Puntarissa ihmisarvot tuulivoimaloita vastaan

Asian pitäisi olla päivänselvä, ei koskaan eikä missään koneet syrjäytä ihmisarvoja. Ihmisarvo on koskematon. Hallitus on nyt  päättänyt teettää riippumattoman tutkimuksen asiasta. Tutkintaan aiemmin valjastettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuosina 2015–2016 kyselytutkimuksen yhdeksällä tuulivoima-alueella. Tavoitteena oli saada kyselyillä tulos ettei tuulivoimamelun aiheuttamat haitat ole yleisiä Suomessa.

Nyt THL jatkaa tutkimusprojektia muka "riippumattomana". THL noudattaa hallituksen politiikkaa, tulos kyselytutkimuksesta jätti tuulivoimaloiden ominaisuuksista kärsivät ihmiset ihmettelemään tutkijoiden etiikkaa, riippuuko THL:n rahoitus tutkimuksen tuloksista? – Aiempi tutkijoiden mielipide ei muutosta lupaile jos tutkinnan tulos taas pakotetaan hallituksen omaksuman linjan mukaan tuulivoimaa suosivaan kehykseen.

Tulevaisuus näyttää syrjäyttääkö koneet (tuulivoimalat) ihmisen arvot, ja antaako Suomen hallitus vapaat kädet, ilman sensuuria riippumattoman tutkinnan tekemiseksi tuulivoimaloiden ominaisuuksista. Kokemuksesta tiedetään mitä suuret, jopa 5 MW:n tehoiset tuulivoimalat saavat aikaan Suomen luonnossa niin ihmisille kuin eläimillekin. Vielä puuttuu se riippumaton, puolueeton tutkimustulos.

Ulkomaisista lähteistä on jo saatavissa hyvät ja puolueettomat tulokset haittavaikutuksista joita ei Suomen hallituksen sensuuri ole päässyt korjaamaan mieleisekseen. Kansanterveys on kuitenkin vahvempi argumentti kuin syöttötariffin avulla saatu raha tuulisähkö/takuuhinta bisneksellä.

Koneet testataan ominaisuuksien perusteella, sen tutkimuksen voivat tehdä tekniikan asiantuntijat kalibroitujen mittalaitteiden avulla, saadut tulokset ovat faktaa joita ei voi mielipiteillä muokata.

Kaikki ihmiset ovat ainutkertaisia omine virheineen tai lahjoineen, kukaan ei ole samanlainen, ihmisarvoa ei mittareilla voi mitata. Lääketiede on jo niin kehittynyt että saadaan riskikartoitus terveysvaikutuksista selville mitä tuulivoimaloiden ominaisuudet vaikuttavat ihmiseen. Vaikka jokaista erilaista ihmistä ei erikseen tutkittaisi, saadaan matalataajuisen kapeakaistaisesti ja amplitudimoduloituneesti sykkivän paineaallon terveysvaikutuksista tulos mitä jatkuva altistuminen vaikuttaisi odottavan äidin lapseen, koululaisiin, nuoriin, vanhuksiin ja esim. sydämentahdistimien ym. apulaitteiden varassa eläville ihmisille.

Ihmiskokeet on kielletty, se pitäisi olla selvää jokaiselle poliitikolle ja syöttötariffi bisneksessä toimivalle ilman ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä.

Tuulivoimalat eivät ole Suomen sähköntuotannossa välttämätön pakko, niinkuin tuulivoimayhdistys lobbareiden verkostollaan väittää. Tämän näkökulman ja vastakkaisen mielipiteen ratkaisemiseksi olisi minun mielestä tehtävä se riippumaton ja puolueeton selvitys tuulivoimaloiden terveyshaitoista.

Rooman sopimus 6 art.: läpäisyperiaatteessa on ympäristönsuojelu otettava huomioon kaikessa yhteisön toiminnassa. EY 174 artiklan ympäristöperiaatteet (174(2) art.) määrätään suojelun korkea taso, ennalta varautumisen ja ennaltaehkäisyn periaate. (esim. terveys- ja ympäristöhaittoja ei sallita)

Lähdeperiaate tarkoittaa että ympäristöongelmat on ratkaistava ongelmien lähteillä ja aiheuttamisperiaate tarkoittaa että aiheuttaja maksaa vahingot. Mutta mitä tekee YM:

http://www.yvary.fi/tag/yva-laki/

http://www.ym.fi/fi-FI/YVAlaki_uudistuu_hanketoimija_hyotyy(41476)

Haluaisin kyllä nähdä että sekin aika vielä koittaa, että ympäristöministeriö tekee työnsä ympäristön hyväksi.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on jäänyt hallituksen ideologisen teknokratian jalkoihin, eikä ihmisoikeusjulistuksen periaatteita kunnioiteta, se näkyy Suomen länsirannikon ns. "tuulivoimapuisto" väkivallan jäljistä. Täällä ne väkivallan merkit näkyy ja tuntuu jatkuvasti, eikä luulosairaaksi hulluiksi ym. mielenvikaisiksi pilkaaminen tilannetta paranna hiukkaakaan.

http://santavuori.blogspot.fi/2016/12/valvottuja-oita-ja-migreenia.html

Rauhallisen Joulun haluaisivat ihmiset täälläkin saada osakseen, nyt se riippuu luonnonvoimista. Hallitus vetäytyy Joululomalle sensuurin aikaansaamalla tyytyväisyydellä. On maassa Rauha ja ihmisillä Hyvä Tahto, länsirannikolla sitä odotetaan, kun "riippumattomat" tutkimukset ovat vielä kesken.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu