Sutta ja sekundaa tuetaan

– Valtion rooli on luoda edellytyksiä kasvulle, eikä tukea kannattamatonta yritystoimintaa.

Mikä itsetuhovietti saa nykyään poliitikot lyttäämään kaikki asiantuntijoiden tekemät kehitystä ohjaavat tutkimukset roskiin. Tuulivoiman soveltuminen sähköntuotantomuodoksi on tyrmätty niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa itsessään kannattamattomaksi, se ei tuo muuta kuin vaarallisia haittoja yhteiskuntaan, poliittisin keinoin sitä tekohengitetään yhteiskunnan tappioksi ja lähiasukkaille terveys- ja ympäristöongelmaksi. Se lisää kaiken lisäksi päästöjä, eikä vähennä niitä.

"Sitran tavoitteena on tällä raportilla taustoittaa sitä, miten Suomessakin voitaisiin jatkossa harjoittaa kannustavaa ja kansantaloudellisesti järkevämpää, uudistuvaa energiapolitiikkaa."

Kiitokset professori Satu Viljaiselle ja professori Kalevi Kyläheikolle selvityksen tekemisestä.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103470/Tukimekanismit_s%C3%A4hk%C3%B6markkinoilla.pdf?sequence=2

Hassi  Viljaisen ja Kyläheikon tutkimuksesta:

http://satuhassi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193148-mika-energia-itse-asiassa-saa-tukiaisia

Hassin selitys ettei USA:ssa olisi vesivoimaa on vihreästä propagandasta huippuesimerkki:

"7: Netissä paljon siteerattu väite tuulivoiman tukien päästöjä lisäävästä vaikutuksesta perustuu analysiin USA:n sähkömarkkinoista, joilla päävaihtoehdot ovat hiili ja kaasu. Ne eivät päde pohjoismaisilla markkinoilla, joilla vesivoimaa on paljon. Myöskään EU-maiden päästökehitys ei tue väitettä." 

kts. linkki: http://www.mapsofworld.com/travel/destinations/canada/niagara-falls-ontario

"Jokainen päivä Niagara pulppuaa vettä yli 6.000.000 kuutiometriä  per minuutti. Keskimäärin määrä on 4 miljoonaa kuutiometriä. Niagara on yksi tärkeimmistä vesivoiman  lähteistä  koko New Yorkin ja Ontarion alueella. Näin Niagaran putoukset auttavat kehittämään kaupan ja teollisuuden ja valtion tulojen keräämistä, vahvistaa myös kukoistavaa matkailualaa."

 

Suomessa tuulivoimarahastus edesauttaa pudottamaan kaupan ja teollisuuden ja valtion tulojen keräämistä sekä heikentää kukoistavaa matkailualaa.

Ei tule nykyisillä politiikan keinoilla uutta Nokiaa Suomeen. Satu Tietari, (kesk.) kirjoitti hyvin maaseudun maisema-arvoista.

http://ls24.fi/mielipiteet/mielipidekirjoitukset/mielipidekirjoitus-maaseudustamme-uusi-nokia

Anne Savolan tutkimus maisema arvoista jotka nyt tuhotaan tuulivoimaloilla: ”Melu on yksi tämän hetken merkittävimmistä elinympäristön laatua, viihtyisyyttä ja terveyttä heikentävistä tekijöistä. Sitä mukaa, kun meluongelma on tunnistettu, on vastaavasti hiljaisuuden arvostus kasvanut. Toisaalta erilaisten toimintojen koneellistuminen ja melua aiheuttavien toimintojen yleistyminen ovat johtaneet siihen, että hiljaisia ympäristöjä on entistä vähemmän.”

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40669/SY_691.pdf?sequence=1

 

Suomi on luhistumassa näiden epäonnistuneiden poliittisten ratkaisujen myötä toimintakyvyttömäksi, tuulivoimalle myönnetty syöttötariffi, rikkidirektiivi, ns.paskalaki, jne.. sote sotkut, syövät Suomen rikkaudet luonnostaan pois omasta hyvinvoinnistamme.

"Epäonnistunut valtio eli romahtanut valtio on toimintakykynsä menettänyt valtio, joka on niin heikko ettei se pysty hallitsemaan aluettaan eikä suojelemaan kansalaisiaan (Nato?). Epäonnistuneen valtion toimintakyky ja hallintavallan taso vaihtelee eri maiden yksilöllisestä tilanteesta johtuen huomattavasti. Ei ole yksiselitteistä, millä järjestöllä on oikeus todeta ja perustella jonkin maan valtiovallan epäonnistuminen. Valtiovallan epäonnistuminen halutaan kiistää, sillä kansainvälisessä politiikassa asialla voi olla huomattavat seuraukset."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%A4onnistunut_valtio

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu