Aika aloittaa jotain uutta

Korruption keskeisiä riskialueita on yhdyskuntarakentamiseen liittyvät maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu, rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella.

 

Korruption torjunta ja ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet eivät ole tuottaneet tulosta. Korruption vastaiseen työhön ei ole löytynyt johdonmukaisuutta, määrätietoisuutta ja toimijoiden sitoutuneisuutta.

Jopa KHO:n tuomari toiminta kärsii tuulivoimapolitiikan likaamasta ideologiasta.

 

Korruptio on luonteeltaan piilorikollisuutta. Törkeän lahjonnan sijaan toiminta liittyy ennemmin hyvä veli -verkostomaisiin rakenteisiin, jotka johtavat julkisten varojen epätarkoituksenmukaiseen käyttöön ja markkinavääristymiin esim. tuulivoimala hankintojen ja kaavoituspäätösten kohdalla. – Tuulivoimala-alueiden kaavoitus on Suomessa hyvä esimerkki piilorikollisuudesta.

 

"EK:n ehdotukset ovat kustannusneutraaleja eli ne eivät lisää julkisen talouden menoja 

• Kasvua voidaan vauhdittaa purkamalla esteitä investointien tieltä"

https://ek.fi/wp-content/uploads/Mediainfo-puolivalitarkastelu_FINAL_ok.pdf

 

Poliittinen lobbaus on lisääntynyt ja myös ammattimaistunut. Lobbausta tapahtuu myös ns. ajatushautomoiden kautta, jotka ovat ideologisia ”selvitystehtaita”. Toimijoina on entisiä poliitikkoja (Tarasti, ym.) ja ministereiden erityisavustajia, joilla on hyvät verkostot poliitikkoihin ja virkamiehiin. Vahvimmin lobataan lakien puolesta ja niitä vastaan. Kun Pandoran lipas on avattu, (syöttötariffi tuulivoimalle) sitä on vaikea enää sulkea siitä huolimatta, vaikka se on taloudellisesti tappiollinen ja terveydelle vahingollinen. Terveyshaitat on nyt selvityksen alla, mutta siitä huolimatta uusien voimaloiden rakentamista ei ole varovaisuusperiaatteen mukaisesti kielletty.

 

Manipuloiduksi tai harhaanjohdetuksi tulleet valtuuston jäsenet eivät halua asioita yleensä selvittäviksi, koska he joutuisivat itse kohtaamaan oman töppäilyn – ei vaikka kaavoituksessa voisi selkeästi epäillä taloudellisia väärinkäytöksiä tai jonkun suosimista, koska häpeä huijatuksi tulemisesta on niin voimakas.

Kaavoituksen ja maankäytön asiantuntijan tuulivoima-alueen suunnittelu edun tavoittelemiseksi ja poliittinen rahoitus on pirun paha yhdistelmä.

 

Suomen tuulivoiman syöttötariffi/takuuhinta yritystuet houkuttivat viime vuonna miljardin investoinnit tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Suomen valtio on luvannut maksaa viime vuonna sijoitetut rahat voittojen kera takaisin seuraavan 12 vuoden aikana. Nyt tuulivoimaan sijoitettu miljardi onkin pääosin valtion velkaa, joka ei kuitenkaan näy suorana valtion velkana. ("nerokas tariffi", Pekkarinen)

Valtavat tuulivoimalat joita Suomeen on ostettu ovat nyt suuren kansanosan terveys- ja ympäristöhaittoina länsirannikolla.

 

https://www.suupohjansanomat.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/eliitti-loi-suojavy%C3%B6hykkeen-helsingin-ymp%C3%A4rille-1.2230373

 

Puutteellinen asiakirjajulkisuus vaikeuttaa korruptiotapausten käsittelyä, esim. tuulivoima-alueiden kaavoituksessa ei päättäjien ja maanomistajan välisiä kytköksiä ilmoiteta, eikä selvitetä. Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi.

 

Porissa tekninen apulaiskaupunginjohtaja vaikutti samaan aikaan sekä kaavoituksen esimiehenä merkittävässä roolissa, että Porin Energia Oy:n neuvonantajan roolissa. Tällöin hän pääsi julkisessa päätöksenteossa vaikuttamaan siihen, että kaupungin omistama Porin Energia Oy sai sitä hyödyttävän yhteishankkeena toteutetun tuulivoimakaavan Porin ja Luvian alueella valtuustoissa läpi. Apulaiskaupunginjohtaja vuokrasi kaavan läpimenon jälkeen Porin Energialle kaksi tuulivoimalan paikkaa omalta 51 ha metsäpalstalta, koko alue on 2350 hehtaaria. Alueen ympärillä on Porin ja Luvian asutus 31 kpl:n suuren tuulivoimalan meluhaitan vaikutuksen alla. 

 

Kaavassa toinen hakija oli Tuuliwatti Oy joka sai jo aiemmin Porissa Ahlaisten Peittoonkorpeen 12 kpl 4,5 MW:n tuulivoimalaa 2,5 MW:n melumallinnuksella. Sen huijauksen tuloksista on alueen asukkaat kärsineet meluhaittaa jo n. 4 vuotta eikä puolueetonta melumittausta ole kaupunki tähän mennessä aikaan saanut. Ainakin yksi perhe joutui lähtemään evakkoon meluhaitan takia melkein heti kun voimalat käynnistyivät.

 

"Uri Golmanin mielestä ainutlaatuista Suomessa ovat juuri metsät, järvet ja erämaat villieläimineen. Kaikki tuo on jo hävinnyt heidän kotimaastaan Tanskasta."

 

– "Median kautta voimme vaikuttaa poliitikkoihin esimerkiksi ilmastonmuutosta kuvatessamme, kertoo Uri Golman.

 

National Geographic lupaa tutkimusrahaa Suomeen"

 

http://yle.fi/uutiset/3-9485830

 

Tuulisähkön kysyntä on Helsingissä, miksei tuulivoimaloita rakennettu kysynnän mukaisesti Helsingin edustalle: http://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Tuulivoimaloiden_sijaintipaikkaselvitys_Vastaukset%20lausuntoihin_ja_mielipiteisiin.pdf

 

"Suomessa kansalaiset ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset".

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu