Oi kallis Suomenmaa

Poliitikot suojautuvat kritiikiltä väittämällä että EU pakottaa Suomea, oli sitten kysymys turvapaikan­hakijoista, tai rikkidirektiivistä, tuulivoimaakin pakotettiin muka rakentamaan EU:n ilmasto syillä. Vihreän linjan lobbareilla oli valmiina suunnitelmat kuka valtion takuuhinnat käärii tuulivoimaloista taskuihinsa, ja itse tuulivoimalat määrättiin rakennettaviksi kauas länsirannikolle, pois hyödyn kerääjien silmistä. 

 

– Ongelmana on ollut, ettei asiaa valmistella Suomessa niin, että kaikki tietäisimme mistä päätämme. Haitat huomioitiin vain Helsingin päättäjien tuulivoima päätöksissä, eikä lähimaillekaan rakennettu yhtään tuulivoimalaa. Korruptio vaikuttaa: ”Kai sulla on jäsenkirja?” – Näkökulmia korruptioon Suomessa, valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ei ollut puolueiden ohjauksessa ja on nyt itse syytettynä.

http://www.vksv.fi/fi/index/blogi/6IT6WEKMx/2015/jQJCEabTl.html.stx

 

Tämä antaa ikävän kuvan sekä EU-viranomaisten että Suomen virkakunnan toiminnasta EU-lainsäädännössä. Suomen perustuslaki jätetään tietoisesti taka-alalle.

Suomen perustuslakiin (731/1999, 2 luku, 6§ ) on kirjattu vaatimus ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Perustuslaki on vielä voimassa. Sitä ei voida missään ilmastonmuutos ”hoitokokouksessa” vaientaa tuulivoimaloita rakentamalla. 

 

Viimeiseksi on saanut päätetyistä asioista tietoja ne kansalaisista joita tehdyt toimenpiteet haittaavat eniten. Tuulivoimaloiden rakentamisen myötä on jo mennyt muutaman tuhannen perheen kotirauha ja omaisuus on kärsinyt romahduksen. Voiko tämän raukkamaisemmin viranomaiset Suomessa käyttäytyä.

 

Sensijaan että pääministeri teki yksityiskoneellaan rengasmatkan Kultarantaan, eikä esittänyt hallituksen eronpyyntöä kun sai sinisen unelman ministerit pettämään omat joukkonsa, olisi pääministerille ja koko hallitukselle tarpeen tehdä matka n. 400 m korkeudessa länsirannikolla Porista Kemiin ja katsella paljain silmin, ilman vihreitä laseja, tukipolitiikan tuloksia ilmasta käsin. "Tuulipuistoja", – ulkomaisia yli 200 m ulottuvia propelleja pilaamassa terveys- ja ympäristöhaitoilla koko matkalla Suomen luontoa perinnemaisemissa. Tätä roskaa pakotatte veronmaksajat tukemaan.

 

"Tuulivoimaloiden infraääni on uusi signaali ympäristössä" – nyt sitä on mitattu ja terveyshaitat tunnetaan, mutta ei viranomaiset korvaansakaan lotkauta ihmisten valituksille.

http://imgur.com/mJIxsNV

 

Tuki päätöksellä pakotettiin länsirannikon väki kokemaan uuden signaalin vaikutukset, tieteellisten tutkimusten perusteella yli kolmasosa väestöstä sairastuu meluhaittojen takia ja lapsilla kehitys taantuu. Hallituksen teettämässä terveysselvityksessä ei haittoja voitu poissulkea. Muut tuulivoimayhtiöiden tilaamat ja maksamat näennäistutkimukset ovat korruption ja globaalin lahjonnan vääristämiä mielipiteitä oman voiton maksimoimiseksi. Kansalaisia pidetään ilman suostumusta koekaniineina vaarallisten tuulivoimaloiden melu-ominaisuuksien vaikutuksille.

https://myteurastaja.wordpress.com/2017/07/23/kanojen-lukutaito/

 

"Perustuslain säännöksessä ilmaistaan myös yksilöiden oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." – elinympäristön pilaaminen on ympäristörikos!  Merikarvian tuulivoimahanke kaatui esteellisyys kysymykseen, Porin ja Luvian yhteishankkeessa ei esteellisyydet merkanneet mitään, vaikka ne riidattomasti osoitettiin. Luvia liittyi vuoden alusta Eurajoen kuntaan eikä oletuksen mukaan Poriin, Eurajoki kunnioittaa asukkaitaan tasavertaisina.

 

Eurajoen kunta noudattaa Suomen lakia kuntalaisten tasavertaisuussuunnitelman mukaisesti. Vastuullinen kunta toimii kuntalaisten edun mukaisesti, eikä hae etuja yksittäisille henkilöille toisten kustannuksella.

 

Tuulivoimaloiden rakentamisessa rikotaan lakia jokaisella rakennuspaikalla, tuulivoimalat sairastuttavat asukkaita ja eläimiä.

"Eurajoen kunta – Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma:"

http://docplayer.fi/45616252-Suomen-perustuslakiin-731-1999-2-luku-6-on-kirjattu-vaatimus-ihmisten-yhdenvertaisesta-kohtelusta.html

 

"Perustuslaki 731/1999, 2 luku Perusoikeudet 6 §, Yhdenvertaisuus:   – Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

 

Ja vielä rikoslakia on hyvä kerrata, kuten Eurajoen kunta ohjeistaa.

 

"Rikoslaki 39/1889,  11 luku,  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 9 § Syrjintä, – Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

– ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

– kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

– asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan"

 

Terveyttä- ja turvallisuutta vaarantavista hankkeista ei voi tehdä sopimuksia Suomen lain mukaan. – Lääkärien etiikka ja Nürnbergin säännöstö? – tarkoituksellisesti unohdettua historiaa vai?

 

Vertaisarvioitu tutkimus tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista.

http://hearinghealthmatters.org/hearingnewswatch/2016/wind-turbines-noise-and-health/

Terveyshaitat ovat todellisia, haittojen vähättely ja suoranainen valehtelu tosiasioista on ala-arvoista viranomaistoimintaa.

 

Suomen hallitus tukee ihmisiä eriarvoistavaa tuulivoimarakentamista, ensi vuoden tuulivoiman tuotantotukeen valtio kuluttaa budjettiesityksen mukaan 248,5 miljoonaa euroa. Summa nousee 300 miljoonaan v. 2019, ja kaikkiaan n. 3,6 miljardiin euroon 12 vuoden tuen aikana. Plus kaikki muu oheisrakentaminen, tiet ja sähkölinjat ym. Suomessa ei ole tuulivoimaloiden valmistusta, ne ostetaan velaksi veronmaksajien riesaksi. – Suomesta tehdään poliitikkojen toimilla EU:n orjavaltio. Pakko ei ole muu kuin köyhän kuolema ja sekin vaan kerran.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu