KHO:n hylky päätöksessä jää kaavan suunnittelijat/tekijät ilman seuraamuksia

"Yhteisen kansan hyöty on paras laki" – Näin sanotaan aivan uuden ajan alusta peräisin olevissa tuomarinohjeissa, jotka löytyvät Suomen laki -teoksen alkulehdiltä. Muutamia sivuja käsittävien ohjeiden pääteema on, että lait ja esivalta ovat kansan parhaaksi ja että valtaa ei saa käyttää väärin. – Kuinka alas annetaan moraalin vajota ennen kuin puhdistus aloitetaan. "Väärin saatu ei ole saatua" 

Törkeitä luonnonsuojelurikos juttuja ei saa jättää kesken KHO:n kaavan hylkäämis päätösten jälkeen, muuten rikollinen toiminta jatkuu: – ei se nyt täällä onnistunut, mutta yritetään uudelleen toisella paikkakunnalla. Huijaukset jatkuvat vaan entistä paremmilla eväillä saatujen kokemusten mukaan.

Luonnonsuojelurikos arvioidaan törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle. Rangaistusasteikko on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen on lisätty kaksi ankaroittamisperustetta. Ympäristön turmeleminen arvioidaan törkeäksi, jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti.

Lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2016.

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/rikosoikeus/luonnonsuojelu-jaymparistorikokset.html

Poliittisilla tarkoitusperillä aikaansaatu, ja selvien virheiden ja valehtelujen, ym. haittojen ali-arvioimisella (Pekkarinen "ääni on kuin jääkaapin hyrinää") Euroopan tuottoisin tukisäädös ei ole perustuslain suojassa niin kuin Olli Rehn kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa: "Perustuslain omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta koskevien säännösten perusteella tavoitehintaa ei ole mahdollista jälkikäteen alentaa jo toteutuneille tai toteutumassa oleville hankkeille. Emme siis lähde eräiden muiden maiden tielle, jossa ehtoja venkslataan takautuvasti."

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/tuulivoiman-rakentaminen-on-osa-energiak%C3%A4%C3%A4nnett%C3%A4-1.127181

Syöttötariffi on poliittinen päätös joka voidaan lopettaa ilman että perustuslaki sitä estää. Omaisuuden suoja voi koskea ainoastaan poistojen jälkeistä hankinta-arvoa. Ei siis tuottoja.

Alasajo prosessilla lopetetaan tukiaiset ja lunastetaan kalusto pois mikäli tuottaja sitä vaatii. Näin huolehditaan omaisuuden suojasta.

Eikä Rehn ole valvonut edes säädöksen noudattamista: "Jotta korvaukset eivät ajan mittaan nousisi liian korkeiksi, Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet seuraavansa tuotantokustannuksia vuosittain ja mukauttavansa tarvittaessa tukea ohjelmaan liittyvien uusien voimaloiden osalta."

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) – Suomi

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/239404/239404_1200857_37_2.pdf

Tuuleen menevä tuki vaikuttaa valtion budjetissa vahingollisesti, se ei ole kustannusneutraali. Se raha ei palaa valtiolle sähkölaskujen muodossa, vaan se tekee ulkomaisista ja muutamista kotimaisista sijoittajista miljonäärejä.

Tuulivoimala-alueet ovat melkein kaikki perustettu/yritetty perustaa luonnonsuojelurikoksen täyttävien säädösten vastaisesti valheiden ym. oman edun tavoittelun mukaisesti, liian lähelle asutusta ja merkittäviin luontokohteisiin. Esim. Tuulivoimayleiskaavaa koskeva valitus (Vartinoja, Siikajoki) – KHO lopulta hylkäsi suunnitellun kaavan.

"Kaavahanketta varten tehdyt linnustoselvitykset ovat puutteellisia, kuten erityisesti Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (PPLY, 3.1.2014) on todennut. Erityisen huolestuttavana PPLY toteaa Vartinojan hankealueen sijoittumisen arosuohaukan pesimäalueelle. Euroopassa arosuohaukan uhanalaisuusluokka on erittäin uhanalainen (EN, Endangered)."

"Melumallinnuksessa on useita virheitä ja puutteita eikä melumallinnus vastaa todellisen tilanteen melualtistusta parhaimmalla mahdollisella tavalla."

"Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Siikajoen kunnanvaltuuston päätökset kumotaan."

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1472117837…

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu