Tuulivoimala, suunniteltu virhe ei ole inhimillinen erehdys.

Kuntien kaavoitusmonopoli mitätöitiin säätämällä laki tuulivoiman tuesta, syöttötariffi/takuuhinta asetus v. 2011 harhautti kuntapäättäjät kuvittelemaan valtiovallan tukevan maaseudun kuntia jatkuvati nousevien kulujen maksamisessa.

 

Asetuksen tarkoitus olikin aivan toinen, kuntien ei ollut pakko osallistua terveys-ja ympäristöhaittoja tuovaan rakentamiseen valheellisella ilmastonmuutos syyllä. (Tätä ei kerrottu) Ilmastonmuutos on luonnollinen muutos johon ihmisen tekemiset ei vaikuta juuri mitään. Valtiovalta syyllistyi valehteluun.

 

Asetus toi mukanaan rahanhimoiset omanedun tavoittelijat ulkomailtakin Suomeen ja laput silmillä olevat kunnanvaltuutetut hyväksyivät suunnitelmat. Päättäjille kerrottiin satuja suurista vero- ja kiinteistötuloista, tuulivoimafirmat vetivät höplästä poliitikkoja, voittoa tavoittelemattomat firmat ei itsessään tappiollisesta toiminnasta maksa veroja, eivätkä palkkaa henkilökuntaa. Tuloveroa maksetaan ainoastaan veronalaisen toiminnan voitosta, ei siis koko toiminnan tuotoista. Verohallinto ottaa aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot huomioon verotettavaa tuloa laskettaessa. Tämä paljastui kun tuulivoimalat olivat jo pystyssä, nyt levitellään käsiä ja kerrotaan ettei siitä tiedetty. Tuulivoimalat pitää maksaa ulkomaisille toimijoille, eikä se valtion velka niistäkään ole ihan pieni. 

 

"Tuuliwatti Oy on mielenkiintoinen S-ryhmän ja ST1:n omistama tuulivoimayritys. Yrityksellä ei ole ainuttakaan työntekijää, eikä yritys maksa euroakaan veroa. Silti yritys saa Suomen eniten yritystukia.

 

Tuuliwatti Oy on katsottu olevan voittoa tavoittelematon yritys ja on näin ollen vapautettu verojen maksusta. Vapautusta perustellaan Mankala-periaatteella.

 

Yrityksen (Tuuliwatti Oy) kotimaiset omistajat maksavat veronsa tuloksesta omien yhtiöidensä verotuksessa Suomeen. Mankala-periaatteella toimivat yhtiöt eivät välttämättä joudu maksamaan veroja, sillä ne luetaan voittoa tuottamattomiksi yhtiöiksi.

 

Voittoa tavoittelemattomaksi yritykseksi Tuuliwatti oy:llä on kuitenkin voitot kohdillaan."

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A-C7MNemzdgJ:https://www.nykysuomi.com/2017/10/24/tuuliwatti-oyn-miljoonavoitot-yritystuilla-ei-tyontekijoita-eika-maksa-veroja/+&cd=3&hl=fi&ct=clnk&gl=fi

 

Ei tiedetty tulevista terveys- ja ympäristöhaitoista, eikä uskottu tosiasioita vaan luotettiin lobbareiden unelmiin, nyt tosiasiat ovat realisoituneet ja unelmat särkyneet, asiasta vastuussa olevat viranomaiset piiloutuvat hallituksen tukipolitiikan taakse ja oma "silmät, korvat kiinni päin seinää" töppäys olisikin vaan nyt "inhimillinen erehdys", – ei se niin ole.

 

Kaavoitusmonopoli tarkoittaa myös vastuun kantamista, ei vaadittu edes pakollista CE-merkintää tuulivoimakoneille, nyt valtiovalta, KHO, ym. omaetu lobbarit myhäilevät tyytyväisenä kun suunnitelma toteutui, omaetu rahanhimo silmissä ei tehdä järkeviä ratkaisuja yhteiskunnassa. Kunnat ovat nyt maksumiehiä ja haitan kärsijöitä tuulivoimabisneksessä jonka valtiovalta aiheutti. 

 

Jos kaikki sähköntuottajat saisivat yhtäläisen valtion tuen niin:

"Pelkästään vuonna 2016 sähköntuotantomuodoille olisi maksettu 3,4 miljardia € yritystukia, jos olisi käytetty keskimääräistä Suomessa toteutunutta tuulisähkön tuotantotukea (Energiavirasto)." 

 

http://tvky.blogspot.fi/2017/12/tuulituki-kaikille-sahkontuottajille.html

 

"Esimerkiksi ydinvoimatuotannolle olisi viime vuonna maksettu 882 miljoonaa € ja vesivoimalle 620 miljoonaa € yritystukea. Tuulivoima on toistaiseksi osoittautunut veronmaksajille huikean kalliiksi huonosti suunniteltujen tukijärjestelmien vuoksi."

 

Monopoliasemassa kaavoituksen tekijällä (kunnalla) on vastuu, KHO ei ota vastuuta omalle kontolle hyväksyessään kaavoituksen jos se on muodollisesti oikein tehty. Virheen tekijällä on vastuu. KHO nosti valitusmaksua 100% vuoden alusta. Poliittisen vastuun kantajat vaihtuvat vaaleissa. Tuulivoima on piikki joka imee pohjattomasti rahaa, jos se pidetään auki. 

 

"Kunnan suunnittelumonopoli eli kunnan oikeus päättää alueensa suunnittelusta yleiskaavaa ja asemakaavaa käyttäen."

 

"Kuntatason kaavat ohjaavat merkittävästi maankäyttöä ja rakentamista, minkä lisäksi niillä voidaan vaikuttaa muun muassa kunnan väestö- ja elinkeinopolitiikkaan sekä kuntatalouteen."

 

"Alueidenkäytön suunnittelusta päättäminen onkin yksi kunnallisen itsehallinnon ydinalueita. Vaikka kaavojen laatimista ja hyväksymistä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain yleiset tavoitteet (MRL1 ja 5§) sekä kaavojen sisältövaatimukset (MRL 39 ja 54§), on kunnilla kaavoitusvaltaa käyttäessään mahdollisuus tarkoituksenmukaisuusharkintaan."

 

"Tarkoituksenmukaisuusharkinnan mahdollisuus aiheuttaa sen, että yleis- ja asemakaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta ainoastaan laillisuusperusteella. Tuomioistuimet eivät voi ottaa kantaa kaavojen tarkoituksenmukaisuuteen."

 

"Kuntien kaavoitusmonopolista puhuttiin jo rakennuslain aikana, vaikka kuntatason kaavat oli kunnallisen hyväksymismenettelyn jälkeen vahvistettava valtion viranomaisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisellä vuonna 2000 lisättiin kuntien itsenäistä toimivaltaa päättää yksityiskohtaisista kaavoista ja alistusmenettelystä luovuttiin."

 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaavoitusmonopoli

 

Äänihaitoista on todettu olevan ihmisillekin suurempi haittavaikutus kuin on vähätelty. Nyt ei enää vähätellä kun haitta on todettu ihan todelliseksi:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005479164.html

 

Suomen maaseudun asuttamisen tärkeys yritetään vesittää antamalla valtion rahaa tuulivoiman rakentamiseksi ulkomaisille rakentajille, jos kerran eläimetkin muuttavat pois tuulivoiman lähialueilta niin kyllä ne ihmisetkin siirtyvät pois tuulivoimaloiden tieltä, ja turvapaikka olisi kaupungissa. Helsinki on sen osoittanut omalla politiikalla: "Ei tuulivoimalle."

 

"Tietävätkö poliitikot siitä kahtiajaosta, joka Suomessa parhaillaan tuulivoimakaavoituksen myötä tapahtuu: Helsinki vastaan muu Suomi, isommat kaupungit vastaan maaseutu, suurituloiset vastaan tavallinen työssäkäyvä väestö."

 

Tietävätkö he? Välittävätkö?

 

https://karajavuori.blogspot.fi/2017/12/kahtiajakautunut-kansa-100-v-suomessa.html

 

"Helsingissä selvitettiin tarkasti tuulivoimaloiden rakentamista kaupungin edustalle jo 2000-luvun alussa, mutta ne olisivat "musertaneet maiseman mittakaavan" [4].

 

Sata metriä korkeammilla voimaloilla ei ole kuitenkaan muualla Suomessa satojen konsulttiraporttien mukaan "vähäistä suurempaa vaikutusta" – ei maisemaan, ei lintuihin, ei luontoarvoihin, ei asukkaiden viihtyvyyteen, ei kiinteistöjen arvoon, ei turvalliseen elinympäristöön, ei melun lisääntymiseen, ei välkkeeseen, ei varjostukseen, ei infraääneen, ei virkistyskäyttöön, ei pohjavesiin, ei mihinkään, vaan hankkeet runnotaan läpi ja arvot riistetään ihmisten vastustuksesta huolimatta [5].

 

Kohtuullisuudesta ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ei ole tietoakaan. Edes korkein oikeus ei anna oikeutta tavallisille suomalaisille [6]."

 

Mihin tämä Suomen kansan kahtiajakopolitiikka johtaa: "Mihin täst sit ollenka lähretä? Vissi helvetti ast?" – Hietanen

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu