Kilpailulaki ja tuulivoiman syöttötariffi ristiriidassa

 Kilpailulaki 948/2011

"Tämän lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta."

"Tätä lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110948

"Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellaista toimintaympäristöä, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset. Tavoitteena on, että toimiva kilpailu koituu viime kädessä asiakkaiden ja kuluttajien eduksi. Kilpailupolitiikalla on keskeinen ja kasvava merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä."

https://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/kilpailupolitiikka

Toiminta tuulivoiman ympärillä on epäeettistä, syöttötariffista muodostui ulkomaisten tuulivoimaloiden tuontituki. Olisi todellakin tilaus sille, että päätöksenteko tuulivoimaloiden rakentamisesta Suomessa nojautuu tutkimukselliseen tietoon, eikä ideologiaan. Täyskäännös energiapolitiikassa on joka tapauksessa tehtävä ennemmin tai myöhemmin. Nykymenon jatkaminen on täysin kestämätöntä ja vastuutonta, ja se vasta kalliiksi tuleekin.

"Kyllähän me rahat pois haemme, kun niitä meille tyrkytetään." Kertoo tuulivoimaan sijoittanut tuulivoimaprojekteista. Tämä on nyt  niin mukavan muodikasta ja eettistä sijoittamista. Nyt tehdään tällä tyhmyydellä helppoa rahaa julkisia varoja kuluttamalla tehotaseessa nollan arvoisen sähkön tuottamiseen. Valtion takuuhinta on ylivoimainen etu tuulivoimatuotannon toimintaedellytyksissä ja – ilman kilpailua.

Mitkä tuet EU-komissio hyväksyy tai kieltää? – "sopivaa olisi tuki tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Kiellettyä on ns. toimintatuki, jolla katetaan yritysten operatiivisia juoksevia menoja." – Kuka näitä sääntöjä valvoo? Syöttötariffi ei täytä ko. sääntöjä. 

Nykyisen ulkomaisen teknologian tuontituen väittäminen työllistäväksi on osoitus matalasta etiikan tasosta. 

Teollisen kokoluokan tuulivoimalat on terveys- ja ympäristöhaitta aina alueellaan, kaikki haitat on noteerattu vahingolliseksi.

Vertaisarvioituja melututkimuksia tuulivoimaloista  on tehty vuosien varrella useita. Yhteistä näille vertaisarvioiduille tutkimuksille on, että teollisuusluokan tuulivoimaloiden infraäänet muodostavat ongelman yhdessä amplitudimodulaation kanssa. Tuulivoimateollisuus käyttää esim. A -painotettua mittausta, jolloin infraäänet leikkautuvat kokonaan pois mittauksista. Myöskään amplitudimodulaatiota ei huomioida kaikissa mittauksissa.

Puolueeton tutkimus tuulivoimaloiden melusta pitää tehdä yhteisen edun nimissä, eikä tuulivoimatoimijan mittareilla ristiriitaisella tavalla. Julkisten viranomaisten on varmistettava moitteeton toiminta ja se, että kaikki toimijat noudattavat pelin sääntöjä, tärkeä yleinen etu ja etenkin kansalaisten perustarpeet vaativat yhteiset oikeudelliset puitteet. Nyt ei yhteisiä yleisiä etuja syrjäseuduilla ole, ne on naureskellen ohitettu toisarvoisina, tuulivoimaloiden melu ei ole mielipidekysymys, "jääkaapin hyrinää" tms.

Porin Peittoonkorvessa tuulivoimaloiden kaikki ongelmat on ja ne pysyy siellä, ei niitä millään lumemittauksilla pois saada. "Petoksista kaikkein typerin on itsepetos". Siellä on tehtävissä melututkimus, jossa kaikki painotukset ja suodatukset jätetään pois. Tutkimuksissa tulisi siten esille ongelmallinen matalataajuusmelu kuten myös ihmisille ja eläimille haitalliset infraäänet ja amplitudimodulaatiot eri taajuuksilla ja sääoloissa esiintyen. Tällaista tutkimusta Porin kaupunki ei teetä. Kellahden – Lyttylän kylätoimikuntien on nyt kokoonnuttava ja hankittava akustiikan asiantuntemusta kyläläisten puolelle. Myös perehtymällä ennakolta muualla tehtyihin tutkimuksiin johdattelee lähemmäksi ongelman ratkaisua. Kyseiset teollisuusluokan tuulivoimalat sijoittuvat liian lähelle asutusta. Porin kaupunki ei tietenkään tule tätä asiaa myöntämään. Kukas nyt omia kaavoitukseen liittyviä päätöksiä lähtisi kyseenalaistamaan.

Kts. linkit.

https://www.masterresource.org/wind-turbine-noise-issues/ambrose-vs-cca-wind-health/?utm_source

http://docs.wind-watch.org/Bell-tonal-infrasound.pdf

http://consultations.nhmrc.gov.au/public_consultations/submissions/WIND/2922

http://www.cureus.com/articles/2457-systematic-review-2013-association-between-wind-turbines-and-human-distress#article-information-publication-history

https://www.wind-watch.org/news/2015/05/12/wind-farm-noise-limit-regulation-reform/?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed

https://www.wind-watch.org/

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu