Julkinen raha oma-etu ohjauksessa??

Suomeen nousee ns. "tuulivoimapuistoja" kuin sieniä sateella, kovasta vastustuksesta huolimatta. Melumallinnukset ovat lähes poikkeuksetta väärin mallinnettu, ja kaavat hyväksytään, vaikka tuulivoimaloiden melu aiheuttaa terveyshaittaa lähiasukkaille.

 

Asumisterveysasetuksena annetut melun toimenpiderajat koskevat myös tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilla on aina selvittämisvelvollisuus, jos asukkaat valittavat kokevansa meluhaittaa.

 

Kunnan terveysviranomaisen on hankittava puolueettomat asiantuntijat mittaamaan/selvittämään ylittyykö sisämelutasot asunnoissa, melun aiheuttaja on maksajan asemassa. Myös aluevalvontaviranomaisen pitää valvontatyö osaltaan tehdä, nyt nämä lainmukaiset valvontatyöt jätetään hoitamatta.

 

Laki sisämelutasosta on taannehtiva, terveyden suojelun takia. Jos sisämelutaso ylittyy tuulivoimalat on pysäytettävä.

 

– Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien selvitysten tekemistä kaavoituksessa.

 

Melun kannalta suunnitellut tuulivoimalat on nyt sijoitettu liian lähelle asuntoja. Kuka sitten korvaa vahingot on jätetty ns. "herran haltuun".

 

Vaikka hallinto-oikeudet olisivat hylänneet valitukset, niin se ei tarkoita sitä etteikö päätöksentekijät voisi joutua henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen joka ratkaistaan poliisi-asiana käräjäoikeudessa.

 

Rakenteellinen korruptio, joka näyttäisi liittyvän tuulivoimakaavoitukseen on nyt epäilyksenä. Tuulivoimakaavat menee liian köykäisillä selvityksillä hallinto-oikeuksissa läpi. Muodollisesti oikeassa järjestyksessä rakennettu tuulivoimala voidaan oikeuden päätöksellä määrätä purettavaksi taannehtivasti voimassa olevan sisämelutason ylittymisen takia.

 

Jos tapaukset johtavat poliisitutkintaan ja syytteen mukaisia tuomioita tulee, niin kyse on virka-aseman väärinkäytöstä. Rangaistukset ja vahingonkorvaukset tuomitsee käräjäoikeus.

 

Kunnanvaltuutettujen tulee hoitaa päätökset kunnan edun mukaisesti, muuten he voivat joutua korvausvastuuseen. Nyt ei ole huolehdittu varovaisuusperiaatetteen mukaan kunnan asukkaiden terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä. Raha sokaisee, vai onko kyse palvelus palveluksesta politiikasta, hyvä veli/sisar periaatteella.

 

Virkarikoksissa kunta perii aiheutetun vahingon tuomion saaneelta, eikä kunnan kassasta oteta euroakaan tällaisten likaisten oma-etu asioiden korvauksiin.

Asiat on pakko tutkia rehellisesti, ei näin voida rakentaa raskasta teollisuutta julkisella tuella että lähiasukkaat joutuvat lähtemään evakkoon ilman mitään korvauksia.

 

Sota-ajan evakoille järjestettiin yhteiskunnan vastuulla asuntotilat ja mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään muualla Suomessa, kun luovutetut alueet jäivät rajan toiselle puolelle. Nyt ei kansanhuolto toimi enää, kysymys ei ole sotesotkuista vaan rahasotkuista, omat ja yhteiset rahat ovat joillekin yksi ja sama asia.

 

Tuulivoimaloita ei ole pakko rakentaa Suomeen, ei mikään ilmastonsuojelun parantamiseen liittyvä syy vaadi rakentamaan tuulivoimaloita. Terveys- ja ympäristöhaitta on liian suuri, niin ihmisille kuin luonnollekin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPFTRX3Cveo&app=desktop

 

Tekstityksen saa suomenkielellä asetuksista.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu