Valtion tuella ääniase käytössä länsirannikolla

Kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittaminen, normienpurku ym, sekä tuulivoiman hyväksyttävyyden edistäminen verovaroilla, syöttötariffi/takuuhinnalla, teki vastustuksesta huolimatta tehtävänsä. Hyvää tarkoittavalla tekosyyllä saatiin aikaan suuri vahinko, eikä sitä nyt ole helppo korjata. – Purjeveneen energiana tuulivoima on puhdasta, mutta sähköntuotannossa on naiivia olettaa samaa. 

 

Hallitusta ohjaa tuulivoima-asiassa (ehkä muissakin) teollisuuden lobbarit, se tuli nyt hyvin näkyviin parlamentaarisen yritystukityöryhmän kokoonpanossa ja tuloksessa.  Kokoonpanossa näkyi selvästi tarkoitushakuisuus, ajan peluu työssä ei ole hyväksyttävää. (aika on tukirahaa) Tarkoitus oli leikata haitalliset tuet pois.

 

Korruptio on luonteeltaan piilorikollisuutta. Törkeän lahjonnan sijaan toiminta liittyy ennemmin hyvä veli -verkostomaisiin rakenteisiin, jotka johtavat julkisten varojen epätarkoituksenmukaiseen käyttöön ja markkinavääristymiin esim. tuulivoimala hankintojen ja kaavoituspäätösten kohdalla. – Tuulivoimala-alueiden kaavoitus on Suomessa hyvä esimerkki piilorikollisuudesta.

 

Tuulivoima on energiantuotannossa varsinaista näennäispuhtautta, kun valtavilla tuulivoimaloilla pilataan kansallismaisemat, asumisviihtyvyys, tapetaan lintuja ja lepakoita, hakataan metsät paljaiksi, murskataan silokalliot ja soraharjut sepeliksi rakentamista varten jne. Hinta luonnon kannalta on todella kova sille, että näihin arktisiin olosuhteisiin saadaan miljardeilla tuettu muutama  MW tuulisähköä pääosin silloin, kun sitä ei edes tarvita.

 

Poliittinen virhe on vaikeasti korjattavissa oleva töppäys, mutta aika korjaa. – Sitä ei voi olla tunnustamatta, mikä on olemassa; se itse pakottaa tunnustamaan itsensä. Esim. Saksa on nyt ajanut itsensä tuulivoimalla päin seinää. Suomen ei ole sitä pakko tehdä perässä.

 

Varovaisuusperiaate eli ennaltavarautumisen periaate on kansainvälisesti tunnustettu riskienhallinnan periaate. Se on tärkeä prinsiippi EU:n ympäristöpolitiikassa ja se mainitaan EU:n peruskirjassa. – Ei kuitenkaan huomioitu Suomessa! Jättikokoisten tuulivoimaloiden kokeilu on tullut kalliiksi ja se on meille suomalaisille häpeäksi.

 

"Puhtaan energian likainen kääntöpuoli.

Uusiutuvan energian ympäristörikokset."

http://pipa01.blogspot.fi/2015/09/puhtaan-energian-likainen-kaantopuoli.html

 

Melu, ääniallot on tuulivoimaloiden ominaisuus, sitä ei voi korjata.

 

"Yhdysvallat ilmoitti uskovansa, että diplomaattien asuntoihin kohdistetaan ”hienostuneella laitteella” ääniaaltoja, joita ihminen ei kuule. Niillä kuitenkin voi vaurioittaa kuuloa."

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005371368.html

 

"Hyvin matalataajuinen ja  infraäänialueen melu voi aiheuttaa fysiologisia toimintavaurioita, vaikka sitä ei kuultaisi, silloin kun äänet esiintyvät voimakkaana värinänä ja painemuutoksina.

Tällöin vaikutukset eivät välity  kuulon kautta,  vaan resonaation kautta. Äänitason noustessa ihmisen kudoksissa yli 100 dB, voi muutaman Hz taajuuksilla esiintyä resonanssin aiheuttamana kudosvaurioita.(Jauhiainen&Vuorinen&Heinonen-Guzejev 2007,36)"

 

"Idea on, että ääni on niin häiritsevä, että se käytännössä lamauttaa mielenosoittajat."

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/akustista-sodankayntia-aaniase-tuli-yhdysvaltain-kaduille/

 

Tällaista elinympäristöä ei kukaan voi haluta kenellekään. Alla olevalla kyläyhdistyksen tekemällä videolla Porin Peittoonkorven tuulivoimaloiden melusaastetta paikallisten asukkaiden korvin kuultuna.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=a-wKRjOc8O8

 

Suomeen tuotiin heti suurempia ja korkeampia tuulivoimaloita mitä muualla maailmassa ei vielä ollut, muuallakin on pienempiä tuulivoimaloita ja niistäkin on terveyshaittaa. Siihen on nyt puututtu USA:ssa, tuomarin päätöksellä on määrätty tuulivoimala suljettavaksi vakavan peruuttamattoman terveyshaitan aikaansaamisen perusteella alueen asukkaille! 

 

"Turbiinien aiheuttamat haitat ovat aiheuttaneet merkittävää ja jatkuvaa unettomuutta, päänsärkyä, psykologisia häiriöitä, hammassärkyä ja muita huonovointisuuden muotoja." 

 

https://waubrafoundation.org.au/resources/falmouth-mass-judge-muse-decision-shut-down-wind-turbines-causing-irreparable-harm/

 

Mikä on Suomen hallituksen päätös tuulivoima tuesta, olisiko jo syytä lopettaa hyvän sään aikana itsessään kannattamattoman tuulivoima/syöttötariffi bisnekseltä valtion tuki.

 

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu