Tuulivoimalat ovat lainsuojattomina Suomessa

Terveyshaitta ei ole sopimusasia. Viranomaisten terveysvalvontaan ei ole voitu luottaa, tuulivoima asiassa valvontaa ei ole edes tehty. Raha, (lue tyhjät lupaukset) sokaisivat köyhien kuntien päättäjät tuulivoima päätöksissä.

"Häiritsevällä melulla ja sydämen eteisvärinällä on merkittävä yhteys. Saksassa on julkaistu tutkimus, jossa löytyi merkittävä yhteys melun häiritsevyyden ja sydämen eteisvärinän välillä." https://santavuori.blogspot.fi/search/label/tutkimus

Suomen Kuvalehti tuulivoimasta: "HYVÄ VELI -verkostot ovat monen valituksen taustalla. Kuntalaiset kokevat ”herrojen” keskinäisen toiminnan ikäväksi. Siihen ei myöskään voida puuttua, koska asiat hoidetaan ”pykälien mukaan”. Kuihtuvien kuntien kohtaloksi näyttää jäävän pääasiassa ikävien päätösten tekeminen. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että ongelmakunnissa yhä harvempi kuntalainen haluaa mukaan kunnallispolitiikkaan. Demokratian kannalta tilanne voi olla ongelmallinen. Mitä kauemmin samat ihmiset päättävät asioista, sitä isompi riski on hyvä veli -verkostojen syntymiselle, suhmuroinnille ja ”maan tavan” jatkumiselle."

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/nama-asiat-arsyttavat-suunnatto…

Ajankohtaisen kakkosen ohjelma 12.11.2013 tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista. https://

Julkisella rahoituksella toimiva Yle lopetti tuulivoima ym. epäkohtien tiedottamisen näiden totuuden mukaisten ohjelmien takia.

"Paljon melua tuulivoimasta. Tuulivoimaloiden meluongelmista yms. jotka aiheuttavat tuulivoimalan lähistöllä asuville kohtuutonta haittaa." https://

Valtion valvonta ei kestänyt epäkohtien esille nostamista, sattui liian kipeästi hallituksen korruptio, nepotismi, ym. oma-etu politiikkaan.

"Yle ilmoitti lopettavansa Ajankohtaisen kakkosen vuodenvaihteessa 2015–2016. Viimeinen lähetys esitettiin 15. joulukuuta 2015." https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajankohtainen_kakkonen

Ei kansalaiset voi tuulivoima asiassa luottaa oikeuslaitokseen, sen nämä erilaiset päätökset valituksista näyttää toteen, esimerkiksi: Luvian kaavassa KHO:n päätös (Muu päätös 3849/2016): "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," – mallinnuksessa meluarvoja verrattiin asetuksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin.

Aiemmin Sauvon tapauksessa KHO:n päätös (2096/2014): "mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin." Sekä: "Haittojen ehkäisyä ei voida jättää myöskään yksinomaan rakennuslupamenettelyssä ratkaistaviksi."

Luvia liittyi sittemmin Eurajoen kuntaan, eikä tuulivoimaloita ole vielä rakennettu. Kuntien rakennusvalvonnassa ei ole mahdollisuuksia melumittauksiin/valvontaan. Ei Porissakaan ole mitään mahdollisuutta kaupungilla itsellään valvoa melupäästöjä Peittoon tapauksessa, niinpä melumittaus annettiin samalle konsultille joka sen kaavan ja melumallinnuksen teki, eikä siinä sitten mitään ylityksiä voimaloiden toiminnasta tullut, kaikki melupäästöt olivat ohjearvojen mukaisella tasolla. – Uskokoon, kuka haluaa. Turhasta ihmiset valittavat, vaikka eivät saa nukutuksi ja joutuvat kärsimään meluhaitasta ym. tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen aiheutuneista terveysvaikutuksista mm. huimauksesta. – Peittoon melumittaus oli asiantuntijoiden mukaan tehty tarkoitushakuisesti väärillä arvoilla.

Suomessa teollisen koon tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta eivätkä täytä EU:n direktiivejä: "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42 / EY 27. kesäkuuta 2001 tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista"

"(1) Perustamissopimuksen 174 artiklassa määrätään, että yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan muun muassa ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen, ihmisten terveyden suojeluun ja luonnonvarojen järkevään ja järkiperäiseen käyttöön ja että sen on perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen. Perustamissopimuksen 6 artiklassa säädetään, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyyn erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517502270921&uri=CEL…

Purkuhommat ovat muuallakin edessä, ahneella kerrotaan olevan paskanen loppu. Näin ne luonnon lait toteutuvat myös Suomen tuulivoima töppäyksessä. Tappiot vuoteen 2029 asti aiotulla syöttötariffi maksatuksella olisivat n. 4000 miljoonaa euroa! – Ei tuulivoima ollut mikään Don Quijote pilkalla ohitettava juttu. Ehkä vahingonkorvaus vaatimuksia alkaa satamaan kunhan mielivalta päätöksissä lopetetaan, ja kun tosiasiat huomioidaan, niin oikeus toteutuu laillisesti. Nyt ei lakeja noudateta.

"Saksan on valmistauduttava tuuliturbiinien käytöstä poistamiseen." https://www.cleanenergywire.org/news/stagnant-building-efficiency-govts-… https://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Windenergie-Rueckbauwe…

Tuki on loppu, ja nyt mietitään mitä purkujätteelle tehdään.

https://www.thegwpf.com/wind-farm-lifetime-extensions-and-repowering-man…

Ilmastonmuutoksella ei tuulivoimaloiden rakentamisia voi perustella: http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255339-kokemusperaisesti-t…

Luottamus poliitikkoihin meni tuulivoiman myötä lyhyessä ajassa, luottamuksen ansaitseminen uudelleen vaatii järkevää yhteisen edun mukaista politiikkaa moninverroin kauemmin.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu