Tuulivoimalamelu, mitä se on?

"Kyselyn mukaan lähes kaikki asukkaat kokevat syvää epäluottamusta niin virkamiehiin kuin alueen muihinkin yrityksiin ja tuulivoimatuottajaan."

http://yle.fi/uutiset/pioneeritutkimus_tuulivoimasta_asukkailla_syva_epaluottamus_voimayhtioon_ja_virkamiehiin/7989181

Melua mitataan tuulivoimarakentajan mittareilla oman edun mukaisesti.

http://www.tuuliwatti.fi/ci/Pori-Peittoo-Tulokset-Poyry.pdf 

http://www.poyry.fi/projektit/tuuliwatti    

Kaikki on asianmukaisesti rakennettu eikä haittoja tutkitusti ole. Näin se menee kun tekijät ja tutkijat ovat saman firman palkkalistoilla. 

Ja eihän ne edes mitanneet tuulivoimaloiden lähettämää infraääntä joka on ihmisten terveydelle vaarallista, etenee esteistä välittämättä lähes 10 km hyvissä olosuhteissa. 

Luettelo eräistä keskeisistä syistä, miksi melumallinnus ei VTT:n tekemien sekä sosiaali- terveysministeriön rahoittamien tutkimusten mukaan vastaa todellista tilannetta:

– nykyisillä malleilla melukartat lasketaan suuremmille etäisyyksille kuin ne on alun perin tarkoitettu 

– käytetään vääriä tuulivoimalaitosten melun lähtöarvoja 

– mallinnuksissa käytetty dB(A) asteikko leikkaa voimalamelun haitallisimmista matalataajuisen melun kaistoista pois 5-50dB 

– kaikissa meluselvityksissä ei edes esitetä matalataajuisen melun mallinnusta

– mallinnukset eivät huomioi tuulivoimalamelun erityispiirteitä 

– mallinnukset eivät huomioi amplitudimodulaatiota (=”äänenvoimakkuuden jaksottainen vaihtelu”)

– mallinnukset eivät huomio lähialueen asuntojen erilaisia eristysominaisuuksia (esim. pyöröhirsitalo, tiilitalo, uusi omakotitalo, …)

– metsät voidaan mallinnuksissa käsitellä peitteisinä, vaikka metsiä hoidetaan raivauksin, harvennuksin ja avohakkuin, eikä n. 100 m korkeudesta lähtevälle äänelle ole olemassa mitään vaimennusta, maan pinnan arvo pitää olla kova, nolla ei mitään vaimennuskerrointa!

Melumallinnusten uskottavuus kärsii oleellisesti, jos mallinnuksissa ei esitetä voimalamelun lähtö-arvoja yksittäisen voimalan osalta sekä koko voimalaitoksen osalta kokonaisuutena ja taajuuskaistoittain. Kun lähtötiedot puuttuvat, niin asiantuntijakaan ei pysty arvioimaan mallinnuksen puolueettomuutta. On näitä tapauksia, joissa mallinnuksen laatija on voimalatoimija itse, tai alueen suunnitellut yhtiö.

Ihmisille vaarallinen infraääni ja sen vaikutukset on esim. NASA ym. muut perusteellisesti tutkineet 36 vuoden aikajanalla, tutkimukset osoittaa vaarallisuuden kiistattomasti.

http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/index.html?source=0Ak2bgr7C0nhPdGR3S1lEekU3T3p4ZDhUNDdRV2Y2ZkE&font=Bevan-PotanoSans&maptype=toner&lang=en&height=650

Mutta meillä uutisoidaan ettei mitään haittoja olisi. 

Osmo Soininvaara kiteytti tuulivoima puolesta/vastaan keskustelun Iltalehdessä yksinkertaisesti ja selvästi: "Petoksista kaikkein typerin on itsepetos".

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194976995013/artikkeli/peittoon+melumittaukset+ei+ohjearvojen+ylityksia.html

Sama kohde mitattu, ja näyttö on ihan erilainen. – Meitä huijataan raakasti!

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/8441490/Siponen_2015+Meluntorjuntap%C3%A4iv%C3%A4t+Denis+Siponen+VTT/8192088b-dd17-46d0-8898-5c5ca88b1ca2?hc_location=ufi

Suunnitelmien terveys-, ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset on arvioitu kaikkineen väärin. Arviointivirheitä ja sitä, että Suomen kaltaisessa maassa tuulivoiman rakentaminen ei ole terveys- ja ympäristösyistä järkevää ei haluta myöntää. Analyyttinen, teknisten ja taloudellisten tosiasioiden mukainen toiminta on sivuutettu. Kenen luvalla oikeusvaltiossa on mahdollista tehdä maaseutua asumiskelvottomaksi? Koskemattomaan luontoon ei tuulivoimalat kuulu, konflikti murskaa alueen pirstaleiseksi.

Suomen "villi länsi" ja esim. pääkaupunkiseutu ovat ihan eri luokassa, Länsi-Suomessa ei asianmukaisia selvityksiä tehdä, eikä muualla tehtyjä hyviä malliesimerkkejä hyödynnetä.

Tuulivoima myönteisimmät asuvat pääkaupunkiseudulla, sinne ei tuulivoimaloita voida rakentaa selvityksen mukaan.

"Helsingin tuulipuiston maisemallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys"

http://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Maisemallinen%20ja%20kaupunkikuvallinen%20selvitys%2015102001.pdf

Loppupäätelmä on ettei Helsingin alueen maiseman sietokyky kestä tuulivoimaloiden rakentamista.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu