Tuulivoimalat aiheutti pettymyksiä

Suomalaiset on luottaneet perinteisesti lääkärin, poliisin, tuomarin ja virkamiesten ammattitaitoon työn tekemisessä. Viranhaltijat kantavat vastuun oman työn tuloksista. Virkamies vastaa itse siitä, että hänen virkatoimensa ovat lainmukaisia. Tähän on luotettu ja kunnioitettu auktoriteetteja niin kuin koulussa on opetettu. Meidän tulee kunnioittaa lakeja ja virkamiehiä ja myös maksaa veromme, sen jo Jeesuskin opetti.

Maailma on muuttunut noista ajoista, mutta vaikka tuntuu, että kunnioitus olisi kadonnut, se on yhä olemassa. Haittaa aiheuttavat tuulivoimalat synnyttää nyt epäilyjä, mihin enää voi luottaa? Ei niiden pitänyt mitään haittaa aiheuttaa, näin meille kerrottiin, ääni on kuin "jääkaapin hyrinä" kertoi ministeri poliittisella vastuulla.

”Poliittinen vastuu” -ilmaus on varmaankin otettu käyttöön erotukseksi taloudellisesta vastuusta, josta ministerit on erikseen vapautettu perustuslain tasoisen ministerivastuulain nojalla. Valtioneuvosto saa siis tehdä vaikka kuinka tyhmiä päätöksiä, esimerkiksi myöntää vaikka "syöttötariffin" tuulivoimalla tuotettuun sähköön ilman, että ministerit joutuisivat korvausvastuuseen valtiolle aiheutetusta vahingosta. – Alan toimijat haistoivat rahan ja nyt on valtio lirissä miten irtaannutaan töppäyksestä. – Vastuun kantaa virkamiehet, ei poliitikot.

Miten kansa voi selviytyä oman työnsä ohella vaikeista lähiympäristön rauhaa uhkaavista suurten yli 200 metrin korkeuteen ulottuvien tuulivoimaloiden haittavaikutuksista? Asiassa luotetaan viranomaisten ammattitaitoon, entä jos sitä ei ole, tai se pettää.

– Mitä me tiedetään äänestä ja sen etenemisestä, entä  desibeleistä (dB), hertseistä (Hz). 

– Mitä ihmisen korva kuulee, miten ääni/värähtely vaikuttaa ihmiseen?

Äänestä mitataan useimmiten kahta sen ominaisuutta. Äänenpainetta kuvataan desibeleinä (dB) ja värähtelynopeutta hertseinä (Hz).

Ihmisen kuulokynnys on äänenpainetta mitattaessa noin 0 dB ja kipukynnys on n.120 dB. Kuulovaurioriskiraja on 85 dB. Normaali puhe vaihtelee 50 – 60 dB välissä.

Värähtelynopeuden perusteella ääni jaetaan erilaisiin luokkiin, matalataajuiseen (infraääneen 0 – 20 Hz), kuuloaistein havaittavaan alueeseen (20 – 20 000 Hz), ultraääneen (20000 – 200 000 Hz) ja "hyperääneen" (>200 000 Hz).

Ääniaallon paine saa tärykalvon värisemään ja siitä kuuloluiden ja simpukan kautta ärsytys välittyy kuulohermoon ja syntyy ääniaistimus. Jos äänen paine on liian suuri, se vahingoittaa simpukassa olevia aistinsoluja ja saa aikaan kuulovaurion.

Matalataajuisten äänten, infraäänten eli < 20 Hz taajuisten värähtelyjen hallinta on vaikeampaa. Se etenee lähes vaimentumattomana kymmeniä kilometrejä. Normaaleista seinärakenteista ei ole infraäänen vaimentajaksi. Sen on todettu olevan vahingollista luonnolle, eläimille ja myös ihmisille, jos vaikutusaika on pitkä. Tätä "ääntä" ihminen ei kuule, mutta värähtely aiheuttaa häiriötilan elimistössä. Infraääni on myös sotilaallisessa ja lääketieteellisessä käytössä.

Koska tiedetään, että n. 18 – 19 Hz alueella silmämuna resonoi, voidaan aiheuttaa näkövääristymiä. Tutkimuksissa on myös todettu, että ihmisen sisäelinten pehmytkudokset resonoivat 5 -7 Hz taajuusalueella. Tämä alue on erittäin vaarallinen, sillä värähtelypaineen (dB) ollessa riittävän suuri voidaan repiä sisäelimiä ja aiheuttaa kudosvaurioita. Vaikka värähtelypaine ei olisikaan kovin suuri, niin pitkäaikainen altistuminen resonoinnille häiritsee solutason toimintaa niin, että syntyy merkittäviä terveydellisiä seuraamuksia.

 Pitkäaikaiseen infraäänen altistukseen joudutaan tuulivoimaloiden vaikutusalueilla.

Lääkäri kantaa vastuun hoitovirheistä, mutta kuka kantaa vastuun tuulivoimaloiden aiheuttamista terveysvaikutuksista? Kaavoitusta suunniteltaessa ja rakentamislupia myönnettäessä on isojen tuulivoimaloiden aiheuttamat infraäänet ja niiden terveysvaikutukset ehdottomasti otettava huomioon. Asia on painoarvoltaan suuri, joten sen vähättely ei ole viisasta. 

Tuulivoimalat synnyttää infra- ja matalataajuista-ääntä ja amplitudimoduloituna se on ihmisten ja eläinten terveydelle vaarallista, A-painotteisella mittauksella vaaralliset äänet suodatetaan pois. Tämä mittaustapa on tuulivoimamelulle soveltumaton.

http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html

A -painotettu mittaus, C -painotettu, G -painotettu…, miksi tuulivoimateollisuus on valinnut A -painotetun mittaustavan määrittelemään tuulivoimalasta lähtevää melua? Yllä olevasta linkistä selviää sekin asia.

"Jokainen rakentamatta jätetty tuulivoimala edistää Suomen taloustilannetta ja kansallismaisemiemme säilymistä."

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/lukijalta/valtion-miljardis%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t-ja-tuulivoiman-miljardituet-1.121513

 

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu