Tuulivoimalan melupäästölle poliittinen raja-arvo

Tuulen voimaa yritetään väkisin yhä ylempää kerätä talteen ja koko ajan suuremmilla tuulivoimaloilla, nyt on kaavoitettu jo 5 MW:n ja yli 210 metriin ylettyviä voimaloita Suomen rannikoille.

http://www.sunwindenergy.com/news/gamesa-starts-selling-its-5-mw-turbine

Tuulivoimaloissa kiteytyy velkakierre. Kaikille on selvää, mitä tapahtuu, mutta helpointa on katsoa muualle ja odottaa konkurssia. (tukirahaa vuosittain n.200–300 miljoonaa euroa)

(Talvivaaran mallin mukaan) Kiitoksia syöttötariffilaki..ja Pekkarinen.

Ihmiset odotti selvempiä ohjeita esim. turvarajaa asutuksen ja tuulivoimaloiden välille, välimatka 5 km olisi ollut minimiraja  näille monsteri n. 5 MW:n tuulivoimaloille mutta saatiin vielä heikomman suojan antavia määräyksiä ehdotuksessa, – toivottavasti ei hyväksytä.

Työryhmän ehdotus valtioneuvostolle asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista korjaa melurajoja ylöspäin, eikä infraääniä huomioida lainkaan. Teksti kopioitu ehdotuksesta:

3 § Ohjearvot ulkona

Melupäästön takuuarvon perusteella määritelty tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-Taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason LAeq) ohjearvoja seuraavasti:

pysyvä asutus, vapaa-ajan asutus, hoitolaitokset ja leirintäalueet ulkomelutaso LAeq päivällä klo 7-22 = 45 db ja yöllä klo 22-7 = 40 db

oppilaitokset, virkistysalueet ulkomelutaso LAeq päivällä klo 7-22 = 45 db kansallispuistoissa ulkomelutaso LAeq päivällä klo 7-22 = 40 db

– Tuulivoimalat tuottaa infraääntä mutta asetuksella sitä ei huomioida, (se kielletään?). Aiheuttaa terveysriskin tutkimusten mukaisesti.

Ympäristöä ei kunnioiteta enää vrt. Talvivaara ja vesistöt muuallakin sekä Peittoonkorpi Porissa.

Meille ei anneta ihmisarvoa, – ei suojella terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön säilymistä enää viranomaisten toimesta. Elämäntyönä  velattomaksi rakennettu koti ja ympäristö voi näillä ehdotetuilla ohjeilla tulla arvottomaksi, en ole katkera mutta kuitenkin.. Vertaa aikaisemmat melurajat! 

 http://tvky.info/wp-content/uploads/2013/05/TVKYn-kannanotto-tuulivoimalamelu-ohjeistukseen.pdf

Esimerkki syntyvistä etäisyyksistä, kun suuren tuulivoimalan turbiinin nimellisteho on 5 MW ja sen lähettämä tehotaso tarkastelusuuntaan on 111 dB(A):

Sallittu äänitaso   /   Voimaloiden lukumäärä

40 dB(A) 35 dB(A) 

1 km 1,5 km Yksi turbiini

2,5 km 4,5 km Turbiinit yhdessä rivissä 500 m välein

3,5 km 7 km Turbiinit kahdessa rivissä 500 m välein

Edellä esitetyt arvot on laskettu keskiäänitasoilla. Kun sallittavaa tasoa on alennettava vielä tuulivoimamelun erityislaadun vuoksi 5 dB, etäisyydet tulevat oleellisesti suuremmiksi. Sen lisäksi on otettava huomioon poikkeuksellisista sääolosuhteista ja epävarmoista lähtökohdista aiheutuvat varmuusvarat.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu