Hallitus teki syöttötariffilla kartellin

 Kartelli on epätäydellistä kilpailua, monopolien tavoin ne aiheuttavat kuluttajille tappiota. Kartellit on lainsäädännöllä kielletty useimmissa maissa. Yhdysvalloissa kartelli on rikos, josta voidaan tuomita vankeutta, mutta Euroopassa rangaistuksena on sakko.

Tuulivoima rakentajat ja kaavoittajat pilkkaavat lakia, sen verran pimennossa ollaan ns."tuulipuisto" suunnitelmat pidetty.

Luvialla on pidetty 6.5.2014 osayleiskaavaa koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus, johon kutsuttiin kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja ympäristölautakunta. Kaavaa esitteli projektipäällikkö Pekka Seppänen (FCG OY), joka vastasi kaavatyöstä 1.11.2013 lukien. Lisäksi paikalla olivat suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläinen TuuliWatti Oy:stä, toimitusjohtaja Matti Rintanen Pori Energia Oy:stä ja yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen Porin kaupunkisuunnittelusta.
Tänään kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Oosinselän "tuulivoimapuiston" osayleiskaavan hyväksymistä.

Nyt vedetään luvialaisia kölin alta samalla köydellä kuin Kellahden väkeä Porissa Peittoonkorven tuulivoimateollisuusalueen rakentamisessa. Kylän väki kertoo kärsivänsä melu- valovälke ja maisemahaitoista joita ei esittelyissä ilmoitettu tulevan.

Mistä ilmestyivät ajatukset 4,5MW.n jättivoimaloista?
Viisi – kuusi kierrosta elyä ja kaavoitusta mentiin alusta alkaen 2,5 – 3 MW.n tehoisissa tuulivoimaloissa.
Kansa sai antaa mielipiteitä vain näiden pikkuvoimaloiden suhteen. Samoin ELY – keskuksen ja kaikkien viranomaisten lausunnot perustuvat esitettyjen pienempien voimaloiden vaikutusten arviointiin.
 
Kun kaikki tuulimafian ulkopuoliset on perattu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle, on "mafia" lopuksi muuttamassa arvioitavan konseptin 50% suuremmaksi.
Kyseessä on laittomuus ja virkarikos, joka on vietävä hallinto-oikeuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 6§ kertoo:
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Sama laki ja 5§ kertoo:
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
Jne..

Sama laki ja 166 § Rakennuksen kunnossapidosta kertoo:
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. (13.4.2007/488)
Onko Porin Peittoonkorven tuulivoimalat lainmukaisia eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa.
Vaikutusmahdollisuudet on olleet paperilla olevaa jargonia, merkityksetöntä, muistutukset laittomuuksista ovat huomiota vailla hylätty.

Vaikka ihmisten on vaikea myöntää olleensa väärässä, pelätään kasvojen menetystä, niin kaiken tuulivoimasta saadun tiedon jälkeen jonkun täytyy uskaltaa tuoda faktat esille. Yleisesti uskotaan, että tuulivoima toisi mukanaan paljon myönteisiä asioita, mutta ne eivät toteudu. Kaikki kielteiset seuraamukset, joita ei haluta nähdä tai tunnustaa, toteutuvat.

Kunnanhallitus on Tuuliwatin esityksistä haltioissaan: Euron sijoitus tuulivoimaan tuo kymmenen euroa takaisin, työtä ja toimeentuloa, hyvät kiinteistöverotulot ja maanvuokratulot. Syöttö- ja juottotariffissa on rahaa järjestää mielipidemuokkaus ohjelmaa ja riittävän upeita kattauksia pitkiin pöytiin.

Tarina on kuin "keisarilla ei ole vaatteita" sadusta, jonkun on vaan pakko sanoa se ääneen.
Paljon on kirjoitettu mutta hyvät tekstit jäävät paperille omaan arvoonsa, jotka liian myöhään saavat arvonsa.
http://ls24.fi/mielipiteet/mielipidekirjoitukset/mielipidekirjoitus-tuul…

Vuoteen 2020 rakennettavalla 2500 MW.n järjestelmällä saa ehkä 20% käyttöasteella n.500MW. Kustannukset rakentamisesta olisi n.26 miljoonaa euroa / hyödynnettävä megawatti.
Olkiluotokin tulee jo neljänneksen halvemmaksi.

Valtio antaa n.40% tuen tuulivoiman investointiin ja käyttöön (entä näiden laillisuus, ei tuo ainakaan viisasta ole). Tuo tekee v.2020 mennessä jo yli viiden miljardin euron summan.
Fingridin voimalajärjestelmän kuvaus ei anna todellista kuvaa tuulivoimaloiden tehosta, siitä ei näe todellista tuotantoa erotettuna arviosta.
Muuten, eilen Jari Suomisen Tuuliwatti Oy:n tuulivoimaloiden teho oli 2,52 % niiden asennetusta tehosta. Ja Peittoonkorven voimalan teho oli -0,234 MW eli se kuluttaa energiaa. Tuulivoimaloita täytyy pyörittää ulkopuolisella sähköllä, jotta akselit eivät vääntyilisi. Kuka mahtaa maksaa tuon sähkön ja mihin hintaan?

Ulkoiset kustannukset (vahvat uudet voimalinjat) jos vielä lisätään niin koko homma on kertakaikkiaan suuri puhallus julkisista rahoista tuulivoimarakentajille.

Ohessa Jari Suomisen tuulivoimamainos, juttu joka nyt leviää eri puolilla Suomea sanomalehtien sivuilla.
http://ls24.fi/mielipiteet/mielipidekirjoitukset/mielipidekirjoitus-mite…

Professori Olli Pyrhönen toimi STY:n tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä vuonna 2013.
Tulevaisuusvaliokunta: Miia Wallén (puheenjohtaja),
Petteri Antikainen, Mika PA Anttonen,
Jenny-Li Holmström, Esa Holttinen, Karoliina Joensuu, Erkki Kunnari, Marja Kaitaniemi (Jukka
Kuuskoski), Aarne Luukko, Olli Pyrhönen, Timo Rantala, Pasi Tammivaara, sihteerinä Anni Mikkonen
Professori Olli Pyrhönen on yhtenä omistajana Tuulisaimaa Oy:ssä. Lisäksi hän on hallituksen jäsen.

Muutenkin tuo (ja aiemmat) STY:n toimintakertomus on mielenkiintoista luettavaa
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/sites/www.tuulivoimayhdistys.fi/files/s…

Olisiko uudelleen kootulla hallituksella selkärankaa pudottaa syöttötariffi pois kannattamattomalta tuulivoimalta. Rahat tarvitaan perusrakenteiden hoitoon ja kunnossapitoon.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu