CE-merkintä puuttuu, skandaali vai poliittinen päätös?

Olin Ahlaisissa Porin Kaupungin järjestämässä yleisötilaisuudessa, ja tuulivoimapuisto oli aiheena. Siellä valtakunnallinen tuulivoimaneuvoja ei tiennyt CE-merkinnän merkityksestä, eikä sitä että sen pitää olla asianmukaisesti EU:n konedirektiivin mukaisesti kiinnitetty näkyvästi jokaiseen tuulivoimalaan Suomessa. Nyt ei sitä CE-merkintää tuulivoimaloista löydy. 

– Valvonta on nyt pahasti pettänyt, ja vastuunkantajat pakenevat poliittisen propagandan suojiin.

 

TUKES:n tiedotteessa sivulla 9/19 kerrotaan että tuulivoimalan CE-merkintä tulee perustua Konedirektiiviin.

"3.5 Komission päätökset"

 

"3.5.1 Tuulivoimalat

Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE

-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella. 

Tuulivoimalan CE

merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."

 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-merkinnan_kiinnittaminen_rakennustuotteeseen.pdf

 

CE-merkinnän valvonta on TUKES:n mukaan työsuojeluviranomaisen tehtävänä Suomessa. 

http://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/koneet-ja-laitteet

 

"Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta."

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot

Porissa on esimerkkinä Peittoon tuulivoimapuisto laittomasta tuulivoimaloiden rakentamisesta liian lähelle asutusta, myös se pitää nopeasti pysäyttää, ihmisiä sairastuu Suomessa tuulivoimamelun vaikutuksesta ympäröivässä asutuksessa liikaa. Melurajan ylitykset on todettu esim.  Vesa Viljasen ja VTT:n Denis Siposen asiantuntijalausunnoissa.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/8441490/Siponen_2015+Meluntorjuntap%C3%A4iv%C3%A4t+Denis+Siponen+VTT/8192088b-dd17-46d0-8898-5c5ca88b1ca2

 

"Valmistajien on varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja tehtävä siihen CE-merkintä. Tuojien vastuulla on varmistaa, että niiden markkinoille saattamat tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia eikä niistä aiheudu terveys- ja turvallisuusriskiä eurooppalaisille kuluttajille. Tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja on toteuttanut vaaditut toimenpiteet ja että tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä."

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_fi.htm

 

Ruotsissa joidenkin valmistajien laitosten myynti on kielletty turvallisuussyistä. Tarkastuksessa todetaan mm: "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsmiljoansvar-for-vindkraftverk/

 

"Tuulipuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

 

"Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016#a12.4.2013-272

 

"Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää teknisen laitteen markkinoille saattamisen kieltämisestä tai rajoittamisesta taikka erityisten ehtojen asettamisesta laitteelle sen mukaan kuin koneita koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään laitteen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vastaisuuden vuoksi. (12.4.2013/272)"

 

– Mistähän meillä on kysymys, kun tuulivoimapuisto saa tuottaa osayleiskaavaan piirretyn melurajan ylittävää melua ilman sanktiota?

Safety first! – Ei tuulivoimalat saa olla Suomessa EU:n lainsäädännön vastaisia.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu