Tuulivoimateollisuuden sähkönkulutus pidetään piilossa?

Tuulivoimaloiden sähkön kulutus alkoi kiinnostamaan, sitä tietoa ei ole julkisesti näkyvissä. Tuulivoimaa pidetään pystyssä julkisella tuella, ja annettu tuki koskettaa jokaista. Tuulivoima syö enemmän kuin tienaa, tämä tieto pidetään piilossa.

Kohtuuttoman suuri julkinen tuki tuulivoimalle on sähkömarkkinalain vastainen?

Näin sanoo laki: 1 § Tavoitteet: "Tämän lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja toimituksessa sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpitäminen sähköverkkojen toiminnassa.

Tuulivoima ei näitä kriteerejä täytä, "toimitusvarmuus", jne.. terve ja toimiva taloudellinen kilpailu..? – siihen ei tuulivoimatuotannolla ole mahdollisuuksia. "Green Care tuulivoima" -toiminta sijoittuu Suomen arkaan luontoon länsirannikolle. Vaikutus murskaa luonnon tarjoaman rauhoittavan ja elvyttävän ympäristön, sekoittaa mahdollisuudet läsnäoloon ja omien sisäisten tuntemusten kuuntelemiseen. Tuulivoimalat tuhoavat luonnolliset mahdollisuudet innostavaan ja virikkeelliseen toiminta- ja oppimisympäristöön.

Syöttötariffin isänä tunnettu poliitikko ei tykkää kritiikistä: Pekkarinen on tuskastunut yritystuista käytävään keskusteluun.

Tilannetta hankaloittaa aiempi poliittinen päätös sijoittaa tuulivoiman tukemiseen valtion kassasta miljardeja euroja, mihin rahat katoaa? Vetääkö joku välistä? Sähköä ei verkkoon tuulivoimalla tule silloin kun sitä tarvitaan. Poliitikkoja kohtaan epäluulo kasvaa.

Kansalaisia ihmetyttää, että tukien leikkauksia suunnittelevaa työryhmää vetää poliitikko, jolla on omat edut pelissä, eli hän on kuin kettu kanatarhan vahtina.

Pekkarinen huokaisi Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa (1.3.): ”En ymmärrä, miksi hallitus tällaisen selvityksen laittoi liikkeelle ja miksi minä vielä suostuin puheenjohtajaksi.”

"Miksi hamsterille hankitaan juoksupyörä? Jotta se purkaisi energiaansa vahinkoa aiheuttamattomaan muotoon. Ehkä keskustan olisi pitänyt saada Paavo Väyrynen tähän työhön."

"Tuulivoimaintoilusta tuli vakava uhka Suomen huoltovarmuudelle" Suomessa ei ole enää vähään aikaan ollut toimivia sähkömarkkinoita, koska poliitikot sössivät ne

Eija-Riitta Korhola on kritisoinut alusta alkaen tuulivoiman rakentamiseen hukattuja verorahoja järjettömäksi: Kyseessä on miljardiluokan farssi, johon syydetään verovaroja huolettomasti. Tuulivoimaintoilusta tuli vakava uhka Suomen huoltovarmuudelle, ja juuri tähän hallituksen velvollisuus olisi puuttua.

Tuulivoima töppäykset realisoituvat sähkölaskussa, sähkövero ja siirtomaksu on jo noussut, nyt vuorossa on sähkön hinta. Uusi sähkömaksu: Näin Helen selittää ”vuoden suurimman tuntitehon” perusteella veloittamisen.

"Pakkanen kiristää sähkön hintaa – kulutusseuranta älymittareista on piikissä, pakkasvaroitus" jne.. Suomi on kylmä paikka ihmisille, ja tuulivoima lisää vilutusta sähkölaskujen korotuksilla, eikä huippukulutuksen aikaan tuulivoima tuota, vaan kuluttaa sähköä. Kun tuulivoimalat taas tuottavat sähköä, niin silloin alkaa lähiasukkaiden kiduttaminen meluhaitalla. Rauhalliset yöunet ovat historiaa, alkaa huimaus, päänsärky, ym. terveyshaitat. – Helsingissä pelätään Korkeasaaren eläimien terveyden ehkä kärsivän tulevista meluhaitoista?

Valtavista lähes 250 m pyyhkäisykorkeuteen yltävistä tuulivoimaloista aiheutuu maaseudulla kulttuurimaisemat murskaavaa ympäristöhaittaa. – Ei tämä Helsingissä ketään haittaa, tukirahaa ne tuottaa, ja se kyllä maittaa. Itsepetosta ylläpidetään tuulivoiman valheellisella kapasiteettikertoimella, ja mainostetaan n. 10% suurempaa tuulituotannon kapasiteettikerrointa.

Fingrid julkaisee internetsivuillaan Suomen tuulivoimaloiden summattua tuotantoa, josta osa on arvioitu. – Fingridillä ei ole näkyvyyttä voimalaitosalueella kulutettuun ns. omakäyttösähköön.

Fingridin mittaria ei ole ohjelmoitu mittaamaan ns. kahteen suuntaan, ja tuulivoimatoimijat ovat saaneet mahdollisuuden noudattaa omaa strategiaa syöttötariffi/takuuhinta laskuttamisessa. – Toteutetaan mittaus sellaisilla laitteilla, jotka mittaavat ainoastaan sähkön tuotantoa, ilman uudelleenohjelmointia mittareilla ei voi mitata sähkön kulutusta.

Sähkön mittaus on sähkömarkkinalain 3 §:n 6 kohdan mukaan osa sähköverkkotoimintaa, ja lain 22 §:n 2 momentin perusteella verkonhaltijalle on asetettu velvollisuus edistää verkon käyttäjien tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien hyödyntämistä.

"Energiavirastolla ei ole mitään reaaliaikaista seurantaa voimalaitosten tuotannosta, vaan tiedot toimitetaan tariffijaksoittain eli neljännesvuosittain kahden kuukauden kuluessa tariffijakson päättymisestä."

Omakäyttösähkö otetaan huomioon tukeen oikeuttavaa sähkön tuotantoa laskettaessa? – Kuka mittaa tuulivoimaloiden omakäyttösähkön kulutuksen, niin että se näkyy samassa yhteydessä kuin sähköntuotanto tuulivoima tilastossa? Fingridin julkaisu, voi jos niin vaaditaan, antaa totuudenmukaisen kuvan tuulivoimalaitosten kulloinkin verkkoon syöttämästä sähkön netto määrästä. Nyt tuotantoa ilmoitetaan epäselvästi bruttona, ja aina esitetään plus merkkistä tuotantoa (osa arvioitu). – Voimalaitosten kuluttama omakäyttösähkö muuttaisi heikkotuulisen ja selkeän pakkasjakson korkeapainetilanteessa tuulivoimalaitoksen sähköntuotannon negatiiviseksi, ja pakkaskaudet lisääntyvät Suomessa.

"Tuulivoimatuista vilppiepäilyjä. Viranomaisvastuulla toimivien yritysten epäillään pelaavan tuulivoimayhtiöiden pussiin."

Elämme hyvin epävarmoja aikoja. Ilmasto muuttuu kylmempään suuntaan, Siperia opettaa vielä rakentamaan terveen ja toimivan sähkön tuotannon Suomeen, se turvaisi meidän taloudellisen kilpailun maailmalla, ei tämä itsessään kannattamattoman tuulivoiman tukeminen julkisilla varoilla ilmaston lämpenemisen hillintä perusteluilla ole yhteiskunnan eduksi.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu