Meidän on kaikki, jos meidän on työ: Poliitikot älkää myykö isänmaata!

Ilmari Kiannon selkeään sanomaan on Suomen vieläkin parasta luottaa, meillä on Suomen luonto ja luonnonvarat oman työmme tukena. Muun maailman kanssa voimme käydä kauppaa, mutta ei Suomen luonnosta. Se meille on perinnöksi jätetty. Se miten me sen pystymme säilyttämään jää historiaan. Luonnonvaroja voimme myydä mitä luonto voi antaa mutta ei enempää. Luonnonvarojen omistusta Suomesta ei saa pois antaa eikä myydä. Ymmärtäkää jo hyvät ihmiset, Suomi on arktinen luonnonvaroiltaan kaunis ja rikas maa, nyt on jo viimeinen mahdollisuus pysäyttää Suomeen tuhoa tuova ryöstöpolitiikka. – "Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan puolesta hengen ja heimon ja maan!"

Ei jokainen hallitus voi nelivuotiskaudellaan tehdä mitä haluaa ministereiden oman edun mukaisesti. Kansanedustajat valitaan pitämään huolta Suomen hyvinvoinnista verovaroilla, ei omasta hyvinvoinnista. Oma hyvinvointi pitää perustua omaan työhön, eikä pelkästään avustuksiin tai julkisrahoitteisen liiketoiminnan tuomiin voittoihin. – "Wierasko voimamme korvata vois?"

Ajatelkaa ensin mitä teette Suomen luonnolle jos annatte EU:lle vallan tuoda suomalaisille velaksi ja terveys- ja turvallisuushaitaksi valtavia tuulivoimaloita pilaamaan länsirannikon rauhallisen ja kauniin ympäristön. Ne miljardit mitkä lupasitte antaa ulkomaisen tuulivoimateollisuuden hyväksi pois Suomen kehityksestä, murskaa luontoa länsirannikolla ihan samalla tavalla kuin mitä ne tuulivoimalat tekisivät Helsingin lähialueilla ja lähivesillä. – Helsinki ei hyväksy tuulivoimaloita alueelleen! – "Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa!"

Ei täällä asuvat ihmiset niitä ympäristössään hyväksy, mutta valitukset ovat turhia. – Kun lopussa kuitenkin Korkein hallinto-oikeus hyväksyy ne pakolla Suomen länsirannikolle, eduskunnan oikeusasiamies hyväksyy menettelyn, samoin oikeuskansleri antaa tukensa perustuslain vastaiseen menettelyyn. Viranomaiset siirtävät vastuunsa toisille jne. Lopputuloksesta kärsivät ihmiset ja luonto tuulivoimaloiden lähialueilla. "Meidän on uudesta luotava maa! Raukat vain menköhöt merten taa!"

"Perustuslaki 731/1999, 2 luku, Perusoikeudet 6 §, Yhdenvertaisuus: – Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

– Ei nämä kauniit lupaukset ja viisaat perustuslait ole enää voimassa Suomessa. Se mitä on puhuttu ilmastonmuutoksen takia rakennettavasta tuulivoimasta on roskaa, pelkästään oman ahneuden takia se tehdään. Kaikki mitä ministerit ovat asian edistämiseksi Suomessa puhuneet ja tehneet, on pelkkää omaa etua ajavaa ahneutta. – "Missä on ryhtisi, kunniatyö?"

Ottakaa nyt vihdoin viimein järki mukaan, istukaa ja miettikää rauhassa elämän tarkoitusta, samalla kun laulun sanoja lukee voi kuunnella Ilmari Kiannon sanoittamaa Nälkämaan laulua.

Kansallis-Kuoro esittää, Säv. Oskar Merikanto. https://

Nälkämaan laulun alkuperäiset sanat (vuodelta 1911):

Ankara, ankara täällä on työ pitkä on talvi ja valju on yö – Miehiset miehet ja naiset, hei: meillä ei vaikerrus kuulu, ei!

Taival lie hankala – olkoon vaan! Luonto lie kitsas – siis kilpaillaan! Kolkassa synkeän syntymämaan pirttimme piilköhöt paikoillaan.

Wainojen virmat – oi vaietkaat! Rapparit, ryöstäjät – kaijotkaat! Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan puolesta hengen ja heimon ja maan!

Hammasta purren ja parkumus pois! Wierasko voimamme korvata vois? Tänne ne sortuis' tuskahan työn, tuiskujen helmaan ja yrmyihin yön.

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa! Meidänpä mainetta mainivat nuot koskien ärjyt ja surkeat suot!

Meidänpä vapautta vaarat on nää! Meidän on laulua lahtien pää! Meille myös kevätkin keijunsa toi: rastas ja metso täälläkin soi.

Meidänpä karhuja kaikuvi maa, suksemme suihkivat tanhutten taa, Meidän on kaikki, jos meidän on työ: Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!

Kosta sun kolhusi, koeteltu mies! Irroita itse sun kohtalos' ies! Näytä nyrkkiä maailmalle, keksi keinosi orjuudelle (alk.orjuuttajalle)!

Nosta rintaasi uskonto uus'! Taannuta taika ja vanhoillisuus! Maamies: muista miss' onnesi on, riihesi rikkaus riippumaton!

Kainuhun kansa, ah arpasi lyö! Missä on ryhtisi, kunniatyö? Meidän on uudesta luotava maa! Raukat vain menköhöt merten taa!

– Suomi juhlii sadan vuoden taivalta, onko mitään juhlittavaa enää seuraavan sadan vuoden jälkeen nykymenolla? – Ei voi kuin toivoa ettei isänmaata hylätä.

https://

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu