Tuulivoimaa vastuuttomasti poliittisin keinoin

Tuulivoimaloiden rakentajat ovat taitavia venyttämään sääntöjä ja kieltoja. Otetaan esimerkki S-ryhmän S-Voima Oy:n ja St1 Oy:n yhdessä omistama TuuliWatti Oy:n Porin Peittoon Tuulivoimapuisto Peittoonkorvessa Kellahdella.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: "Lain yleinen tavoite on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:

Turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;"

Lakia noudatettiin. Tavallaan.

TuuliWatti ilmoitti, että tuulivoimalat tuottaisivat sähköä niin ettei lähiasukkaille aiheudu haittoja. Perinteisesti Kellahdella on asukkaat olleet ennen tuulivoimaloita tyytyväisiä asuinpaikkaansa, vanhaan kulttuurimaisemaan luonnon helmassa meren rannalla.

Lehtien mukaan melu-ongelmat ovat nyt kohtuuttoman suuria, satoja asuinrakennuksia jäi melualueen sisään. Muita ongelmia on TV ja kännyköiden toimimattomuudet. Ihmiset ei enää viihdy alueella, alueen luonto tyhjeni eläimistä. Asia on todennettavissa paikan päällä, ei ne ongelmat sieltä itsekseen häviä mihinkään.

Kun syöttötariffi tuulisähkölle annettiin, tuulivoimatoimijat eivät alkaneet miettiä, miten tuulivoimapuisto rakennetaan ilman haittoja. He miettivät ratkaisun, jolla tuulivoimalat saadaan ihmisten ympärille säännöistä huolimatta. Tuulivoima itsessään on kannattamaton sähköntuotantomuoto = fakta.

Sama mentaliteetti koskee sääntöjen noudattamista tuulivoimarakentamisessa laajemminkin. Vaikka Suomi on eräänlainen demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta joka pohjautuu ihmisoikeuksille, määräyksistä ei välitä kukaan, ellei joku ole tarkkaan valvomassa, että niitä noudatetaan.

Esimerkiksi tuulivoimaloiden ominaispiirre infraääni on jaksollinen matalataajuinen ”bassomelu”, joka vaimenee vain vähän ilmakehässä ja talojen rakenteissa, tämä ääniaalto on terveydelle vaarallinen. Näin on muualla maailmassa tieteellisissä tutkimuksissa todettu mutta siitä ei välitetä jos ihmiset ei ymmärrä pitää puoliaan.

Jos poliittisessa ja hallinnollisessa johtamisessa haluaa olla tehokas, täytyy laskeutua lähemmäksi ruohonjuuritasoa, ottaa asianosaiset ihmiset mukaan päätöksentekoon ja käsitellä alatasolta kerättyä tietoa. Tosiasiat on tietenkin oltava kaikilla osapuolilla käytössä päätöksiä tehdessä. Osallistuva demokratia, vuorovaikutteinen suunnittelu, se on vastaus tuulivoimaloiden rakentamisen ongelmiin. Päättäjät saattavat perustella sääntöjä julkisuudessa, mutta perustelujen kyseenalaistajia ei kuunnella.

Usein säännöillä on jokin yhteistä hyvää palveleva tarkoitus. Mutta koska tuulivoiman rakentamis järjestelmään kuuluvat salailu, lahjonta ja asioiden päättäminen pienessä piirissä, tarkoitus jää hämäräksi.

Silloin sääntöjä on liian helppoa olla kunnioittamatta. Säännöt ilman viranomaisten valvontaa ei mielletä yhteiseksi sopimukseksi, joka hyödyttää koko yhteisöä. Sitä pidetään riesana, jonka haitat tuulivoima rakentamisessa pyritään minimoimaan mahdollisimman nopeasti.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu