"Saatanan tuulivoimalat", viekää ne helvettiin.

Tuulivoimalat synnyttää infra- ja matalataajuista-ääntä ja amplitudimoduloituna se on ihmisten ja eläinten terveydelle vaarallista, A-painotteisella mittauksella vaaralliset äänet suodatetaan pois. Tämä mittaustapa on tuulivoimamelulle soveltumaton.

http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html

Mitä ihmisen korva kuulee, miten ääni/värähtely vaikuttaa ihmiseen? Ääni on mekaanisesta värähtelystä syntynyttä energiaa, aaltoliikettä, joka edetäkseen tarvitsee "väliainetta". Se etenee eri nopeudella ja myös vaimenee erilaisesti eri materiaaleissa. Ilmassa ääni etenee n.343 m/s ja vedessä runsas neljä kertaa nopeammin. Ääni ei etene tyhjiössä. Ihmisen kehon ominaistaajuudet ovat matalia taajuuksia, jonka vuoksi juuri matalat taajuudet vaikuttavat ihmiseen.

Ihmisen kehon osat alkavat värähdellä, jos niihin kohdistetaan niiden ominaistaajuutta vastaavaa ääntä. Tätä ilmiötä kutsutaan resonanssi-ilmiöksi.

Suomea verrataan väärin Keski-Euroopan tuulivoima-olosuhteisiin.

Auringon matalan paistekulman takia maassamme esiintyy enemmän ilmakehän pintainversio-ilmiötä kuin esimerkiksi Tanskassa tai Keski-Euroopassa. (Huomasitteko illalla matalan sumun alavilla mailla) Tutkimuksista ja mittauksista tiedetään, että suuri tuulivoimalaitos tuottaa pohjoisissa olosuhteissa tämän ilmiön takia matalataajuista, rakenteiden läpi tunkeutuvaa  merkityksellistä sykintää ainakin 20-30 prosenttia käyntiajastaan, erityisesti ilta- ja yöaikaan jolloin lähiasukkaiden oletetaan olevan nukkumassa. Melun vaihtelutaso voi olla sekunnin välein 5-10 desibeliä.

Desibeli-asteikko on logaritminen, ja tällainen kuuloaistiin saapuva nopea äänenpaineen vaihtelu koetaan erittäin häiritsevänä. Yhdessä ilmakehän melua heijastavien inversiokerrosten kanssa häiriö on määrältään kohtuuton, muusta ympäristön taustamelusta täysin poikkeava, ja pitkään toistuessaan

terveydelle haitallinen. Inversio-ilmiön on todettu mittauksilla lisäävän tuulivoimamelun nopeaa vaihtelua 1-2 km:n etäisyydellä jopa 17 dB. Tästä on tehty kattava tutkimus Ruotsissa (Larsson, C., Öhlund, O., Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions, Journal of Acoustical Society of America, 135(1): 67-73, 2013)

Jerikon muuritkaan ei kestäneet värähtelyenergiaa, "he puhalsivat pasuunoihin ja yhtäkkiä mahtavat Jerikon muurit sortuivat hirveällä jyrinällä ja vihollisen joukot olivat kauhusta lamaantuneita."

Resonanssi-ilmiön tunnistaminen ja tietäminen avaa mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisen kehoon ja elimistöön äänen avulla niin hyvässä kuin pahassakin. Matalataajuisten äänten, infraäänten eli < 20 Hz taajuisten värähtelyjen hallinta on vaikeampaa. Se etenee lähes vaimentumattomana kymmeniä kilometrejä. 

Normaaleista seinärakenteista ei ole infraäänen vaimentajaksi. Sen on todettu olevan vahingollista luonnolle, eläimille ja myös ihmisille, jos vaikutusaika on pitkä. Lyhytaikainen altistuminen tällaiselle värähtelylle ei tiettävästi ole vahingollista. Matalataajuista ääntä käytetään elokuvissa lyhytkestoisena tehokeinona mm. silloin kun halutaan vahvistaa painostavuuden, surun ja yleensäkin ahdistavuuden tunnelmaa katsojassa. Samaa tehokeinoa käytetään myös konserteissa. Myös monet suuret eläimet käyttävät infraääniä kommunikoidessaan.

Silmämuna resonoi n.18 – 19 Hz alueella, matalilla taajuuksilla voidaan aiheuttaa näkövääristymiä. Tutkimuksissa on myös todettu, että ihmisen sisäelinten pehmytkudokset resonoivat 5 -7 Hz taajuusalueella. Tämä alue on erittäin vaarallinen, sillä värähtelypaineen (dB) ollessa riittävän suuri voidaan repiä sisäelimiä ja aiheuttaa kudosvaurioita. Vaikka värähtelypaine ei olisikaan kovin suuri, niin pitkäaikainen altistuminen resonoinnille häiritsee solutason toimintaa niin, että syntyy merkittäviä terveydellisiä seuraamuksia.

Ultra- ja infra"ääniä" ei pidä käsitellä samojen sääntöjen mukaan, kuin kuuloalueen ääniä, vaan ne on käsiteltävä värähtelynä. Energiana, joka vaikuttaa elimistöön tavalla, joka voi lyhytkestoisena olla hoito- ja tehokeino, mutta on pitkäkestoisena elimistölle haitallinen. Aivan samoin kuin lääkkeet, oikein annosteltuna hoitavat ja parantavat, mutta pitkäkestoisina ja liian suurina annoksina voivat olla jopa tappavia.

Lääkäri kantaa vastuun hoitovirheistä, mutta kuka kantaa vastuun tuulivoimaloiden aiheuttamista terveysvaikutuksista? Nyt vastuuta pakoilevat viranhaltijat poliittisen "vastuun" taakse ja vahinkojen annetaan tapahtua. Tämä asenne on muututtava, kaavoitusta suunniteltaessa ja rakentamislupia myönnettäessä on isojen tuulivoimaloiden aiheuttamat infraäänet ja niiden terveysvaikutukset ehdottomasti otettava huomioon. Asia on painoarvoltaan suuri, joten sen vähättely ei ole viisasta. 

Monella paikkakunnalla nämä toteutumaan päässeet voimalat käydessään ovat jo tuhonneet pahimmissa tapauksissa ihmisten terveyden ja mielenrauhan, tuhonneet naapuruussuhteet ja omaisuusarvot. Poliittisen päätöksen tuella aikaansaatiin pyramidihuijaus ja aiheutettiin erilaiset intressipiirit kuvittelemaan itsensä hyödyn saajiksi. – Ei näin voida jatkaa, tämä synnyttää sekasortoisen tilan maaseudulle ja lisää pakolaisongelmaa. Asetus syöttötariffista tuulivoimalle pitää purkaa. Perustuslaki ei sitä estä.

Tuulivoiman tuottajat ovat tällä viikolla olleet näkyvästi esillä valtakunnan päämedioissa ja niissä on julkaistu Suomen tuulivoimayhdistyksen rahoittamia juttuja, jotka osoittavat tuulivoimarakentamisesta valittavat luulosairaiksi ja asennevammaisiksi hyvin ongelmia vähättelevään tyyliin.

Ajankohtaisessa kakkosessa haastateltiin Merikarvian tuulivoimapakolaisia tiistai-iltana. Tuulivoimapakolaisia on jo muillakin Suomen tuulivoima-alueilla, esim. Porissa.

Kunnissa on kaavoitusmonopoli jonka turvissa monet kunnat ovat jo kieltäneet tuulivoimarakentamisen asutuksen lähelle, on asetettu 2 km suojaraja, mutta kun voimalat nousevat korkeammalle ja tehot kasvaa välimatka saisi olla suurempi, ainakin 5 km jo näille 5 MW:n tuulivoimaloille.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu