Korruptio on kytköksissä tuulivoima tukeen

Alkaisiko jo pikkuhiljaa korruptiovyyhti purkautumaan, mediassa on nyt sen suuntaisia kirjoituksia, se olisi erinomainen asia. Liikaa on saatu ympäristövahinkoa aikaan tuulivoimaloilla, ja yleistä etua vahingoitettu oman edun ottamisessa. Nyt se on mennyt jo liian härskiksi, – nyt olisi oikea aika lopettaa korruption suosiminen.

 

"Kai sulla on jäsenkirja? Mä tunnen ihmisiä."

 

"Korruption ytimessä on latinan kantasanan corrumpere sisältämä ajatus ihmisen ja erityisesti hänen luonteensa turmelemisesta ja henkisestä rappiosta. Olennaista on vallan tai vaikutusvallan käyttäminen väärin, epäeettisesti, jopa lainvastaisesti tai rikollisesti."

 

"Tutuimpia toimintatapoja ovat ehkä lahjominen, luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö, kartellit, jonkun henkilön tai henkilöpiirin suosiminen eri muodoissaan ja usein vastavuoroisesti. Esimerkkeinä tästä ovat nepotismi, sisäpiirikaupat, laiton vaalirahoitus, nimitykset, virka-aseman väärinkäyttö ja työsyrjintä sekä muu epäasiallinen verkottuminen. Toimintasektori puolestaan voi olla yksityinen tai julkinen."

 

http://vksv.fi/fi/index/blogi/6IT6WEKMx/2015/jQJCEabTl.html.stx

 

STY mainostaa sivuillaan: "Kuntapäättäjät ovat tyytyväisiä kunnissa toteutettuihin tuulivoimahankkeisiin", – tuulivoiman syöttötariffi/takuuhinta valtion takuulla on Euroopan paras bisnes. Sähköntuotantoon tuulivoima on haitta, terveys- ja ympäristöhaitan lisäksi. 

 

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/2722/kuntapaattajat_ovat_tyytyvaisia_kunnissa_toteutettuihin_tuulivoimahankkeisiin

 

Jos sama kysely olisi tehty esim. 2013 kuntapäättäjille, niin veikkaan että kuntapäättäjien ja virkamiesten keskuudessa tyytyväisyys tuulivoimaan olisi ollut lähes 100 %. Niin kovaa oli propaganda ja hypetys tuulivoimasta joka suunnalta, ministeriöiden, maakuntaliittojen, kuntien, STY:n MTK:n, hanketoimijoiden jne. jne. taholta.

 

Seminaareja järjestettiin tuulivoiman hyväksyttävyyden edistämiseksi, puhujina kiersi ministerit Tarasti ja Pekkarinen, he olivat yleisömagneetteja tilaisuuksissa, tietysti hanketoimijat jakoivat oman näkemyksensä joka tilaisuudessa. STY, MTK pitivät vielä erikseen maanviljelijöille suunnattuja tilaisuuksia, joissa luvattiin tuulivoimalan tuovan maa- metsätilalle parhaan tuoton valtion takuulla.

 

Ei Porissakaan päättäjät itse omaa töppäystään tuulivoimala-alueen kaavoituksessa koskaan myönnä, jos sitä kysellään ratkaisun tehneiltä henkilöiltä. Itse tuulivoimalat rakentanut S-ryhmän Tuuliwatti Oy taas puolusti rakentamistaan kaupungin hyväksymällä kaavalla joka tarjosi rakennuspaikan ja luvat liian lähelle asutusta. Samoilla tavoitteilla virheitä tehneet puolustavat toinen toisiaan, ei siihen mitään tutkimusta tarvita. Voidaan vaan todeta päätökset tehneiden omatunnosta, ja myös rakentajien lupauksista ja niiden pettämisestä: omatunto on puhdas, – sitä ei koskaan käytetty

Jokainen kyllä tietää ja tuntee mikä on oikein tai väärin, mutta jos on saatu mahdollisuus tehdä bisnestä tuulisähkön myynnillä ilman riskiä hyvällä voitolla ja valtion takuulla, niin lobbaus on loppuun asti onnistunut ja korruption hedelmät poimitaan talteen.

 

Bisneksen toteuttamisen esteenä ovat olleet ne ihmiset joiden asuntojen lähelle nämä "puistot" suunniteltiin rakennettavaksi. Kritiikki on yritetty hiljentää jos jonkinnäköisellä mustamaalauksella ja henkilöön menevällä pilkalla. Valituksilla on kuitenkin pahimmat töppäykset estetty, ja julkista rahaa on säästynyt tärkeämpiin hankkeisiin. 

 

Professori Pekka Viljanen kirjoittaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen ja  toteaa, että kyse voi olla myös ”palvelus palveluksesta” -politiikasta. Välttämättä rahaa ei vaihdu, mutta osapuolille syntyy ”suotuisia päätöksiä”, jotka tuottavat taloudellista hyötyä.

 

"VIRKARIKOSPROFESSORI tähdentää, että kun hallinto-oikeudet kumoavat kuntien päätöksiä muotovirheen perusteella, se ei tarkoita sitä, että ne olisivat hyväksyneet päätökset muutoin."

 

"Professori muistuttaa, että hallinto-oikeuksilla ja käräjäoikeuksilla on omat, erilaiset tehtävänsä.

 

”Hallinto-oikeus voi kumota lainvastaisen päätöksen. Mutta se ei voi tuomita päätöksen tekijöitä rangaistukseen päätöksenteossa mahdollisesti tehdyn rikoksen johdosta, eikä se voi velvoittaa korvaamaan rikoksella aiheutettua vahinkoa.”

 

"Rangaistuksen – ja vahingonkorvauksenkin – tuomitsee rikoksen perusteella käräjäoikeus."

 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/maksaa-kunta-sossii-luottamusmi…

 

S-ryhmän vihreä kortti on vaikuttanut päättäjien ja professorien tarkoitushakuisiin tutkimustuloksiin ja niiden hyväksikäyttöön. Ilmastonsuojeluverhon suojassa tehdään kovan luokan bisnestä julkisilla tukirahoilla. Hallitus antaa veronmaksajien rahaa avokätisesti yksityisen tuulivoimatuotannon tukemiseen, summa on jo n. 5 miljardia euroa ilman mitään tosiasiallista selvitystä sen ilmastovaikutuksista. Seteliselkärankaiset eivät keinoja kaihda saadakseen itselleen kaikki rahat, suurten huijausten takana ovat jo valmiiksi varakkaat ihmiset. Olisiko ahneus oikea termi, se voi olla myös sairaus, pelihimo vie mukanaan tartunnan saaneet seteliselkärankaiset johtajat ja yksilöt. "Köyhältä puuttuu paljon, mutta ahneelta puuttuu kaikki." Mitä suurempi huijaus on, sen varmemmin se onnistuu.

 

Vaikutusvaltaa käytettiin väärin syöttötariffi lain hyväksymisessä. Ympäristöhaittojen jälkien siivoaminen on mahdotonta, ei murskattua kalliota voi enää ennallistaa. Jos jollain puhkesi epilepsia tai joku muu vakava sairaus infraääni altistuksessa, niin ei sitä enää saa parantumaan vaikka muuttaisi tuulivoimaloiden vaikutusalueelta kauas pois.

 

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen kirjoitti 5.10.2015 blogissa:

"Korruptiivisen ja rangaistavan toiminnan raja ei sekään ole muuttumaton ja kiveen hakattu. Aktiivisena eurooppalaisena unilukkarina tässä asiassa on toiminut GRECO (Group of States against Corruption) eli Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin. Viime vuosina GRECO on suositellut, että Suomi, joka on liittynyt moniin kansainvälisiin lahjonnan torjuntaa koskeviin sopimuksiin, kriminalisoisi myös vaikutusvallan väärinkäytön."

 

Entä sitten, mitä haittaa tuulivoimaloista on ollut, miksei media ole nostanut sitä esille otsikoihin. Ihmiset on jätetty oman onnensa nojaan viranomaisten ja päättäjien toimesta. – "Kyselytutkimuksien mukaan ei ole ongelmia", kaikki on hyvin ja rahaa palaa, lopulta petos päättyy katastrofiin, kun siitä ei välitetty ajoissa. Kuka tutkii? mitkä ovat tutkimuksien tavoitteet? jätetäänkö piiloon esteellisyys, korruptio, nepotismi, vai käytetäänkö rehellisesti järeämpää puolueetonta tutkimusta huijauksen lopettamiseksi. Moraali kuuluu osana myös suuremman teollisuuden toimintaan.

 

"Tällä hetkellä tiedossani on 300 perhettä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoaan evakkoon tuulivoimapakolaisiksi. Ihmiset ovat sairastuneet voimaloiden käynnistymisten jälkeen. Kaiken lisäksi näille samoille alueille on vielä suunnitteilla satoja tuulivoimaloita. Ei ole ihme, jos kansalaiset, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia lähteä evakkoon, ovat todella vihaisia.”

 

http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/don-quijotet.html

 

Ei tämä ole mikään manifesti markkinataloutta vastaan. Eettisesti täysin kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa on mahdollista tehdä ihan markkinaehtoisesti. Nyt valvonta on pettänyt ja moraaliton toiminta on saanut rehottaa. Näitä suuria huijauksia on jo saatu julkisuuteen, ja syylliset tuomittu.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu