95. Vuorisaarna – Jumala – politiikka – arjalaiset

Luomiskertomus ja evoluutioteoria, uskonto ja tiede kertovat samasta kehityksestä. Vuorisaarna tarjoaa kaivatun käyttäymiskoodin kehityksen polulle astuville. Jokaiselle tuttu Isä meidän-rukous on lyhennelmä evankeliumin 7957 ja vuorisaarnan 111 jakeitten muodostamasta informaatiokokonaisuudesta. Koodaamisen ja dekoodaamisen avulla ne avautuvat ymmärrettävälle, aikamme kielelle. Ne mahdollistavat tiedon välittymisen tilanteissa ja muodoissa, joissa se kielen muuttumisen johdosta tai muuten on vaikea tai mahdoton ymmärtää.

Kehitys solusta kohti henkisyyttä saavutti huippunsa omassatunnossa, Jumalan äänen kuulemisen ja hänen tahtonsa toteuttamisen muodossa. Miten se sittemmin ilmeni mm. Intian kauppasodan noin 10 miljoonan intialaisen, Stalinin 20 miljoonan oman kansalaisen, Hitlerin kuuden miljoonan juutalaisen, USA:n yleisesikuntapäällikkö George C. Marshallin määräämän Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten yhteensä noin 300 000 siviilin ja englantilaisen marsalkka Sir Arthur Harrisin johtaman Dresdenin pommituksen 250 000 siviilin ihmisteurastuksissa jää arvioitavaksi? Voittajat osoittautuivat sankareiksi ja hävinneet rikollisiksi. Ne kuvaavat joka tapauksessa historian ja läntisen uskonnon häpeällistä suhdetta vuorisaarnaan; ”Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa”.

Sanotaan II-maailmansodan aikana kuolleen noin 37 miljoonaa siviiliä. Tilastojen mukaan vastaavan pituisena rauhan aikana noin 38 miljoonaa lasta kuolee aliravitsemukseen eli lapsi joka neljäs sekunti. Oli sota tai rauha niin lopputulos ainakin ruumiilla laskettuna on sama. Vuorisaarnan jälkeistä 2000 vuoden jaksoa voidaan luonnehtia henkistymisen, omantunnon sisäänajoksi. Lukuisat eläin- ja kasvilajit ovat ihmisten toimesta domestikoituneet (kesyyntyneet) aina koirasta ja hevosesta kalkkunaan tai viikunasta ja banaanista lähtien toisen eliöryhmän, ihmisen ohjaukseen. Itsemme osalta olemme

2 000 vuoden aikana suostuneet luomaa Jumalasta, vuorisaarnasta ja ennen kaikkea omastatunnosta riippumattoman, vain rahalla mitattavan järjestelmän. Järjestelmän yksittäisen työttömän ihmisarvo arvioidaan rahassa, yhden oravannahan (lue peruspäivärahan) eli 32,40 euron arvoiseksi. Se tarkoittaa 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan henkilön olevan (4000 / 21 vrk / 32,40 euroa) päivittäin kuusi ja Alkon entisen johtajan 84 313 euron kuukausipalkkoineen olleen 125 oravannahkaa työtöntä arvokkaampi.

Maamme hallitus kertoo toteuttavan ohjelmassaan yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kaventamisen periaatteita. Oikeudenmukaisuus maassamme on viime vuosina ja edelleen kuitenkin muistuttamassa pikemminkin kastijärjestelmää, jonka kerrotaan syntyneen arjalaisten kansojen aikoinaan tunkeutuessa Intian niemimaalle alistamalla paikallisen väestön. Määrältään vähäisenä ja oman etuoikeutetun asemansa menettämisen pelosta he (korporaatioon sitoutuneet, oikeasti työlliset ja koroillaan elävät) perustivat kerrostuneen yhteiskunnan, jossa väestö jaettiin kasteihin. Johtopaikat (oppineet, papit, soturit ja käsityöläiset) arjalaiset pitivät itsellään. Näiden ulkopuolelle jäivät vähempiarvoisia töitä suorittavat kastittomat (nykysuomeksi syrjäytetyt, palkkatuetut, vähäosaiset ja tulonsiirroilla elävät) mahdollisesti suomalaisen työttömänkin oravannahan arvoiseksi hinnoiteltua peruspäivärahaa pienemmillä ansioilla. Jos arjalaisuus käsitteenä alunperinkään ei ollut mairitteleva sen myöhemmät sovellutukset osottautuivat sitäkin epäinhimillisemmiksi. Kieltämällä omatunto kielletään syyllisyys. Kieltämällä syyllisyys ihmisestä tulee hirviö.

HannuAhti

Kirjoittaja on toiminut setlementtiaktivistina vuodesta 1986 ja perustanut sen yhteydessä useita syrjäytyneitten nuorten koulutusta, kuntoutusta ja työllistämistä palvelevia yksikköjä yhdistyksinä, säätiöinä, osuuskuntina ja sosiaalisena yrityksinä. Kaikkiaan toiminnan piirissä on ollut liki 5 000 nuorta ja nuorta aikuista. Tutustu kirjaan: omatunto2018kirja.wordpress.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu