Sosiaalinen tuulivoima?

Vapaa kilpailu markkinoilla tuottaa parhaat tulokset niin valmistuksen kuin tuotteiden osalta, jos tuotteelle määrätäään poliittisesti rajat hinnalle ja tuotantotavalle, kaikki jämähtää pysyvään tilaan eikä kehitys etene.

Poliittisella päätöksellä saadaan tappiollisen tuotannon muuttuminen yhteiskunnan varoilla voitolliseksi. 

Suomessa käy nyt kuumana keskustelu uusista kansanedustajaehdokkaista,  siinä meillä on kaikilla mahdollisuus muuttaa poliittista suuntaa. Tuotanto- ja elinkeinopolitiikka ovat olleet päällimmäisenä puheenaiheena, eikä sitä ohita oikein muu kuin Ukrainan sotatilan spekulointi. Puheenvuoroissa on demarit arvostelleet toisiaan ja unohtaneet perusajatukset  yhteiskunnan toimissa yksityisomistukseen perustuvan ja kilpailullisen markkinatalouden oloissa.

Lainaus wikipediasta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Sosialidemokraattinen_Puolue

"Puolueen tarkoituksena on koota kansalaiset yhteiseen toimintaan sosiaalidemokratian aatteellisten tavoitteiden toteuttamiseksi: ihanteena ja päämääränä vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden yhteiskunta, yhteistyön ja rauhan maailma sekä puhdas ja turmeltumaton ympäristö."

Tuntuu merkilliseltä nämä tavoitteet kun katselee mitä tosiasiassa täällä tapahtuu, useat yksityiset toimijat saavat kolminkertaisen valtion takuuhinnan tuotteestaan jota vain yhdellä tuotantotavalla on määrätty tuotettavaksi. Perusteluina on esitetty ilmastonmuutoksen estämiseen tähtäävää politiikkaa. Oletteko huomanneet ettemme ole yksin maailmassa. Suomi on harvaan asuttua turmeltumatonta luontoa, upeaa järvi, saaristo, merenrantaa, metsää ja metsää. Nämä arvokkaat hiljaiset alueet kiinnostavat maailmassa meluun kyllästyneitä turisteja koko ajan enemmän ja enemmän. Ei me turisteja tänne tuulivoimaloita rakentamalla houkutella.

Kasvava metsä kuluttaa hiilidioksidia ja puhdistaa ilmastoa. Vaikka Suomi lakkaisi tuottamasta päästöjä vuoden ajaksi, tuottaisi Kiina jo kahdessa (2) viikossa Suomen vuosipäästöjä vastaavan päästömäärän. 

Poliitikkoja on vedetty höplästä ja lobbarit ovat luoneet mielikuvan tuulivoimateollisuuden tarpeellisuudesta ilmastotavoitteiden toteutumisessa, mikä ei pidä paikkaansa. Tuulivoimaa tukemalla aiheutetaan suuremmat vahingot kuin mitä sen tuottamasta ajoittaisesta sähköntuotosta on hyötyä. Tuulivoima syrjäyttää verkkoon tullessaan aina muun tuotantotavan, meillä se on vesivoima, syrjäytyessään verkosta tarvitaan taas enemmän vesivoimaa. 

Yhdysvaltain tuulivoimatilastoja tutkittaessa huomataan, että siellä ei ole otettu wattiakaan uutta tuulivoimaa käyttöön vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuulivoiman antamat näytöt tuulivoimaloilla tuotetun sähkön tukemisesta yhteiskunnan varoilla alkaa olemaan loppusuoralla, ei se ole missään, ei tuulisellakaan ja avoimessa maastossa ollut kannattavaa. 

Tuulivoiman kuittaamat tuet kasvavat sellaista vauhtia, että nykyisessä taloustilanteessa taitaa hallitustakin jo hieman hirvittää.

"Sosiaalidemokraattisen liikkeen piirissä kannatusta saa eettinen ja sosiaalinen markkinatalous. Sen mukaan on tärkeää, että ihmisten väliseen tasa-arvoon ja yhteisvastuuseen perustuva eettinen ajattelu ohjaa yhteiskunnan toimia yksityisomistukseen perustuvan ja kilpailullisen markkinatalouden oloissa."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalidemokratia

"Sosiaalidemokratiaa lähin poliittinen aate on sosiaaliliberalismi, jonka mukaan julkinen valta on mukana takaamassa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Valtion tulee hoitaa peruspalvelut kansalaisilleen, mutta muuten sen pitää olla sekaantumatta kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja ihmisyksilöiden elämään."

Ei me yhteiskunnan harjoittamaa politiikkaa saada muuttumaan toinen toisiamme arvostelemalla, vain tehdyt päätökset ja lait ovat meille tärkeitä että ne on tehty yhteiskunnan edun mukaisella politiikalla.

Joka hommassa on tosiasiat jotka ohjaavat ratkaisuissa, jos ne jätetään huomioimatta niin..niin, ei hyvä heilu. Tosiasiat ohjaa myös tuulivoimalle nyt mietinnän alla olevat meluohjeistukset. Poliittisia päätöksiä voi tehdä huonoja tai hyviä, sillä ei tosiasioita muuteta.

Olisiko jo aika palata poliittisiin perusarvoihin takaisin työn tekemisessä ja teettämisessä, ei tyhjän tekeminen tai teettäminen ole järkevää.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu