologiaksi, vaan arvoista kuten oikeudenmukaisuudesta, terveydestä, totuudesta, kohtuullisuudesta, epäitsekkyydestä, omastatunnosta tms., niin miltä maailma näyttäisi?

Unohtamalla sanat ”Jumala on rakkaus” liian imelinä, mutta sen sijaan sanoja ”minä olen totuus” korostamalla saatamme helpommin löytää unohtamamme arvojen maailman. Tiede perustuu horjumattomalle fysiikan lakien kunnioittamiselle. Kunnioittaminen nojaa täydelliseen valinnan vapauteen. Vapaus rakentuu sisäiseen rehellisyyteen. Uskonnollisesti sitä kutsutaan omaksitunnoksi. Jopa eduskuntakin on muuttamassa kansalaisaloitteen pohjalta (IL 20.11.) vakuutuslääkärien asemaa siten, että aikaisemmasta poiketen ”vakuutuslääkärien olisi vahvistettava tekemänsä kannanotto kunnian ja omantunnon kautta”.

Viime kädessä pyrimme kaikessa korkeampiin tavoitteisiin. Ne eivät kaipaa perusteluja. Niiden tavoittamiseen käytetyt keinot ja luodut rakenteet ovat hyväksyttäviä ja oikeutettuja vain siinä määrin kuin ne palvelevat korkeimpia tavoitteita. Vertailua tieteen (esim. ydinfysiikka) ja pseudotieteen välillä voidaan arvioida Einsteinin määritelmällä teknologiasta sovellettuna tieteenä. Teknologia – usein tekniikan synonyymina käytettynä – liitetään teknikoiden ja insinöörien työvälineeksi tavoitteiden saavuttamiseksi alemmilla tasoilla (esim. nanoaseet). Pelkkänä sovellutuksena, irrallisena tieteelle ja omalletunnolle tunnusomaisesta valinnanvapaudesta ja vastuusta, teknologia on alemman tason väline. Teknologian ylistystä voidaan lähestyä metaforan eli vertauksen muodossa Isä meidän-antirukouksen sanoin:

Isä meidän joka olet taivaassa. Olkoon sinun nimesi pyhitetty siellä taivaassa. Haluamme kuitenkin pitää elämämme ja omat tapamme täällä maan päällä erillään siitä, mitä tapahtuu taivaassa.

Älköön näin ollen sinun valtakuntasi tulko keskuuteemme, äläkä tyrkytä tahtosi toteutumista, mitä se sitten oikeudenmukaisuutena tai oikeamielisyytenä tarkoittaakaan, keskuudessamme täällä maan päällä, vaan anna sen toteutua vain luonasi taivaassa.

Älä myöskään suotta huolehdi meistä tarjomalla meille leipääsi eli mitä söisimme, joisimme tai millä itsemme vaatettaisimme, sillä osaamme itse huolehtia ravinnostamme ja muusta sosiaalisesta hyvästämme. Jos leivän tai muun tuottaminen ei meiltä jostain syystä onnistu niin ostamme ne halvempien tuotantokustannusten maista.

Mitä synteihimme eli Sinun tahtoasi vastaan tekemiimme rikkomuksiin tulee, niin pitämällä erillään Sinun tahtosi taivaassa ja meidän tekemisemme täällä maan päällä anteeksi antamiselle tai sen pyytämiselle tuskin on tarvettakaan. Olemme jo oppineet tulemaan toimeen entisten vihollistemme kanssa keskinäisin kauppa- ja valtiosopimuksin tai muilla tavoin liittoutumalla. Uusia vihollisia osaamme varmuudella käsitellä pitkällisellä kokemuksellamme.

Siltäkin osin on hyvä pitää erillään yhtäältä Sinun valtakuntasi ja tahtosi toteutuminen taivaassa ja toisaalta meidän elämämme täällä maan päällä, ettei meitä toimestasi tai muutoinkaan missään tapauksessa saateta kiusaukseen muistuttamalla ”eläimellisestä”, vain vietteihin ja vaistoihin pohjautuvasta menneisyydestämme eikä kuvitteellisesta ihmisen eläimestä erottavasta omastatunnosta.

Sinun olkoon siis valtakuntasi taivaassa kuin myös voimasi toteuttaa siellä tahtosi. Näillä ajatuksilla me täällä maan päällä annamme Sinulle jatkossakin kaiken kunnioituksemme edellytyksellä, että tämä tehtäväjako pysyy voimassa iankaikkisesti. Ollaan yhteydessä, mutta älä kuitenkaan soita, niin kuin me täällä maan päällä usein erotessa toisillemme sanomme, vaan minä soitan Sinulle. Heippa.

+2
HannuAhti
Sitoutumaton Helsinki

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista.
Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu