KHO ei nauti kansan luottamusta

Tanska pitää tuulivoimaloiden ominaisuuksista johtuvia infraääniä haitallisina ihmisten ja eläinten terveydelle. – Tuulivoimaloiden rakentamiset maalle on pysäytetty.

 

http://www.theenergycollective.com/willem-post/2395070/wind-turbine-noise-adversely-impacts-nearby-people-and-animals

 

Suomen hallitus on asiasta hiljaa, eikä ota tosissaan syntynyttä terveyshaittaa. Uusien suurten tuulivoimaloiden rakentamiset hyväksytään, vaikka terveysvaikutustutkimus on käynnissä. Varovaisuusperiaatetta ei noudateta, vaikka ehdottomasti tässä tilanteessa niin pitäisi tehdä. Ei tuulivoimaloiden rakentaminen ole elämää tärkeämpi tavoite. Ympäristönsuojelulaki??

 

Suomessa tuulivoima-alueen kaavoituksesta tehdyt valitukset koskevat aina myös melumallinnuksen virheellisyyksiä, mutta korkein hallinto-oikeus hyväksyy lähes poikkeuksetta kaikki melumallit ilman puolueettomien asiantuntijoiden lausuntoa tehdystä melumallinnuksesta. – Se on anteeksiantamaton virhe!

 

Melumallin saa tietokoneella säädettyä eri arvoja muuttamalla haluamalleen tasolle. Usein melumalli vielä jätetään arvoitukseksi tuuliturbiinin teknisten tietojen osalta, eikä mallinnettua turbiinia ole yksilöity. – Mutta mitä sen on väliä kun KHO hyväksyy epämääräiset melumallinnuksen nimellä kulkevat raportit, joissa karttaan piirretty melukäyrä väistelee sujuvasti ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti asuinrakennukset ja kesämökit, ei tuomarit huolehdi viranomaisen selvilläolovelvollisuudesta, vaikka se koskee myös korkeimman oikeuden tuomareita. Tämä on vakava puute kansalaisen oikeusturvassa. Luottamus tasapuolisesta oikeudesta on mennyt.

 

"Perustuslain säännöksessä ilmaistaan myös yksilöiden oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." – elinympäristön pilaaminen on ympäristörikos!

 

"Oikeusvaltioperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia."

 

Liian lähelle sijoitettu teollisen koon tuuliturbiini alue tekee asunnot ympärillä arvottomiksi, ei ne ole enää terveellisiä asuinpaikkoja. Se on tutkittu ja sairastumisien perusteella todettu.

 

KHO:n Kari Kuusiniemi totesi että "terveyshaittaa ei voi disponoida". (tehdä sopimusta, sopia) – ja kuitenkin hän ne tuulivoiman osalta päätöksissään hyväksyy.. – miksi, eikö tieteelliset tutkimukset kelpaa?

 

"Henkilön vapautta suojaavat sellaiset yksityistä itsemääräämisoikeutta suojaavat perusoikeudet kuin oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, kuolemantuomion, kidutuksen ja muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kielto, omaisuuden suoja, uskonnon- ja omantunnonvapaus sekä yksityiselämän ja kotirauhan suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus. Vapautta suojaaviin oikeuksiin kuuluvat lisäksi myös julkista itsemääräämisoikeutta suojaavat, poliittisiin perusoikeuksiin kuuluvat sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus."

 

Ei Porissakaan kaikki poliitikot ole enää tuulivoima hurmiossa, irtiottoja on esitetty paljon. Apulaiskaupunginjohtaja Hannus on siirtymässä eläkkeelle, johtuuko irtiotot siitä vai mistä, mutta tilanne pääsi kehittymään tosi huonoksi. Esimerkkinä töppäyksestä on vielä toiminnassa Peittoon tuulivoimala, 2,5 MW:n Fuhrländer:n meluarvoilla mallinnettu ja sitten 12 kpl 4,5 MW:n Gamesa turbiinit rakennettu, eikä vieläkään ole tehty mitään ihmisten kärsimysten vähentämiseksi. – Kaupunki välttelee vastuutaan.

 

"Valvonnan tarkoituksena on varmistaa että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia. Lisäksi seurataan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä toiminnassa ja muissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Jos toimitaan lainvastaisesti valvojan velvollisuus on puuttua epäkohtiin.

Ympäristölainsäädännössä valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka valvontaviranomainen tekee lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi."

 

 "Asia oli useaan otteeseen esillä Porin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus (kok.) ei asiaa ottanut kuuleviin korviinsa."

 

http://www.satakunnankansa.fi/satakunta/mielipide-poliittisen-urani-suurin-virhe-on-ollut-tuulivoimaa-koskevan-maakuntakaavan-hyvaksyminen-14129162/ 

 

– Pori hoiti Oosinselän tuulivoimapuiston kaavoituksen, Luvian puolelle 26 kpl ja Porin puolelle 5 tuuliturbiinia. KHO ei tutkinut esteellisyyttä, hylkäsi valituksen väärin tehdystä melumallinuksesta ym. Nyt herrat odottavat uutta tukipakettia vesi kielellä.

 

"MOT:n tarkastamat vinkit osoittavat, että kahdella pallilla istuvat päättäjät ovat kunnissa yleisiä.

 

Erityisesti kilpajuoksu korotettujen tuulitukien kiintiöön on tuomassa runsaasti myllyjä myös päättäjien omille maille.

 

Porin apulaiskaupunginjohtajan Kari Hannuksen metsään naapurikunta Luvian puolelle on nousemassa pari myllyä. 

 

MOT:n tarkastamat vinkit liittyivät lähes kaikki epäilyihin, että asioista on tosiasiallisesti sovittu julkisuudelta piilossa. Tyypillisesti kyse on rahakkaista kaavakuvioista tai kunnan hankinnoista."

 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/13/hyvat-veljet-kunnissa-kasikirjoitus

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu