Valehtelulla on lyhyet jäljet

Vuonna 2009 isot tuulivoimalat oli vielä pelkkä painajaisuni jonka leviämistä maakuntiin ei vielä uskottu. – toisin on käynyt. Ja vielä arvostettujen ministerien ja poliitikkojen toimesta. On harjoitettu häpeällistä oman edun hankintaa julkisista varoista, nyt takin kääntövaihe on alkanut, kts. E-R Korholan kirjoitus vuodelta 2009.

 

"Mutta eihän tämä normaali energiamuoto olekaan. Tämä on ideologista, maailmankatsomuksellista sähköä. Kun haitat joskus tulevat ilmeisemmiksi, nykyiset kannattajat ovat ehtineet kääntää takkinsa ja niin sanotusti tajunneet, etteivät itse asiassa koskaan tuulivoimaa kannattaneetkaan. Mutta se on jo toinen juttu."

 

http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2009/08/27/ideologista-sahkoa-erityisehdoin

 

Nyt käydään kalliita oikeustaisteluja loppuun asti jokaisesta vireille tulevasta ns. "tuulivoimapuistosta", joita ei maalaisjärjellä koskaan uskottu kenenkään edes esittävän rakennettaviksi asutuksien liepeille. Meluongelma on ollut jokaisessa valituksessa yhtenä pahimpana haittana, tämän tuulivoimaloiden ominaisuuden mainitseminen sai aikaan jopa syöttötariffin isänä tunnetun ministeri Pekkariselta tylyn vastauksen: "ääni on kuin jääkaapin hyrinää".

 

Tuulivoima teollisuusalueita on mm. näillä ministerin selvityksillä ja hyvällä tuella rakennettu valheellisilla melumallinnuksilla joiden takia on perheitä joutunut evakkoon omasta kodistaan, eikä julkinen valta ota asiakseen korjata tehtyjä virheitä.

 

Muutos asiassa on tulossa, mutta hitaasti ja se tulee yhteiskunnalle kalliiksi, kun juttuja puidaan oikeusaste kerrallaan ja haetaan oikeutta kotirauhaan sekä terveys- ja ympäristöhaittojen torjumiseen.

 

Länsirannikolla on pahimmat töppäykset jo kaiken kansan ylläpidettävänä, ja haitat ovat realisoituneet ennustetussa laajuudessa.

 

Melun mallintaminen ei ole enää läpihuutojuttu, se pitää tehdä niin kuin KHO on Siikajoen Vartinojan tuulivoimayleiskaavan käsittelyssä edellyttänyt.

"Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena, mikä on otettava huomioon arvioitaessa meluselvitysten laatua ja riittävyyttä. Tämän vuoksi melumallinnuksessa tulee ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot alueelle suunnitelluista voimaloista. Melumallinnus ei täytä tätä vaatimusta." 

 

"Siikajoen kunnanvaltuuston päätös on kumottu osayleiskaavan käsittelyssä tapahtuneiden menettelyvirheiden johdosta sekä selvitysten riittämättömyyden vuoksi." 

 

– Ympäristöhaitat eivät menneet KHO:n käsittelyssä läpi.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1472117837…

 

"Viimeinen varsinainen kotirauhasäännös on 24 luvun 3 a §. Sen 1 momentissa säädetään rangaistus sille, joka ilkeydestä tai vallattomuudesta räikein äänin tai muuten meluamalla häiritsee toisen kotirauhaa."

 

Laki on kirjoitettu kansalaisten suojaksi rikollisia vastaan, tuulivoimaloiden sijoittaminen niin että perheet joutuvat muuttamaan pakon edessä pois kodeistaan on minun mielestä rikos joka pitää tuomioistuimissa käsitellä.

 

"Kotirauhan rikkominen on ankarammin rangaistava, jos se tehdään aikomuksessa pidellä jotakuta väkivaltaisesti tai vahingoittaa omaisuutta taikka jos sen tekee joku aseella tai hengenvarallisella esineellä tai muulla vahingoittamisvälineellä varustettu. Ankaramman asteikon mukaan tuomitaan myös silloin, kun rikoksen tekijöitä on ollut kaksi tai useampia. Näissä tapauksissa sovelletaan 1 §:n 3 momenttia, jossa säädetään rangaistukseksi vankeutta enintään kaksi vuotta."

 

Tuulivoimaloiden tuomien haittojen takia ovat monet perheet menettäneet omaisuudestaan osan, ja evakkoon lähtemisen takia on menetetty talon mukana suurin osa omaisuudesta.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu