Markkinavalvontatarkastus? Korruptio murskaa meidät.

Tyhjän tekeminen tai teettäminen julkisilla rahoilla on suurta tyhmyyttä.

Tuulivoimalassa tehtiin puutteellinen tarkastus, tuulivoimalasta pitää CE-merkin lisäksi löytyä myös valmistajan vakuutus? – Ilman sitä CE-merkillä ei ole mitään merkitystä.

Konedirektiivin lisäksi tuulivoimalan pitää täyttää ainakin EMC-direktiivin vaatimukset. Se liittyy mm. sähkön laatuun, harmonisiin ja suurempitaajuisiin häiriöihinkin.

 

Wikipedian mukaan: – "Tuuliturbiini on kone, jolla tuulen eli virtaavan ilman liike-energiaa muutetaan turbiinin akselin pyörimisenergiaksi eli mekaaniseksi energiaksi. Akseli pyörittää edelleen sähköä tuottavaa generaattoria ja tuottaa tuulivoimaksi kutsuttavaa sähköä. Mikäli energia käytetään suoraan esimerkiksi jauhinkivien pyöritykseen, käytetään laitteesta nimitystä tuulimylly."

 

"Usein tuuliturbiinista puhuttaessa tarkoitetaan koko tuulivoimalaitosta, johon turbiinin lisäksi kuuluu muun muassa generaattori, vaihteisto, masto ja perustukset."

 

Turbiini on yksi osa kokonaisuudesta, Tuuliwatti Oy sumutti tarkastajaa ja esitteli yhden osan tietoja, ja siitä tehtiin tarkastuskertomus sosiaali- ja terveysministeriölle:

 

Aluehallintovirasto

Työsuojelun  vastuualue

Tarkastuskertomus 2017/37378 1 (1)      22.12.2017

 

Markkinavalvontatarkastus

 

Tarkastuspäivä ja -aika Toiminnan harjoittaja Osoite

Valvontakohde Osoite Tarkastaja Osallistujat

27.11.2017 klo 10.00 – 14.00

Tuuliwatti Oy

Purotie 1, 00380 Helsinki Tuuliwatti Peittoonkorpi Ekokorventie, 28880 PORI Pia Anttonen

Tuotantopäällikkö Tommi Hietala, Tuuliwatti Oy Laatupäällikkö Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy

 

1 Tarkastetut tekniset laitteet

 

Tuuliturbiini Gamesa G128 4,5 MWLT Tuuliturbiini Gamesa G128 4,5 MWLT

 

Tuotteissa ei havaittu puutteita tarkastetuissa asioissa.

 

2 Tarkastuksella käsitellyt asiat

 

Tarkastuksella käsittelin seuraavia asioita: koneen CE-merkintä, koneen muut merkinnät, koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, koneen käyttöohjeet ja koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

 

Muiden teknisten laitteiden markkinoilla olon edellytyksiä en tarkastanut. Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun kuuluvien toimijoiden vastuulla on osaltaan varmistaa, että luovutettavat tuotteet ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia.

 

Tarkastuksella läsnä olleilla oli mahdollisuus esittää käsityksensä tarkastuksella esille tulleista asioista ja tekemistäni havainnoista. Läsnä olleilla ei ollut huomautettavaa.

k(l 

Tarkastaja Pia Anttonen

 

Jakelu Tiedoksi

Tuuliwatti Oy

 

Laatupäällikkö Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy Tuotantopäällikkö Tommi Hietala, Tuuliwatti Oy

 

Postiosoite Käyntiosoite

PL 22, 20801 Turku Puhelin 0295 018 000

ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

tyosuojelu.lounais@avi.fi www.tyosuojelu.fi

 

Homma on mennyt vaaralliseksi kun korkeinta oikeutta myöten ollaan mukana petoksen sujuvoittamisessa, bisnestä tukee Hallitus, Sitra, Tekes, THL, TTL, AVI, ym. ja poliitikot huolehtivat vain omien etujen ottamisesta potista, jonka veronmaksajat rahoittaa.

 

"Onhan meillä poliittinen vastavoima – vihreät. Nämä kaupunkien hyötykasviyhdistykset."

https://yle.fi/uutiset/3-10032317

 

Niina Rossin ProGradusta seuraavava lainaus:

 

"Kuntalain (17.3.1995/365) 1 §: mukaan kunnan edellytetään huolehtivan itsehallintoonsa kuuluvista asioista. Kunnassa päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka on kunnan asukkaiden valitsema. Päätöksenteossa on varmistettava kuntalaisen oikeusturva, jota pyritään varmistamaan esteellisyyssäännöksillä. Viime vuosien aikana esteellisyyskysymykset ovat nousseet yhä useammin julkisen keskustelun ja arvostelun kohteeksi, mikä on johtanut siihen, että esteellisyyden sisällöstä säädetään aikaisempaa kattavammin ja esteellisyyssäännöksiin kuuluvaa henkilöpiiriä on täsmennetty. Tiukempaan suhtautumiseen julkishallinnon esteellisyys kysymyksissä on osasyynä myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin jäävejä koskevat linjaukset." 

 

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Niina …

https://www.tritonia.fi/download/gradu/2421  – esteellisyys valtion- ja kunnallishallituksessa,, erityistarkkailussa intressijäävi, 2007

 

Ympäristöministeriön tiedotteesta koskien sujuvoittamisprojektia ja sen pää-arkkitehtejä voi lukea oheisesta linkistä:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153891/YMra_13_2015.pdf?sequence=1

 

"Lupa- ja arviointimenettelyn sujuvoittamista ja tehostamista koskevat toimintavaihtoehdot valmistuivat 2015:

 

Ympäristöministeriö asetti 5.11.2014 tekemällään päätöksellä arviointiryhmän arvioimaan ympäristöön kohdistuvien lupa- ja

arviointimenettelyiden sujuvoittamista ja tehostamista koskevia toteuttamisvaihtoehtoja. Tavoitteena on, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä. Arviointityön valmistumisen määräajaksi asetettiin 28.2.2015. …

 

Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut ministeri Lauri Tarasti ja ryhmän jäseninä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä sekä johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Arviointiryhmän asiantuntijana on toiminut oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja ryhmän sihteerinä johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta."

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu