Tuulivoima vihdoin selvitystilanteessa

Tuulivoima vaatii meiltä liian suuren voitonmaksun valtiontakuulla. Tuulisähkö ei kelpaa ilman tuunausta kuluttajalle, muut sähköntuottajat tasaavat tuulivoiman tuottaman sekundan verkkoon sopivaksi.

Markkinaehtoinen valtiontakuuhinta = syöttötariffi tuulisähkölle oli susi. Ei meillä riitä rahaa tuuleen heitettäväksi, uusiutuvan energian tavoitekin on jo saavutettu.

EU:n komission koko kirje tiedoksiannettu kolmansille ja julkaistu todistusvoimaisella kielellä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

"Suomea koskevan pakollisen tavoitteen mukaan 38 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta on vuoteen 2020 mennessä oltava peräisin uusiutuvista energialähteistä." 

"Tuensaajat myyvät tuottamansa sähkön markkinoiden muille toimijoille, ja siirretyn sähkön määrä mitataan verkonhaltijan toimesta. Tuensaajat saavat tästä myynnistä tuloa. Tukea ei myönnetä, jos sähköä ei voida myydä markkinoille." 

Jotta korvaukset eivät ajan mittaan nousisi liian korkeiksi, Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet seuraavansa tuotantokustannuksia vuosittain ja mukauttavansa tarvittaessa tukea ohjelmaan liittyvien uusien voimaloiden osalta." 

"Valtiontuki SA.31107 (2011/N) – Suomi

Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle" Allekirjoittajana: Ulkoministeri Alexander STUBB vuonna 2011.

Aiemmin vuonna 2009 kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen mielestä vihreiden energiapoliittinen linja on uhka hyvinvointiyhteiskunnalle. Katainen kysyi lauantaina kokoomuksen puoluevaltuustossa pitämässään puheessa, "miksi pitäisi tehdä kaikkensa, jotta energia olisi Suomessa mahdollisimman kallista."

http://yle.fi/uutiset/katainen_vihreiden_linja_uhka_hyvinvointiyhteiskunnalle/5901346

Mitä tehdään? Korvaukset on jo nyt nousseet liian ylös, eikä tuulivoimaloita ole tuen piirissä kuin 53 kpl, entä kun kaavaillut 1000 tuulivoimalaa on rahankeruussa mukana.

"Mittaus verkonhaltijan toimesta" on nyt ilmoitus esim. Hampurin valvomosta ja laskun maksaa valtio. – Toimitaanko lain mukaan?

Entä jos muut toimijat ei osta tuulisähköä sen arvaamattoman tuoton takia, oliko jo sähkökatko laajalla alueella tuulenpuuskan aiheuttaman sähköpiikin syy vai luinko epäselvän uutisoinnin väärin, ei kai sitä nyt voi tuulivoiman syyksi ilmoittaa.

Pitääkö saada pyrrhoksen voitto ja tehdä karhunpalvelus yhteiskunnalle.

Onko tämä ”Kokonaisratkaisu ota tai jätä”-tilanteelle joka ei salli keskustelua, se ei yleensä ratkaise ongelmien kokonaisuutta. Asian kiteytti eräs ministeri sanoessaan ”Mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu”.

Luvian kunnanjohtaja kiristää nyt huonon taloustilanteen takia kuntaa kannattamaan hänen "pro tuulivoima" hanketta. Luvialla on eletty kuin pellossa, kunnan talous on kuralla ja vaihtoehdoiksi on kokonaisratkaisussa annettu kuntaliitos joko Poriin tai Eurajoelle. Porin johdolla on tuulivoima suunnitelmat valmiina, mutta asukkaat haluavat oman turvallisuuden, terveyden ja viihtyisän ympäristön säilyvän, tuulivoimalat ei metsiin eikä meren rantamille sovi, asutus on liian lähellä.

Kun kaiken perustana on ”kilpailuttaminen” ja ”globalisaatio”, voi uhkaavissa vaihtoehtotilanteissa onneksi vastata: ”Jos näistä pitää valita, kiitos ei kumpikaan.” Kolmas vaihtoehto: kunnajohtaja potkaistaan ulos ja uusi paremmin talousasiat ymmärtävä nostaa kunnan talouden ylös kurasta. 

Tuulivoimalat tuottaa infra ja matalataajuista ääniaaltoa, -meluaa kun sähköntuotanto on käynnissä. Nyt ajankohtainen asia, puhuttaessa ”hyvinvointivaltiosta” on syytä tarkistaa, onko kyse valtion vai ihmisten hyvinvoinnista. Puhe ”oikeusvaltiosta” puolestaan ei suoraan kerro, tarkoitetaanko valtion vai kansalaisten oikeuksia. Valitettavasti tuomioistuimet tarkastelevat asioita useimmiten julkisen edun ja syytettyjen kannalta eivätkä yksilöiden edun tai uhrien näkökulmasta, mikä kertoo, millainen ystävä valtio ihmiselle on. Sääliksi käy "Peittoon tuulivoimapuiston" melusta kärsivien ihmisten kohtaloa, sijoituksessa ei noudatettu mitään turvallisuusohjeita. Antaako laki meille suojan niin kuin lupaa: "Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön", – oikeus ratkaisee?

"Syöttötariffi" aikaansaatiin väärillä todistuksilla joka suhteessa, ei vaikuta ilmastoa puhdistavasti, ei työllistä niin kuin luvattiin, sähkön tuottoa liioiteltiin, tuulivoimaloiden huipunkäyttöaika on alle 20%,  joka lasketaan jakamalla vuosituotanto nimellisteholla. 

Nyt on jo alkanut selittelyt: "EU:n komissio arvioi tuotantotuen väärin, ei osattu ennakoida markkinahinnan kehitystä". Mikään ei muutu, puheet tulevat olemaan mahtipontisia vaaditaan "perinpohjainen selvitys". – Asiaa tutkimaan asetetaan komitea luottohenkilön johdolla hautomaan asiaa, esim, Aalto yliopistosta raportti professorien energiapoliittinen kannanotto, aikaa kulutetaan muutama vuosi ja toivotaan että asia unohtuu.

Korruption paljastuessa, poliitikot vetoavat tuleviin vaaleihin, joissa kansa saisi ratkaista asian. Taas toivotaan että asia sekoittuu erilaisiin vaaliteemoihin ja kansa unohtaa alkuperäiset syytökset. Kansalle syötetään uudelleen toiveita ja lupauksia, yksi lupaa ettei tuulivoimaloita enää sijoiteta asukkaita häiritsemään, vaan jos rakennetaan niin entistä kauemmas. Toinen hyväkäs lupaa kaksisataatuhatta työpaikkaa talouden kasvu-uralle.

Mutta niin kuin Timo Soini kiteytti asian: "Aina silloin tällöin tulee aika, jolloin hölmöt erotetaan heidän rahoistaan."

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu