92. Maallisesta ja taivaallisesta

Yksittäisen henkilön elämää mitataan päivien, usein jopa tuntiakin lyhyemmissä sykleissä. Kansakun-nan osalta puhutaan itsenäisyyden tai sodanjälkeisen ajan, mutta useimmiten hallituskausien pituisista aikajänteistä. Tunne kykenemättömyydestä vaikuttaa omaan kohtaloonsa, löytää elämälleen tarkoitus tuntuu näin ajatelle masentavalta. Tarkoituksettoman elämän seuraukset puolestaan diagnosti-soidaan hyvinkin tarkasti paitsi sairauksina myös työttömyytenä, itsemurhina, terrorismina, huume- tai muina riippuvuuksina. Yksilöllisyys ja yhteiskunnallisuus puuroutuvat hahmottomaksi ongelmaksi.

Uuden testamentin 7957 jakeesta koostuvat evankeliumit tiivistyvät vuorisaarnan 111 jakeessa. Ne kertovat yksittäisestä ihmisestä osana ihmiskuntaa, jossa yksilö kolmiulotteista veistosta työstävänä kuvanveistäjänä työstää itseään. Tai kuten fyysikko W. Heisenberg kumppaneineen atomia pienempiä ilmiöitä tarkastellessaan toteaa, että on mahdotonta erottaa tarkastelijaa tarkasteltavasta. Näin subatomaarisesti (atomia pienempiä) ajatellen ei mitään kappaleita ole olemassakaan. On vain energian värähtelyjä ja niiden välisiä suhteita. Päämäärä ja tekijä ovat siis yhtä. Yksilöt muodostavat yhteisön sen palvellessa yksilöitä. Vuorisaarna tiivistyy kokonaisuudeksi sanoissa; ”Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista (oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, tasapalkasta, tekopyhyydestä, teeskentelystä, sisäisestä saastaisuudestanne ja lait-tomuudestanne jne.), kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?” eli ”hyvästä omastatunnosta(yksilön kokemien aistimusten ja elämysten, tunteiden, muistikuvien sekä ajatusten muodostamasta persoonallisuuden kokonaisuudesta) eli yksilöllisen tietoisuuden kasvusta. Vuorisaarna, joka puhuu sekä kollektiivisesta ”valtakunnasta” että yksittäisestä ”ymmärtäväisestä miehestä”, on avain aikamme ongelmaan, jolla on inhimilliset kasvot.

Korporaatio valtiona on eräänlainen yhdistys tai järjestöjen yhteenliittymä, joka tukee itseään. Siinä toinen ruokkii toista kuten puolueet tai suuryritykset toisiaan, puolueet valtio-omisteisia yhteisöjä poliit-tisine palkkiovirkoineen, puolueet ay-liikettä jne. Oivan esimerkin korporatiivisesta todellisuudesta antoi YLE:n MOT-ohjelma (16.9.2019), jossa selvitettiin Jyväskylän Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry:n, Säynätsalon Työväenyhdistys ry:n, Kypärämäen Työväenyhdistys ry:n sekä ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) välistä rahoituspyykkiä. Korporatiivinen, keskinäinen toisiaan palveleva järjestelmä, jonka maksumiehiksi jou-tuivat yhtäältä eläkeläisvuokralaiset ja toisaalta veronmaksajat, saattaa paljastuttuaan vielä paisua.

Miltä näyttää 100 vuorokautta istuneen uuden, korporatiivisen hallituksen linjaukset? Työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin nojaa vuosikymmeniä koeteltuun, tehottomaksi osoittautuneeseen työllistämistu-keen. Entä maailman kunnianhimoisin ilmastonmuutosohjelma? Turve tuottaa energiastamme viisi prosenttia aiheuttaen kuitenkin n. 10 prosenttia ilmastopäästöistämme. Ne vastaavat suunnilleen koko Suomen henkilöautojen päästöjä. Ne pysyvät ennallaan jopa tuettuina.

Koska emme usko vuorisaarnaa kun se puhuu meille ”maallisista(oikeudenmukaisuudesta, tasapalkasta jne.) niin voisimme kokeilla sitä silloin kun se puuhuu ”taivaallisista” eli ymmärtäväisestä, talonsa kalliolle rakentavasta miehestä, jonka ymmärrys käsittää hänen koko persoonansa omanatuntona, koulutuksena, elämänkokemuksena, tietoina, taitoina, arvostuksina, vastuuntuntona ja vielä paljona muuna ja joka jopa toimii niiden mukaisesti.

HannuAhti

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista. Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu