Yritystukityöryhmän epäonnistuminen kääntyy Suomen eduksi

Pekkarinen näki yritystukityöryhmän raportissa hyviä puolia, hyvä puoli siitä oli se että nyt ei asiaa enää hyssytellä. Omaa etua ajavia poliitikkoja ei enää mediassa suojella.

 

Työryhmän piti toimia uuden lain mukaan: "Yritystuen käsite uudistui ja laajeni kansallisessa lainsäädännössä, kun laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Se korvasi lain yritystuen yleisistä edellytyksistä (786/1997)."

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79863/TEMrap_22_2017_verkkojulkaisu.pdf 

 

Tuulivoimatuki ei täytä lakiin kirjoitettuja yleisiä ehtoja:

 – "Edellytykset kannattavaan toimintaan", = puuttuu, itsessään tappiollista liiketoimintaa ei saa valtion varoilla tukea.

 – "Vaikuttavuuden arviointi", = ei ole tehty, haittoja on enemmän kuin hyötyjä.

– "Kilpailua vääristävien vaikutusten oltava mahdollisimman vähäiset"  = tuki tuulisähkölle pilaa jokaisen uuden omillaan toimeentulevan sähköntuotantolaitoksen näkymät.

– "Kannustava vaikutus",  kannustaa väärinkäytöksiin, suosii epärehellisyyttä. Asiassa on haukuttu vastustajat suut, silmät täyteen valheellisia näyttöjä ostamalla ja niitä siteeraamalla.

– "Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino tavoitteiden saavuttamiseksi" = tuulivoima ei sähköntuotantoon tuo kuin jatkuvasti muuttuvaa haittaa, säätövoimaa pitää olla jatkuvassa valmiudessa saman verran mitä tuulivoimaa voi satunnaisesti tuottaa.

 

Taamir Fareed, tekninen johtaja, Taaleri Energia, kertoo ettei tuulivoima tarvitse valtion tukea:

 

"USA:n presidentin Donald Trumpin energiapoliittiset linjaukset eivät huolestuta Fareedia.

 

”Me olemme tietenkin seuranneet tarkoin USA:n politiikkaa, mutta uusiutuvan energian rakentamisessa juna ei pysähdy.”

 

"Aurinko- ja tuulienergian rakentaminen ei Fareedin mukaan ole tukijärjestelmien varassa."

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/taaleri-mukaan-usan-tuulivoimabisnekseen-olemme-seuranneet-usan-politiikkaa–mutta-juna-ei-pysahdy/7xpj5ffQ?_ga=2.142819059.733179782.1522837015-915829830.1519748666

 

Eli ei ole mitään syytä jatkaa kallista syöttötariffin mukaista takuuhinnan maksamista ajoittaisesti tulevalle tuulivoimasähkölle verovaroista.

 

Ylen uutisissa Pekkarinen haki ilmastonmuutoksesta perustelua tuulivoiman tukemiseen. Ilmastonmuutoksesta ei tuulivoima saa tukiraha vaatimuksille tukea.  

Täysinpalvellut tilastotieteen yliopistonlehtori Pekka Hjelt kertoo: 

 

”Ei ole mitään tutkimista hiilidioksidin vaikutuksessa maapallon ilmaston lämpötilaan, koska mitään ilmastonmuutosta ei ole ollut ainakaan viimeisen sadan vuoden aikana, pelkkää vaihtelua.”, ”On äärimmäisen edesvastuutonta monelta kannalta, että meille syötetään propagandaa, joka perustuu tieteen väärentämiseen. Missä ovat maamme lukuisat tilastotieteen professorit, kun tällaista vastaan ei protestoida?”

 

Entä sitten väite ettei perustuslain suojan takia voi leikata myönnettyjä tukia, se ei pidä paikkaansa. Omaisuuden suoja voi koskea ainoastaan poistojen jälkeistä hankinta-arvoa. Ei siis tuottoja.

 

Prosessi alasajolle on lopettaa tukiaiset ja lunastaa kalusto pois mikäli tuottaja sitä vaatii. Näin huolehditaan omaisuuden suojasta.

Jos lain kirjainta noudatetaan, niin tukirahat tuulivoimalta poistetaan, ja uusien teollisen koon tuulivoimaloiden rakentaminen kielletään haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutuksien takia.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu