Korruptio vaivaa tuulivoimateollisuutta

Tuulivoimateollisuutta on vaikea estää tunkeutumasta asutuksen lähituntumaan jos ei yksiselitteisen selvää rajaa tai estettä ole. Poliitikot on huijattu unelmilla ja väärillä tiedoilla aiheuttamaan tällainen sekasotku yhteiskuntaan. Jokaisen lain säätämisen yhteydessä on kansalaisilla ja kansanedustajilla oltava näkyvillä kaksi lukua: Paljonko kyseinen laki maksaa julkiselle sektorille ja paljonko se maksaa kansalaisille. Näiden lukujen oikeellisuus on todettava poliittisen prosessin ulkopuolella. Tämäkin tilanne, jossa poliittisin motiivein kustannukset arvioidaan (tarkoituksellisesti) täysin pieleen. On perusteltu väitteillä: "Nerokas" tariffi, ei näy budjettikehyksessä, tms. selityksillä aiheutetaan miljardiluokat tappiot yhteiskunnalle tukemalla julkisilla varoilla itsessään kannattamatonta toimintaa lähipiirin eduksi.

Uusille kansanedustajaehdokkaille esitetään nyt pyyntö:

Poistakaa syöttötariffi ja laatikaa ensin säännöt tuulivoimalan rakentamisen uhkakuvien poistamiseksi.

Lainsäädäntö on ollut puutteellista, terveysongelmiin ei ole kiinnitetty huomiota. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat suurten tuulivoimaloiden aiheuttavan ongelmia, kun ne rakennetaan liian lähelle asutusta, kyse on teollisesta toiminnasta, jota ei voi tuoda asutuksen läheisyyteen. Väite "jääkaapin hyrinää" 4,5 MW:n tuulivoimaloista on tietoista terveydellisen haitan hyväksyntää joka on rikollista. Toinen ala-arvoinen väite syyllistää meluhaitasta kärsivät:   – "haitta on valittajan korvien välissä", yms.. ala-arvoista nimittelyä.

Valtaosassa Suomen nykyisistä tuulivoimala-alueista on melu-ongelmia, jotka johtuvat melun ali-arvioinnista tuulivoimaloiden suunnittelu- ja lupavaiheessa. Asukkaat ovat vaatineet viranomaisia puuttumaan meluongelmaan, kertoo Teknologian tutkimuskeskuksen tutkija Denis Siponen.

Siposella on useita esimerkkejä arvioidun ja todellisen melutason eroista Suomessa. Porin Peittoon voimala-alueella on 12 kappaletta 4,5 megawatin tuulivoimalaa, jossa melumallinnuksessa lasketun 40 desibelin suojaetäisyyden sisälle jää noin sata kiinteistöä. Todellisen 40 desibelin suojaetäisyyden sisälle jää kuitenkin useita satoja asuntoja ja suojaetäisyyden pitäisi olla 3 000 metriä. Nyt lähin asunto sijaitsee 420 metrin etäisyydellä voimalasta.

Siposen mielestä meluongelma olisi vältettävissä korjaamalla pikaisesti ympäristöministeriön mallinnusohjeen virheet. Siponen vetoaa myös kuntiin ja kaupunkeihin, jotka kaavoitusmonopolinsa kautta voivat määrittää suojaetäisyydet riittävän suuriksi.

Suomessa on perinteisesti tunnustettu ns. jokamiehenoikeudet, joita ei voisi enää käyttää tuulivoimala-alueella, samoin käy metsästys- ja kalastusoikeudelle, se ei ole kiellettyä tuulivoimala-alueella, mutta eläimet kaikkoavat kilometrien päähän, ei ole enää mitä metsästää.

Metsään sijoitettuna tuulivoimalat vaativat tilaa ja avohakkuut, tiet ja sähkölinjat  pirstaloivat alueen ja samalla hävitetään hiilivarastoa ja -nielua, jolloin koko hankkeen perustelut murenevat – kasvihuonekaasujen päästöt lisääntyvät. Luonnon monimuotoisuus hävitetään tuulivoima-alueilta lopullisesti. 

Tuulivoimarynnistys perustuu valtiontakuu rahaan, suureen syöttötariffiin, jota ilman yhtään hanketta ei Suomessa käynnistettäisi. TkT, prof.emer. Timo Korpelan mukaan veronmaksajat vastaavat tuulivoimahankkeen kustannuksista 90 prosenttia. Sähköä tuulivoimalat tuottaa piikkeinä toisten markkinaehtoisesti toimivien tuotantomuotojen tappioksi..

Tuki hidastaa energiantuotantomuotojen tuotekehitystä ja haittaa Euroopan pk-sektorin kilpailukykyä. Syöttötariffilaki sisältää pahan valuvian, Sitran toimeksiannosta tehty LUT:n tutkimusraportti selvittää asian.

Sen ovat vallan vahtikoirat jättäneet huomioimatta. Onko vahtikoirat kytketty tuulivoimaloihin lyhyellä talutusnuoralla? Syötetäänkö tariffi rahaa sananvapauden rajoittamiseen?

On jo väläytelty pyramidihuijauksesta, niin kauan kun on kasvua, huijaus ei paljastuisi sijoittajille, eikä suurelle yleisölle. Suomessa kasvua vielä olisi suuren syöttötariffin seurauksena, muualla rakentamista jo jarrutetaan ja syöttötariffeja pienennetään tai poistetaan kokonaan, esim. USA lopetti tuen maksamisen ja Tanskassa ei saa isoja tuulivoimaloita rakentaa mantereelle. 

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/tuulivoiman-melua-on-aliarvioitu-pahasti-suomessa/2012631?pwbi=4902eb39fc486e10555966f699fc942f

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103470/Tukimekanismit_s%C3%A4…

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu