KHO loukkaa yksityisen oikeutta, ja yleistä etua

KHO:n määräyksen mukaan Luvian "tuulivoimapuistossa" ei ole muuta vaihtoehtoa kuin estää siipien pyöriminen: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," – Muu päätös 3849/2016, lähin asunto on alle kilometrin, ja Porin puolella rajaa on asuintaloja vielä lähempänä. KHO jätti käyttämättä viranomaisen selvittämisvelvollisuuden.

"Voimaloiden jättimäinen koko ja niiden mukanaan tuomat ongelmat ovat yllättäneet päättäjät, viranomaiset ja tavalliset kansalaiset." – tuulivoimaloiden ominaisuus sähköntuotannossa on sellainen mitä ei voi korjata, matalataajuista melupäästöä tulee aina jos tuulee niin että sähköä tulee.

http://www.tiede.fi/keskustelu/69510/tuulivoimaloiden-matalataajuisen-melupaaston-terveysvaikutukset?changed=1473955792

 

"Päätös voidaan purkaa, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos julkisen edun katsotaan sitä vaativan. Päätöksen purkamista on haettava yleensä viiden vuoden kuluessa lopullisesta päätöksestä."

http://www.kho.fi/fi/index/asiointikhossa/ylimaarainenmuutoksenhaku.html

 

Sauvon tapauksessa KHO:n ratkaisu (1.7.2014 t. 2096):

"Haittojen ehkäisyä ei voida jättää myöskään yksinomaan rakennuslupamenettelyssä ratkaistaviksi." – Ja nyt Luvian päätöksessä KHO työntää vastuun takaisin Luvialle ja rakennuslupamenettelyyn, vaikka tiedossa oli että rakennusluvat ovat odottamassa KHO:n päätöstä.

 

Hallintolaki 31§, Selvittämisvelvollisuus:

 

"Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset." -Parempi karvas totuus on kuin makea valhe, nyt jätettiin puolueettomat selvitykset tekemättä.

 

Nyt näiden jättimäisten tuulivoimaloiden (31 kpl) tulemista on pystytty viivyttämään viranomaisten estelyistä huolimatta yli 5 vuotta, jos yksi tuulivoimala ottaa valtion tukea n. miljoona euroa vuosittain, niin yksityinen vastustaminen on saanut säästettyä yleisen edun käyttöön paljon rahaa.

On myös saatu hankituksi kokemusperäistä tietoa haittavaikutuksista rakennettujen tuulivoimala-alueiden ympäristössä. – Monet perheet ovat joutuneet vaikeiden haittojen takia muuttamaan pois kodeistaan, tuulivoimalat on rakennettu kaavan mukaisesti liian lähelle asuntoja.

 

Luvia liittyi Eurajoen kuntaan ja Olkiluodon kolmas ydinvoimala on valmistumassa, ei täältä ensimmäisenä Suomessa valot sammu. Terveys- ja ympäristöhaitta on näistä tuulivoimaloista kiistaton, mutta KHO jätti vieläkin ratkaisun kunnan rakennusvalvontaan? – Rakennusvalvoja valvoo rakentamista, ei se tuulivoimalan toiminnasta syntyvää haittaa enää valvo, eikä mittaa melupäästöjä ja raportoi niistä mihinkään.

 

Tämä KHO:n päätös hyväksyy kaavan, vaikka toteaakin sen aiheuttavan melupäästöjen ylityksiä. Tästä  seuraa yhteiskunnalle valtava vahinko, ymmärrän hyvin vastapuolen menetyksen tuki bisneksessä, jonka varaan koko huijaus on viritetty ja jota hallituksen politiikka tukee. – Laki ja oikeus ovat nyt vaan kulisseja jota ei ole välttämättä noudatettava. Rahalla saa vaikka kirkossa tapella.

 

Ei esim. yleisen tien rakentaja tien käyttäjiä valvo, vaan laki määrää valvojiksi poliisit. Tuulivoima toimintaan ei valvontaa ole vielä olemassa, kaavan suunnittelussa on siksi tehtävä perusteelliset ja lainmukaiset selvitykset puolueettomasti, ja rakennettaviksi aiotuilla tuulivoimaloilla, eikä kuten tässä Luvian tapauksessa, tuulivoimaloiden tekniset tiedot on vedetty hatusta 3 – 4,2 MW:n voimala tiedoista, ja meluraja väistelee ympäristön asuntoja kuin rikollinen poliisia.

 

Jossittelu päätökset tuottavat taas länsirannikolle myrkyllistä melusoppaa joka tappaa hitaasti uhrinsa, ja palkitsee vihreällä rahalla sopankeittäjät, jos KHO:n päätöksen perusteella tuulivoimakaava toteutetaan. 

"Kenellä on mahdollisuus vetää hätäjarrusta, kun huomataan, että laaja ihmisjoukko oirehtii???"

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu