150. Joulujorkunat

Joulunalusaika on täynnä odotusta. Yrityksille se merkitsee lähestyvää tilinpäätöskauden päätöstä ja yksittäisille kansalaisille uudenvuoden lupausten aikaa. Ihmiskunnan tai ainakin sen suurimman osan eli kristittyjen (31,5 %) identiteetin kannalta odotus Jumalan valtakunnan, hänen tahtonsa toteutuminen maan päällä niinkuin taivaassa, on päässyt väljähtymään. Määritelmänä, ”Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan oikeudenmukaisuutta (v 2020 käännös) on helppo julkisestikin mainita kerran vuodessa, joulunaikaan. 2020-vuotisen perinteen mukaisesti leimautumisvaaraa ei tarvitse pelätä.

Uuden yhteiskuntajärjestelmän eli Jumalan valtakunnan samoin kuin oman yhteiskuntammekin suurimmat haasteet ovat siinä, miten muutokseen tarvittava aika hyödynnetään. Yhden, enintään 30 vuoden pituisen sukupolven aika on riittämätön. Lapsuuden, nuoruuden, vanhuuden sekä tarvittavan työ- ja elämänkokemuksen hankkimisajan väliin jää todella vähän aikaa vaikuttaa todellisuuteen. Sekin kuluu useimmilta kysymykseen mitä söisin huomenna ja toisilta, miten sijoittaisin omaisuuteni tuottavimmin.

Vaikka evolutiivinen luonnonjärjestelmä pitkine luonnonvalintoineen on hidas voi luonto vuorisaarnan Kristuksen tavoin synnyttää ihmiskunnan kehityksessä mutaatioita, kopiointivirheitä, jotka antavat elämäl-le uudenlaisia mahdollisuuksia ja valmiuksia nopeaankin muutokseen. Aivan kuten luonnonvalinta yhtäältä poistaa vähemmän suotuisat mutta toisaalta tukee suotuisimpia geenimuunnoksia aineellisessa maailmassa, aivan samoin henkinen, omalletunnolle rakentuva maailma kasvatus- ja opetustoimen ohella ohjaa ihmistä kohti täydellisyyttä, kristuksenkaltaista persoonallisuutta.

Miten käytämme aikamme? Onko demokratiamme viimeinen sana? Kuluva vuosi muistetaan koronaepideminasta, joka pysyessään liki ainoana puheenaiheena salli unohtaa kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden, syrjäytettyjen nuorten näköalattomuuden, satojentuhansien kansalaisten maksuhäiriömerkinnät ja valtion alati kasvavan velkaantumisen. YLE:n uutisten (12.12.20) turvallinen radioääni kertoo, että pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvä eläkeputki on luotu aikoinaan työmarkkinoilla. Rakenteellisena, itseään toteuttavana ja työllistymistä estävänä se vain kuuluu järjestelmään. Siltä varalta, ettei eläkeputkesta luvatusti päästäisi eroon, YLE uutisoi TEM:n tutkimusjohtajaa mukaillen työllisyyttä voitavan lisätä ”ruohonjuuritason ns. kevytyrittäjyydellä”. Toki on muistettava, että yrittäjyydellä ja yrittäjällä on ratkaiseva ero. Jälkimmäinen ikään kuin jo rodultaan poikkeaa muista. Eivätkö juuri he ole muistuttaneet kuluneina kuukausina nykyjärjestelmän virkamiehiä ja päättäjiä yrittäjien ongelmien unohtamisesta. Pakkoyrittäjien kohtalosta on puhuttu jo 1990-luvun lamasta lähtien. Puhe kevytyrittäjyydestä on ehkä tarkoitettukin peitetarinaksi työllisyysratkaisun lykkäämiseen. Sen toteuttaminen onnistuisi vain jos siihen liittyvät eläke- ja muut maksut palkkojen ohella korvattaisiin täysimääräisesti budjettivaroin valtion velkaantumisen uhallakin.

Toinen joulutarina kuvaa oikean ja väärän, todellisen ja näennäisen, Jouluna juhlimamme Jumalan val-takunnan ja vallitsevan järjestelmän keskinäistä suhdetta. Ylläpitämämme järjestelmän virkamieskoneiston ja poliittisten päättäjien liki vuoden kestänyt sisäinen taistelu ministerivastuusta päättyi juuri Jouluksi. Maamme taloudellisten, sosiaalisten ja työllistymiseen liittyvien ongelmien huomioimisen rinnalla prosessi ei luonut mitään uutta työpaikkojen lisääntymisen, nuorten syrjäyttämisen, peliongelmaisten tai pitkäaikaistyöttömien auttamisen tms. osalta. Taloudellisestikin 16-henkisen perustuslakivaliokunnan käyttämä työpanos osoittautui yhtä kannattomattomaksi kuin lukuisten asiantuntijoiden kuulemisesta aiheutuneet kulutkin. Pahin tapahtui kuitenkin siinä, että oikeusvaltioperiaatetta korostava hallitus itsensä asettaman perustuslakivaliokunnan suulla totesi lainvastaisuuden tapahtuneen osoittamatta perusteita.

Olisi kuitenkin väärin otaksua, ettei asiasta opita mitään. Lempifraasini mukaan ei kenkään, huonoinkaan meistä ole täysin hyödytön, sillä hän voi aina toimia huonona esimerkkinä. Joulu muistuttaa kahden eli yhtäältä luomamme ja toisaalta Joulunakin ”Tulkoon sinun valtakuntasi”-sanoin rukoilemamme järjestelmän välisestä kamppailusta. Molemmissa päämäärän ja sen saavuttamiseksi käytetyn välineen tulee olla yhtä. Se tarkoittaa – halusimme tai emme – jokaisen vastuullisuutta. Hahmottamista vaikeuttaa vain kätkeytymisemme keinotekoisen henkilöllisyyden viittaan. Siinä niin yksilöllistä kuin yhteisöllistäkin moraalia mitataan epätasa-arvoisesti suhteessa niihin, joita he sanovat edustavansa. Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan poliittinen ministerivastuu luomassaan järjestelmässä on hyväksyttävä kevytyrittäjyyden tavoin ainoastaan edustamansa rakenteen vuoksi. Sen käyttövoimana toimii oman aseman menettämisen, äänestäjien kaikkoamisen, tulevien kunta- tai eduskuntavaalien häviämisen pelko. Jokaisen myös ministerin oikeuturva tässä järjestelmässä edellyttäisi ratkaisujen perustuvan oikeudenmukaisuuteen, ei pelon ja juonittelun aiheuttamaan pelkuruuteen.

Kyse on järjestelmästä, joka taloudellisesti perustuu ahneuteen ja poliittisesti pelkoon ja jossa EVA:n hiljan suorittaman arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vain 23 % kansalaisista pitää poliitikkojen antamaa tietoa luotettavana. Vastakohtana työllisyydenhoidon ja oikeudenmukaisuuden ylenkatsomiselle on Joulun sanoman välittämä valtakunta, joka ei ole vain syömistä tai juomista vaan oikeudenmukaisuutta. Siellä jo nykyisenkin oikeuslaitoksen puitteissa tuomiot langetettaisiin tosiasioiden ei ahneuden, poliittisten intohimojen eikä pelon aiheuttamassa ilmapiirissä. Toista 2020 vuoden odotusaikaa voisi lyhentää.

HannuAhti

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista. Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu