Melu Porin Peittoon tuulivoimapuistosta tutkitaan

Porissa, Peittoonkorven tuulivoimaloiden tuottama melu tutkitaan, vihdoinkin on mahdollisuus saada tuloksia paperille:

http://www.satakunnankansa.fi/lehdessatanaan/1194932176866/artikkeli/tuulivoimala+toi+melun+ja+vei+unet.html

Tähän asti jutut ovat olleet tuulivoima aateveljien omaan ideologiaan perustuvia tutkimuksia, – "haitat ovat subjektiivisia ja johtuu valittajien psyykkisistä tekijöistä" tyyliin. Jutut ovat pyörineet – on ja ei ole – ympärillä ilman tulosta. Tuulivoimaloiden lisärakentamiset olisi pysäytettävä tutkimusten ajaksi, ettei tehdä kalliiksi tulevia virheitä ennen kuin saadaan tutkimukset valmiiksi. Ulkomailta saadut esimerkit ovat varoittavana mallina. Safety First, terve varovaisuus estää kiireellä äkkiä tehdyt virheet. Peittoon tyyli:  "rakennetaan ensin ja katsotaan sitten", pitää olla viimeinen kerta.

Jos olen väärässä, pyydän anteeksi..- en kuitenkaan usko että ympärillä olevat asukkaat valehtelevat kokemiaan haittoja.

"TEM tiedote: Uusi energiatehokkuuslaki sekä lait sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Nykyinen energiapalvelulaki ehdotetaan kumottavaksi, ja siihen sisältyvä mittaamista ja laskutusta koskeva sääntely siirrettäisiin päivitettynä energiatehokkuuslakiin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi säädettäisiin uusille tai uudistettaville yli 20 MW:n lauhdetuotanto-, teollisuus- tai energiantuotantolaitoksille velvoite tehdä laitoskohtainen kustannus-hyötyanalyysi yhteistuotannon mahdollisuuksista."

Tästä syntyy kysymys, täyttääkö "tuulipuisto" enää uutta energiatehokkuuslakia, Peittoo on tutkimuksessa nyt avainasemassa tässäkin suhteessa. Ennuste on huono: – syö enemmän kuin tienaa. Tuulivoima ei ole itsessään kannattava sähköntuotantomuoto. Valtion tukipaketti kuluttaa liian paljon julkista rahaa vuosittain ajoittain tulevasta tuulisähköstä, tuki- ja säätövoimalat on oltava jatkuvasti tukena. Esim. Wärtsilä toimittaa uuden voimalan Yhdysvaltoihin, tasapainottamaan tuuli- ja aurinkovoimaa. Ei nämä mitään ilmaisia ratkaisuja ole. Perusrakenteet kaipaavat huoltoa ja korjauksia, – nyt sanotaan ettei rahaa ole eikä tien, siltojen ja risteyksien korjaushommia voi tehdä vielä, ehkä joskus rahaa löytyy.

Koska tuulivoima ei millään tavalla vähennä CO2- ja kasvihuonekaasupäästöjä ja maksaa vähintään kaksi kertaa niin paljon kuin muut sähköntuotantomuodot, miksi ihmeessä me ostetaan ulkomaisia tuulivoimaloita ja pystytetään niitä? Miksi vahingoitetaan teollisuuden kilpailukykyä ja käytetään miljoonia tuulivoimatukeen saamatta mitään hyötyä ilmastonmuutokseen? Miksi rikotaan ympäristö- ja luonnonsuojelulakia, eräistä naapuruussuhteista annettua lakia, jne..? Miksi aiheutetaan terveysongelmia lähellä asuville ihmisille? 

http://shr.sagepub.com/content/5/10/2054270414554048.full.pdf

Näihin kysymyksiin löytyy vastaukset syöttötariffilaki esityksen koplanneilta poliitikoilta, koska tuulivoima on puhtaasti poliittinen ratkaisu ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Energiapolitiikan pitää perustua analyyttiseen, teknisten ja taloudellisten tosiasioiden mukaiseen toimintaan.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu