"Poliittinen väkivalta ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan", Timo soini

Soini suivaantui: ”Poliittinen väkivalta ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan”

http://www.hs.fi/politiikka/a1457754583793?ref=hs-nprio2024-1

 

Takki kääntyy isolla miehellä vähän liian liukkaasti, vai mitä mitä mieltä olette tästä, – Timo Soini: "Tulevalla vaalikaudella emme myöskään tekisi yhtään uutta tuulivoiman syöttötariffisopimusta veronmaksajien piikkiin! Tekisimme lopun muidenkin kannattamattomien energiamuotojen elättämisestä veronmaksajien piikkiin".

https://www.suomenuutiset.fi/soini-talouden-ja-teollisuuden-kilpailukyky…

 

"Suomessa tuulivoiman tuottamisen taloudelliset esteet on poistettu keväällä 2011 voimaan tulleella syöttötariffijärjestelmällä, jolla säädetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta."

http://vapaavuori.net/tag/tuulivoima

Tämä on sitä poliittista väkivaltaa, joka pakottaa asukkaat evakkoon kodeistaan uhkaavan terveys- ja ympäristöhaitan takia.

 

"Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä". (Tuomarinohjeet)

 

Suuret tuulivoimalat tuottavat infraäänisaastetta, matalataajuinen kapeakaistaisesti ja amplitudimoduloituneesti sykkivä paineaalto on sellaista, jota luonnossa ei esiinny, yötä/päivää jatkuvana haittana. Sykkivä paineaaltoilu etenee kymmenien kilometrien päähän ja tunkeutuu rakennusten sisälle.

Infraäänisaaste sairastuttaa peruuttamattomasti sille altistuvat ihmiset.

 

"Komissio ja parlamentti ovat panemassa sähkön hintaan niin suurta lisälaskua, että se uhkaa lamauttaa ennalta EU:n orastavankin talouskasvun. Kyse on vuoteen 2030 jatkuvasta yli 90 miljardin euron tulonsiirrosta tuuli- ja aurinkovoiman tuottajille."

http://summa.talentum.fi/article/te/uutiset/123400?utm_source=emaileri&u…

Suomessakin on jo energiaköyhyyttä, kohonneita sähkölaskuja ei ole pystytty maksamaan ja sähköjä on katkaistu, jopa maitotiloilta. Poliitikot seuraavat hiljaa tilanteen kärjistymistä, puuttumatta itse ongelmaan.

Päinvastoin kumarretaan tämänkaltaisille väkivaltaan luvan antaviin selvityksiin.

"Tuulivoimaa edistämään"

Lauri Tarastin selvitys, 13.4.2012

https://www.tem.fi/files/32699/Tuulivoimaa_edistamaan_A4_lop.pdf

 

Terveydellisen koskemattomuuden vakava loukkaaminen, perustuslain 7 §:n rikkominen:

”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti”.

Tuulivoimayhtiöt loukkaavat laajan ihmisjoukon fyysistä koskemattomuutta aiheuttamalla vakavia terveyshaittoja. Asukkaat eivät voi välttää terveyshaittoja muutoin kuin pakenemalla kotoaan.

 

”Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen”

Vastuulliset viranomaiset eivät voi vedota siihen etteivät he tienneet tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä ja sen vaikutuksista terveyteen. Asiasta on ollut ja on huomattavan paljon yleistajuista aineistoa helposti saatavilla. Viranomaisia on varoitettu asiasta ja pyydetty ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin.

 

Kidutus

”1. Tässä yleissopimuksessa ”kidutuksella” tarkoitetaan kaikkia tekoja, joilla aiheutetaan jollekulle tahallisesti kovaa kipua tai kovaa joko henkistä tai ruumiillista kärsimystä … kun virkamies tai muu virallisessa asemassa toimiva henkilö … hyväksyy sen hiljaisesti”. 

Univajeen tuottaminen on rikos.

 

EU:n konedirektiivin rikkominen:

Konedirektiivin mukaan tuulivoimatuottajan on kirjallisesti taattava ettei tuulivoimala ole vaaraksi terveydelle. Dokumenttia ei ole annettu eikä vaadittu. (= tämäkin on poliittista väkivaltaa)

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu