Taivaallisen rahan aukiot Suomessa

Suomen lainsäädäntö ei ole ajan tasalla tuulivoima bisneksessä, viranomastoiminta on salailevaa, halveksivaa, aggressiivista, vähättelevää ja pimittelevää.

 

Tämä asia on nostettava pöydälle ja asia pitää penkoa perinjuurin. Suomessa on puuhailtu lain vastaisesti, vieläpä viranomaisten toimesta jo vuosia?? Syytteitä ja tuomioita pitää jakaa, Suomen lain mukaan. Aukioita on jo raivattu liikaa syöttötariffi/takuuhinta bisneksen takia.

 

Ei edes täydellinen ympäristöoikeudellisen tietämyksen puute poista velvollisuutta ryhtyä ympäristöoikeudellisiin suojelutoimenpiteisiin.

Tuulivoimaloita ei voida maisemoida metsään eikä merelle!

 

Kehotuksista huolimatta tuulivoima bisnestä ei voi "rakastaa", terveys- ja ympäristöhaittaan ei pysty sopeutumaan, ei auta itku markkinoilla, jos tuote ei markkinaehtoisesti pärjää tasapuolisessa kilpailussa, eikä noudata kansainvälisen standardisoimisjärjestö  ISO:n antamia standardeja eikä suojelumääräyksiä.  

 

Metsiin ja asutusten lähistölle rakennetut tuulivoimalat aiheuttavat vaaraa ihmisille. Tukes valvoo kuluttajaturvallisuutta ja puuttuu laitteiden aiheuttamiin riskitekijöihin. Kuluttajaturvallisuuslaki määrittelee tarkasti, että kenenkään turvallisuutta ei mitkään laitteet saa vaarantaa. Esim. leikkipuistojen, pelikenttien yms. on oltava turvallisia. Tukes ei kuitenkaan valvo tuulipuistojen turvallisuutta ja turvallisuusuhkia, eikä kuluttajaturvallusuuslaki koske tuulipuistoja, vaikka tuulivoimalassa toteutuu kuluttajaturvallisuuslain määritelmät ihmisille vaarallisista tekijöistä ja suuronnettomuusriskit ovat olemassa. Mitään toimenpiteitä ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ei ole olemassa.

 

Jo pelkästään harhaanjohtava nimitys, "tuulipuisto", on kuluttajansuojalain vastainen ja antaa virheellisen kuvan luonnossakulkijoille ja jokamiehenoikeuksia toteuttaville kansalaisille alueen turvallisuudesta.

 

Ympäristölain määritelmien mukaan tuulivoima on kyseenalaista päästöjen, joiksi luetaan myös melupäästöt, sekä lukuisien muiden ympäristöuhkien vuoksi.

 

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan arvioituna tuulivoimalat on kiellettävä vaarallisina.

 

Rakennuslain mukaan rakenteista, eikä rakennuksista saa aiheutua vaaratekijöitä ja tuulivoimalat olisi kiellettävä.

 

Pelastuslain mukaan ei saa aiheuttaa vaaratekijöitä ja lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tuulivoimalarakentaminen tuo niitä lisää, ja ilman pelastussuunnitelmaa.

 

Terveydenhuoltolaki 3§ mukaan tarkoitetaan, "terveyden edistämisellä yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen".

 

Kaikilla mittapuilla arvioituna, tuulivoimaloista aiheutuu terveysongelmia, vaaraa, tapaturmariskejä, sekä ympäristö-, ja suuronnettomuusuhkaa.

 

Infraääni vaikuttaa ihmisten terveyteen haitallisesti. "siihen ei ole evidenssiä", Kari Kuusiniemi, KHO:n mukaan.

 

 – Evidenssiä on olemassa, eikä tosiasioita voi kieltää:  ISO 9996:  Mekaaninen värähtely ja isku – Häiriöt ihmisen toimintaan ja suorituskykyyn.

Tämä standardi on viimeksi tarkastettu ja hyväksytty vuonna 2016.

* Siksi tämä versio pysyy ajan tasalla.

https://www.iso.org/standard/17931.html

 

Terveyshaitasta Kuusiniemi kertoi ettei sitä voi disponoida. (tehdä sopimusta, sopia) = kaunista puhetta, mutta tehdyt päätökset kumoavat ulkokultaisen puheen.

 

Lääketiede antaa lisää evidenssiä heti kun KHO sen haluaisi ottaa vastaan. Nyt näyttää ettei sitä evidenssiä edes oteta vastaan.

 

 http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/infraaanen-vaikutukset-ihmiseen.html 

 

Velvollisuuksien ja oikeuksien tunnistaminen mahdollistaa paremman ymmärryksen päätöksenteossa. Jos me valitsemme lainrikkomisen, teemme sen ainakin täydessä tietämyksessä. 

 Nyt näyttää että terveystutkimus on suunniteltu tukemaan tiettyä poliittista tarkoitusperää eikä kovin moni tutkija halua osallistua tämän tyyppiseen tutkimukseen asiantuntijana jossa taistellaan vähenevistä tutkimusrahoista.

 

Jos tutkija kritisoi tutkimusta julkisesti poliittisesti motivoiduksi valetutkimukseksi. Hän menettää lähes varmasti asemansa tutkijayhteisössä. Tilanne on vaikea eikä hyvää lopputulosta takaa mikään muu kuin rehellinen tosiasioiden pohjalta tehty raportti tilanteesta. Valtiolla on velvollisuus valvoa ettei valetutkimusta tehdä, ja kaikki maailmalla olemassa oleva aineisto aiheesta otetaan huomioon. Valtion rahoittaman puolueettoman tutkimuksen velvollisuus on pyrkiä mahdollisimman luotettavaan ja objektiiviseen tietoon, eli käyttää parhaita mahdollisia menetelmiä, koska resursseja on. Myös parhaat asiantuntijat tarvitaan mitä maailmalta löytyy.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu