Terveyshaitta ei ole sopimusasia

Terveyshaitan aiheuttaminen on rikos. Tuulivoimaloiden sijoittaminen asutuksen lähelle terveyshaittaa aiheuttamaan on rikos ihmisyyttä vastaan.

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen on Suomessa pysäytettävä tutkimusten tekemisen ajaksi, terveydelliset haitat ovat tosiasioita. 

KHO on ottanut tuulivoimatoimijan tiedot infraääni haitoista vastaan myönteisesti, eikä tunnusta tosiasioita. Tosiasiat ovat todennettu lähiasukkaiden kokemusten perusteella lääkärin todistuksella: "Infraäänen aiheuttama huimaus, ICD 10-koodi 1999 T75.2". 

 

Omakotitaloista ovat perheet joutuneet tuulivoimaloista aiheutuvan terveysvaikutusten takia muuttamaan pois. Terveyshaitat realisoituvat heti kun yrittää tulla takaisin asuntoon, jos tuulivoimalat ovat toiminnassa lähellä. 

 

Tuulivoimaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa.  https://www.youtube.com/watch?v=mb4PmQTiPFk

 

Hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, KHO käsittelee (kohdasta 21.20 alk.) mm. Luvian Oosinselän tuulivoimapuistosta tehtyä valitusta, puhetta on vaan maisemavaikutuksista, vaikka valittajien asiana oli väärin tehty melumallinnus, valitus ei koskenut maisemahaittaa, vaan terveyshaittaa. Kaavaluonnoksessa ei oltu edes selvitetty minkä kokoisia tuulivoimaloita olisi tarkoitus rakentaa. KHO ei käsitellyt esteellisyyttä vaikka kaavoituksen johtaja, Porin apulaiskaupunginjohtaja oli vuokrannut 2 tuulivoimalan paikkaa omalle maalle hyvällä hinnalla, muihin sopimuksiin verrattuna.

 

Oosinselän tuulivoimaloiden rakennuslupien yhteydessä ei ole lupahakemuksessa esitetty yksilöityä tuulivoimalatyyppiä. Rakennuslupapäätöksen perusteella voimaloiden nimellistehoksi esitetään nimellisteholtaan  3,0 – 4,2 MW:n tuulivoimaloita vastoin osayleiskaavassa esitettyä nimellistehoa 2,5 – 3,0 MW.  

 

Kuusiniemi kertoo suuresta hankkeesta, ja miten "meluvaikutukset saattais ylittyä, mutta sitä ei saa aiheutua" ja sen takia siinä olisi mahdollisuus vielä se meluvaikutus estää ympäristölupa vaatimuksella.. Infraääni vaikuttaa ihmisten terveyteen haitallisesti, siihen ei ole evidenssiä, Kari Kuusiniemi, KHO:n mukaan.

Terveyshaitasta Kuusiniemi kertoi ettei sitä voi disponoida. (tehdä sopimusta, sopia)

 

Lääketiede antaa evidenssin heti kun KHO sen haluaisi ottaa vastaan. Nyt näyttää ettei sitä evidenssiä edes oteta vastaan.

Tutkintaa pitkitetään tekosyillä kaiken mahdollisen taloudellisen hyödyn saamiseksi. Ulkomaisilla asiantuntijoilla on jo valmiina tieteellisesti pätevät selvitykset valmiina. Niiden pohjalta Suomessa asiantuntijat voisivat tehdä raportin, niin että KHO voi ottaa sen pohjaksi päätöksiin.

 

Ympäristönsuojelulain perusteella suurikokoiset tuulivoimalat aiheuttavat ympäristön pilaantumista. – Lain mukaan ei nyt toimita. KHO sallii terveyshaittaa aiheuttavan toiminnan jatkumisen. Eikä noudateta edes varovaisuusperiaatetta, edes täydellinen ympäristöoikeudellisen tietämyksen puute ei poista velvollisuutta ryhtyä ympäristöoikeudellisiin suojelutoimenpiteisiin, muualla noudatetaan ennaltavarautumisen periaatetta.

 

Mutta mitä tekee ympäristön suojelun hyväksi Suomen ympäristöministeriö, – antaa luvan ympäristön tuhoamiseen:

"Ympäristöministeriö on 31.1.2017 vahvistanut Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan." Kaavasta tehdyt kaksi valitusta hylättiin.

 

http://www.ym.fi/download/noname/%7B19D759C1-FA69-4FC4-9223-4D71618DB616%7D/124625

 

Valituksilla ei ole mahdollisuuksia, kun niitä ei oteta huomioon. Asetelma on nyt diktatorinen tuulivoiman hyväksi.  Hallituksen suosiollisuus tuulivoimaa kohtaan haisee.

Valitukset olivat täyttä asiaa, niiden perusteella kaavaa ei olisi saanut hyväksyä. Mutta kun vastassa ovat tuulivoimaan myönteisesti suhtautuvat poliitikot ja kaavoituksesta, selvityksistä jne. palkkansa ottava konsulttilauma (vrt. susilauma), niin hukkaan menee kansalaisen työ ja vaiva.. – toistaiseksi. Niistä jää kuitenkin hyvät dokumentit jatkoselvittelyjä varten, ja sen takia valituksilla on tärkeä merkitys.

 

"Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman."??

 

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija Agneta Nylund

 

Aiemmista päätöksistä on jo painolastia. Ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sai kirjallisen varoituksen – "harvinainen ja vakava toimenpide" 

 

http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/keskusta_eduskuntaryhma-52113

S-ryhmän makaaberi mainos tuulivoima bisneksestä.

http://santavuori.blogspot.fi/2017/02/s-ryhma-lintusilppureita-linnunsulin.html

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu