MOT – Ilmasta rahaa syöttötariffilla

Suomessa syöttötariffilaki näyttää jo siltä että se olisi korkein oikeusnormi, jonka kanssa ristiriidassa olevat päätökset joutuvat väistymään. Pekkarisen koplaukset ovat tuottaneet tulosta, ja kun teollisuus vähentää tuotantoaan, esim. paperikoneiden sulkemiset ovat vähentäneet Suomen sähkönkulutusta jo Loviisan ydinvoimalan verran, niin mitä varten niitä tuulivoimaloita tänne enää halutaan?

Pitäisi seurata todellisuutta ja päivittää tiedot tuulivoimaloiden suhteen, eikä vain toistaa tuulivoimateollisuuden yksipuolista ja kuvitteellista sanomaa, että miten voidaan vähentää CO2 -päästöjä ilmakehään tuulivoimaloita rakentamalla, kun ei voida! Tähän johtopäätökseen päädytään( kts. alla oleva linkki) yksinkertaisella matematiikalla, ottamalla huomioon tuulivoimaloiden valmistuksessa käytettävän raaka-aineen valmistuksen hiilidioksidipäästöt, aina niiden pystytykseen tarvittavan betonin valmistamisen saakka ja maankäytön muutokset, joiden yhteydessä menetetään hiilinieluja ja -varastoja. Tuulivoimaloiden kapasiteetin käyttöaste harvoin ylittää 20 %, ja taloudellinen elinikä ylittää hädin tuskin 12 vuotta. Kun näitä asioita ynnätään yhteen päädytään lopputulemaan, että tuulivoimaloilla ei voida riittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä vaikka niitä rakennettaisiin kaikki käytettävissä olevat tilat täyteen. 

http://www.nationalreview.com/nro-energy/364885/wind-turbines-are-climate-change-scarecrows-robert-bryce

Kun voimakkaasti subventoitu teollisuudenala menettää vaikka vain osan subventiosta, menettää ala heti sijoittajien kiinnostuksen, sijoittajien raha hakeutuu heti parempien ja varmenpien tuottojen perään. Suomen tuulivoimarakentaminen kiinnostaa nyt saksalaisia ja ruotsalaisia sijoittajia parempien tukitasojen houkuttelemina.

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/wirtschaft-schlaraffenland-ist-abgebrannt_id_4242422.html

Terveyshaitat ovat todellisia esim. terveydelle vaarallinen tuulivoimalan matalataajuinen ääni. Sisäkorvan herkillä alueilla syntyy vaurioita matalataajuiselle melulle altistumisesta.

Kugler, Wiegrebe, Grothe, Kössl, Gürkov, Krause & Drexl (2014). Low-frequency sound affects active micromechanics in the human inner ear. Royal Society Open Science.

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/1/2/140166.full.pdf

Maanvuokraan liittyy myös riskejä ja haittapuolia! Metsäkato, turhan leveät tiet, joita maanomistaja ei tarvitse, sähkölinjat silpovat metsiä, jäävaara talvella, jäljellä olevan metsän hoito hankaloituu, metsästäminen kielletään, hirvieläimet kaikkoaa, linnut ja lepakot törmäävät pyöriviin siipiin, jokamiehenoikeudet mahdollisesti menetetään, puomit teillä estää vapaan liikkumisen…

Maanomistaja on vastuussa omistamallaan maalla olevasta tuulivoimalasta sen jälkeen kun tuulivoiman omistaja on asetettu konkurssiin.

Nyt kun Suomessa on niitä teollisuusluokan tuulivoimaloita alettu rakentamaan metsiin, metsän monimuotoisuus menetetään ehkä lopullisesti, alueesta muodostuu teollisuusalue.

Maanomistajille myönnettävät korvaukset saattavat nousta jopa kymmeniin tuhansiin vuodessa, no kuulostaa ehkä paljolta, mutta tosiasiassa he saattavat olla paikallisten asukkaiden ohella suurimpia häviäjiä! Veroparatiiseihin valuvat 100 miljoonat eurot vuodessa veronmaksajien rahaa, myöskin maanomistaja ja paikalliset asukkaat osallistuvat maksamiseen, eli syöttötariffin rahoittamiseen, jonka Ministeri ja TEM:in virkamiehet junailivat uusiutuvalle energialle, vauhdittaakseen uusiutuvan energian käyttöönottoa.

http://www.friendsofgranderondevalley.com/Komoa%20wind%206-7-11%20706%20480x.JPG

Tuulivoimaloiden lanseeraukseen haettiin mallia Amerikasta, rahoitus ja toimintaympäristö on kansainvälistä liiketoimintaa, suomalaisten osuus liittyy syöttötariffin rahoittamiseen, toisin sanoen kansainväliset operaattorit saavat toiminnalleen kannattavuuden syöttötariffista! Ilman syöttötariffia Suomeen ei rakenneta tuulivoimaloita!

Nyt USA:ssa uuden kongressin tehtävänä on valvoa, että tuulivoiman katkolla olevat tuotantotuet pysyvät katkolla, eli niitä ei enää uusita.

http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/10/23/the-ptc-is-no-longer-needed-to-support-the-wind-industry/

"Suomen Hyötytuuli Oy rakentaisi Tahkoluotoon 10 tai 11 turbiinia, joiden yhteenlaskettu teho olisi noin 40–44 megawattia. Yrityksen tavoitteena on tehdä investointipäätös maaliskuussa 2015. Se arvioi, että hanke valmistuisi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeessa demonstroitaisiin Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa laajamittaisemman merituulivoimarakentamisen Itämeren jääolosuhteissa. Turbiinien etäisyys rannasta olisi noin 0,6–2,5 kilometriä. Olosuhteet olisivat lähellä avomeriolosuhteita. Jääolosuhteet ovat alueella haastavat erityisesti ahtojään takia."

Kyseessä on 11 kpl Peittoon 4,5 MW:n voimalan kaltaista, 0,6- 2,5 km rannasta, n. 210 metrin pyyhkäisykorkeus, lentoestevalot siis max teho kaikkiin, vettä alla metristä viiteen.

Ei vaikuta varsinaiselta avomerivoimalakokeilulta. Tarkoittaa sitä, että rantaviivaan aletaan jatkossa upottamaan 5 – 10 MW monstereita pitkät rivit merenpohjaankin, onhan Pohjanlahti koko matkaltaan tuota alle kymmenen metrin syvää aina viiteen kilometriin rannasta.

Ranta- asukkaat motitetaan siis maalta ja mereltä terveyshaittojen ja ympäristökatastrofin väliin. Järjetön hanke, – 2 miljoonaa per voimala normaalin syöttötariffin lisäksi.

http://www.tem.fi/energia/tiedotteet_energia?89519_m=116565

Gamesan pörssikurssi nousi 3 prosenttia! Suomen sopimukset uusista prototyyppi voimaloista nostavat espanjalaisen yhtiön osakekurssia.

Tämä avomerituulipuistohanke on farssi, n.600 metrin päässä rannasta ja olosuhteet olisivat lähellä avomeriolosuhteita.. voi helvetti mikä demonstraatio juttu, suunnittelijalla pitää olla hyvä mielikuva avomeriolosuhteista. Saunojat ja uimarit rannassa ehkä vähän pelästyvät kun ensimmäiset tornit ilmestyy mökin eteen ns. avomerellä. Ehkä näkymän selitys YVA-laissa on kirjoitettu että näkymäselvitykset avautuvat merelle voimaloista poispäin. Hyväksyvätkö ranta-asukkaat tällaista muutosta maisemaan, tuskinpa ja miksi pitäisikään.

YVA-laissa kuvataan mm. lain tavoite, määritellään ympäristövaikutus sekä YVA-menettely, toimijat ja toimijoiden tehtävät. Koska kunnilla on kaavoitusmonopoli, niillä on erityinen vastuu kaavoittaa siten, että elinympäristö säilyy terveellisenä ja turvallisena. Omistajaohjaus taloushallinnon yksikkönä huolehtii kaupungin omistajanäkemyksen ja -valvonnan toteuttamisesta. Tätä ohjaustehtävää toteutetaan tytäryhteisöjen ja liikelaitosten osalta talouspainotteisesti.

Porin kaupungin toimiminen hankkeessa kahdessa roolissa sekä kaavan valmistelijana että hankkeen tuulivoimatoimijan omistajana aiheuttaa ristiriidan, jossa taloudelliset intressit ovat vaarassa ajaa kuntalaisten terveydensuojelun edelle. Ensisijaisena tehtävänä Porin kaupungilla tulee olla kunnalliset, maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelulain mukaiset tehtävät.

Luottamus virkamiesten toimiin menetettiin jo "Peittoon tuulivoimapuistossa" Kellahden Peittoonkorvessa, paikassa jossa Suomenselkä kastaa varpaansa veteen. Suomenselän vihreä vedenjakajaseutu ei enää kulje alusta alkaen vihreänä Porista Kuhmoon..

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu