Ympäristöhallinnon viranomaismielivaltaa tuulivoima-alalla

Perustuslain 20 § – "Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon." 

 

Kysymys on tuulivoimaloiden toimintaedellytyksistä asuntoalueiden lähellä länsirannikolla, kannattavuudesta/vahingollisuudesta, työstä ja toimeentulo mahdollisuuksista, sekä siitä voiko kansalainen toteuttaa unelmaansa ja elää Suomessa terveellisessä ympäristössä. Onko kohtuutonta vaatia tuulivoimarakentamiseen määräyksiä ettei haittavaikutukset vaaranna terveyttä, vaikka niiden täyttäminen on käytännössä usein hyvin vaikeaa ja aiheuttaa suuria ylimääräisiä kuluja? Nykysysteemi tekee osan asunnoista käyttökelvottomiksi ja arvottomiksi. Onko valtion tuen antaminen järkevää, silloin kun toimijan hyöty perustuu tukien määrään, vaikka itsessään tuulivoima on kannattamaton energiantuotantomuoto? – Olemattomin ja valheellisin perustein annetaan kohtuuttomia tukiaisia. Ovatko tuulivoimala määräykset myöskään lain ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaisia? Mikä vaikutus tuulivoimalla on energian huoltovarmuuden ylläpitoon ja luontomatkailun edistämiseen Suomessa. 

 

Mitä enemmän tuulivoimaloita liitetään verkkoon, sen varmemmin sähköverkko kaatuu. Black out yli 20 asteen pakkasessa kangistaa nopeasti kaikki toiminnot yhteiskunnassa. Tuulivoimarakentamisessa ei asiaa ole tarkasteltu niin tarkkaan kaikilta kannoilta mitä syöttötariffi asetus olisi vaatinut, eikä esimerkiksi ole käsitelty soveltamisen rajoituksia, kansalaisen oikeusturvaa tai muita oleellisia huomionarvoisia seikkoja. 

 

Tuulivoiman kokonaisvaikuttavuus pitää katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta. Länsirannikolla on mitta jo täynnä näiden lobbaajien ja massanlietsojien tuulivoima-aatetta, maassa jossa poliitikot valehtelevat kilpaa ja tiedotusvälineet vaikenevat töppäyksestä kilpaa, kuitenkin jonkun pitää yrittää sanoa asiat niin kuin ne ovat.

Harmittaa kun rauhan miehet puskevat töitä, ja sillä välin muutamat poliitikot yrittävät johtaa kansoja suureelliseen hyötyyn näennäisellä tuulivoimalla. Havukka-ahon ajattelija kertoi näistä maailmanlopun julistajista joiden pää ei kestä maapallon ala-asentoa, kuinka turhia ovat rimpuilut, koska asioita pitää ajatella vähän laajemmin. Asioilla tuppaa olemaan myös se kääntöpuoli, joka on tärkeä muistaa.

 

Tuulivoima bisneksessä se kääntöpuoli nyt realisoituu, valtion tuki pitää tuulivoimaloita valheellisesti tuottavina, vaikka tappioita tulee joka päivä. Jo riittää tämä vihreä ei-tieteellinen "hulluus". Suomi on sairastunut omaan "erinomaisuuteensa", mikä tarkoittaa sitä, kun kaikenlaiset huijarit pyrkivät tuulivoima apajille veronmaksajien kustannuksella.

 

TV-KY on selvittänyt laajemmin tuulivoima-alan käytännön tosiasioita suhteessa Ympäristöhallinnon ohjeisiin.

 

Ympäristöhallinnon ohjeet tuulivoimarakentamisen suunnitteluun. 

 

Tuulivoimaopas esittää tuulivoima-alalle normistoa ja yhdyskuntasuunnittelua. Tässä on syntynyt ympäristöhallinnon aiheuttamana ongelmia kuten: 1) asiantuntemattomuus, 2) asetusten puutteellinen valvonta, 3) tukien kohtuuttomuus ja 4) toimenpiteiden väkivaltaisuuden salliminen. – Tuulivoima-alan kokonaisvaikuttavuus länsirannikon herkässä luonnossa on murskaava.

 

Lukuisia käytännön esimerkkejä on monin paikoin vaikea uskoa todeksi. Näistä valtaosa käsittelee virallisia viranomaisasiakirjoja. Asioilla on korruptio taustana, jonka lisäksi löytyy tiettyjä viranomaistoiminnan tämänhetkisiä aatteellis-uskonnollisia vaikuttimia ja pyrkimystä keskusjohtoisuuteen, virkavaltaisuuteen, sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen yleensä. Tsaarin vallan ajoista olemme kulkeneet kohden vapaita länsimaisia demokraattisia sivistysvaltioita. Nykyinen ympäristöhallinnon käytäntö on tietyiltä osin sekä tämän kehityksen että perustuslakimme vastainen. Kansalaisten itseään edustamaan valitsemien poliittisten päättäjien sekä niiden, jotka edustavat länsimaisen demokratian edellyttämää vapaata tiedotusvälineistöä, on syytä reagoida näihin ongelmiin.

 

Suomen kansalaisen demokraattiset vaikutusmahdollisuudet tuulivoima terroriin ja EU:n lainsäädännön kehitykseen ovat pienet. Suomen ympäristöhallinto ratsastaa EU-direktiiveillä maksimoidakseen omaa valtaansa ja ajaa läpi näiden nimissä kylkiäisinä omia direktiiveistä poikkeavia määräyksiään mielivaltaisesti oma etu edellä. Ei suomalaisten tuulivoimaloilla ole maailman "ilmastonmuutoksessa" mitään vaikutusta, lämpenemisen hillintää ei korjata puoleen eikä toiseen Suomen tukiaisilla.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu