Talanoa, anekauppaa poliittisilla toimilla ilmastonmuutoksessa

Ilmastoneuvotteluissa käytetään nyt tarinoiden kertomista (Talanoa) kokonaisuuden ymmärtämiseen, tieteellisen lähestymistavan sijaan.

 

"Talanoa on osallistava ja läpinäkyvä prosessi: ajatuksena on tarinankerronnan avulla rakentaa luottamusta, ymmärrystä ja empatiaa eri toimijoiden välille, jakaa tietoa ja kokemuksia, jotka johtavat parempaan ymmärrykseen tästä globaalista haasteesta. Keskeiset dialogin kysymykset ovat: missä olemme, mihin pyrimme ja miten sinne pääsemme." – Kimmo Tiilikainen, Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kohti_nollapaastoja__blogi_ilmastonmuutoksesta/Talanoaprosessi_kirittaa_Pariisin_ilmast(46506)

 

Ilmastonmuutoksen tutkijoiden työ ohitetaan tarinoilla? – Suomessa on ilmastonmuutoksesta pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksia, miksei ne kelpaa? Lopputulokset ei ole tarinoita, vaan todellista faktaa:  http://lustiag.pp.fi/climate2050.pdf  Huom. kuvissa ei esiinny yhtään tuulivoimalaa rikkomassa luontoa.

 

"Tutkijat muodostavat vuosilustoista katkeamattomia sarjoja eli kronologioita, joista nykypolvet näkevät, miten ilmasto on muuttunut tuhansien vuosien aikana."   http://maputi.pp.fi/BristleconePine.pdf 

Ilmastonmuutos on jatkuva prosessi maailmassa, – luonnollisesti.

 

Tuulivoimaa aloitettiin rakentamaan Suomessa globaalin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ilman tieteellisen selvityksen tekemistä kokonaisvaikuttavuudesta, ja niin kuin on huomattu töppäys oli suuri, rahaa kuluu eikä tuuli vastaa koskaan kysyntään.. tuulella tuotetaan loissähköä niin kauan kuin valtiolla riittää tukirahoitusta mokomaan ns. anekauppaan.

 

"VTT arvioi, että tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuottaa sähköä jopa 300 TWh vuodessa, jos käytössä olisivat parhaat tuotantopaikat ja uusin teknologia. Määrä kattaisi kolme kertaa Suomen vuosittaisen sähköntarpeen."

https://www.uusisuomi.fi/raha/246963-tuulivoiman-maara-rajahtamassa-23-miljardin-suunnitelmat-sahkopotti-15-500-mw

 

Saksa on varoittavana esimerkkinä tuulivoima töppäyksestä, näistä ”menneisyyden virheistä” muut maat voivat ottaa oppia.

 

Energiakäänne, valtiovarain- ja energiaministeri Altmaier myöntää todellisen tilanteen:

"Saksan  täytyy investoida 2,3 biljoonaa euroa lisää pitkän aikavälin 2050 ilmastonsuojelutavoitteisiin. Tämä selviää uudesta Saksan teollisuuden liiton tutkimuksesta."

http://pipa01.blogspot.fi/2018/04/energiakaanne-valtiovarain-ja.html

 

"Niinpä tämä uusi energiakäänteen pomo ennusti pikaista valtion avustusten päättymistä uusiutuville – ja totta kai aiheutti sillä tukiin tottuneille uusiutuvien toimijoille täydellisen mielenmasennuksen"

 

Turisteja maailmalta Suomeen vetää luonnon elämyksellinen luksus, ei tuulivoimaloiden murskaama luonto vastaa matkailijoiden odotuksia.

 

Markkinaehtoisesti tappiollisesta toiminnasta tehtiin poliittisin toimin ja ilman omaa riskiä, syöttötariffi/takuuhinta lain avulla erittäin hyvin voittoja tuottava bisnes. Yleensä tietoisesti tappiollista liiketoimintaa tehdään rahanpesun takia. – Tuulivoima on itsessään kannattamaton sähköntuotantomuoto, tämä on fakta. Tukevatko poliitikot hämärää bisnestä verovaroilla, missä viipyy sanktiot?

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan julkisen politiikan ja korruption välistä yhteyttä tuulienergian tapauksessa:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-016-0322-y

 

"Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista." (Ympäristönsuojelulaki/selvilläolovelvollisuus)

 

"Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Ympäristönsuojelulla pyritään luomaan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja esteettinen ympäristö sekä turvaamaan luonnon monimuotoisuus ja tulevien sukupolvien oikeudet hyvään ympäristöön. Ympäristönsuojelu perustuu myös luonnon itseisarvon kunnioittamiseen."

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu

 

"Ympäristö rakentuu luonnonympäristöstä sekä rakennetusta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Niinpä ympäristönsuojelu on monialaista ja siinä tulee ottaa huomioon monta tekijää: eliöt ja ekosysteemit, fysikaalis- kemialliset olosuhteet, rakennettu ympäristö ja infastruktuuri sekä yksilöt ja yhteiskunnat. Ympäristönsuojelu ei ole siis vain synonyymi luonnonsuojelulle, vaan laajempi kokonaisuus."

 

"Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä". = vanha tuomarinohje. 

 

Laki 1396/2010 antoi ilman sen kummempia kokonaisvaikuttavuus selvityksiä tuulivoimalla tuotetusta sähköstä niin suuren takuuhinnan että vain ennakkoon asiaan varautuneet ehtivät apajille. Seurauksista aiheutuu veronmaksajille suuret taloudelliset tappiot, terveys- ja ympäristöhaittojen lisäksi.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu