Autonominen tuulivoima-ala kasvaa Suomessa valtion tuella

Tuulivoiman rakentaminen voidaan selittää vain valtion tukirahalla, ahneudella, ideologialla ja tyhmyydellä.  – Ei koskaan järjellä –

 

Terveystutkimuksilla ei ohjata Suomen päättäjiä.

https://patch.com/massachusetts/falmouth/wind-turbine-infra-sound-us-gov…

 

Kohtuuttoman suuret tuet tuulivoimalle on varoittava esimerkki siitä mihin ammattitaidottomien poliitikkojen toimet voivat johtaa ilmastonmuutoksen nimissä. Yhä vieläkin jaetaan preemiota ja kompensaationa lisää rahaa tuulivoimalle, vaikka moni toimija ilmoitti ettei tukea tarvita. = Absurdi, järjetön väite, tuulivoima ei ilman tukea toimi.

 

Vuoden 2017 tuulivoimalla tuotetusta ajoittaisesta sähköstä maksettiin suoraa yritystukea 221 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Energiaviraston tuotantotukijärjestelmästä (https://tuotantotuki.emvi.fi/Installations). Tuulivoiman keskimääräinen tukitaso energiayksikköä kohden viime vuonna oli mehukkaat 50,4 €/MWh.

 

"Huonoa hallintoa, epäasiallista käytöstä, etuja omalle piirille… Suomen korruptio on poissa näkyvistä"

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005195997.html

 

Ministeriö on lakivalmisteluissaan kysellyt aktiivisesti lausuntoja tuulivoiman etujärjestöltä. Avoimuuden sijaan eduskunta piilottelee edustajien ja lobbareiden kytköksiä. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005363066.html

 

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta, 4 § (11.4.2008/225)

"Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan." – Tuulivoima ei kysyntään vastaa itsessään kannattamattomana. 

 

Kun maailmalla hiotaan energiastrategioita, monessa maassa työtä johtavat energia-alan asiantuntijat, akateemikot ja korkeakoulut. Suomen hallituksen asiantuntijana (Matti Vanhasen (kesk) kakkoshallituksen) ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa toimi vihreiden kansanedustaja, valtiotieteen ylioppilas Oras Tynkkynen. 

Energiapolitiikkaa ideologialla, maksaa mitä maksaa, ei sen ole väliä, energian huolto- ja toimitusvarmuus voivat joustaa.

 

Syöttötariffi/takuuhinta tuulisähkölle ylitti tuulivoima lobbareiden toiveet. Haitallisia tukia oli tarkoitus leikata, mutta hallitus ei ollut kuulevinaan kansan tahtoa, vaan väänsi preemio/kompensaatio järjestelmän uusiutuvalle energialle läpi. (ei kuitenkaan vesivoimalle) Tukia ei leikattu, työryhmää veti Mauri Pekkarinen, aiemmin tituleerattu syöttötariffi lain isänä.

 

"Tuuliwatti Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö, ja se on perustettu tuottamaan sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Sen tehtävänä ei ole tuottaa voittoa omistajilleen." – Hah haa..

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/tuulivoimayhti%C3%B6n-toimitusjohtaja-nollasta-ty%C3%B6ntekij%C3%A4st%C3%A4-ty%C3%B6llist%C3%A4v%C3%A4-vaikutus-on-huomattava-1.166225

 

Miten tuo mankala-periaate soveltuu yhteen syöttötariffin kanssa?Mankala periaatetta ja syöttötariffia ei ole käsitelty hallinto-oikeuksissa; – laillisuus on S-ryhmän oma tulkinta. 

 

Tuulivoima kaavojen läpimenon sujuvoittaminen:

 

"Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut ministeri Lauri Tarasti ja ryhmän jäseninä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä sekä johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Arviointiryhmän asiantuntijana on toiminut oikeustieteen tohtori

Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja ryhmän sihteerinä johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta." 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153891/YMra_13_2015.pdf?sequence=1 

 

"Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden." – On sanahelinää, rahat pois yhteiskunnalta kun vielä on aikaa. 

 

Hallintolainkäyttölaki, 7 luku

 

Asian käsittely ja selvittäminen

 

33 §, Asian selvittäminen

 

"Valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

 

Valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat." – Sanahelinää, tätä on turha vaatia tuulivoima kysymyksissä, valtion tuki tuulivoimaan otetaan veronmaksajilta.

 

Ari Salminen: Täysi yllätys oli se, että me saimme lyhyellä ajalla yli 500 kertomusta kansalaisilta korruptiosta. Yritimme rajata sen piilokorruption, elikkä näihin rakenteellisiin korruption piirteisiin ja sitten hyvä veli -verkostoihin."

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/13/hyvat-veljet-kunnissa-kasikirjoitus

 

"Työ- ja elinkeinoministeriön Petteri Kuuva kertoo seminaarissa, miten Tarastin raportin toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan. Porin kaupungin Kari Hannus tuo tilaisuuteen paikallista näkökulmaa kertomalla, miten kunta voi hyötyä tuulivoimasta."

https://www.sttinfo.fi/tiedote/energiaforum-12-tampereen-messu–ja-urheilukeskus-22—25102012—toteutuneita-tuulivoimahankkeita-energiakongressissa?releaseId=57859&publisherId=1811

 

(Hallitus pitää valtiotieteen maisteria energia-asioiden ylijohtajana, no niin, onhan maisteri ylioppilasta vakuuttavampi energia-alalla)

Mikä oli perimmäinen virhe, joka tehtiin vuonna 2010, energia-asioiden ylijohtaja valtiotieteen maisteri Riku Huttunen.

 

"Ei mitään perimmäistä virhettä tehty. 2010-luvun alussa tuulivoimainvestoinnit haluttiin liikkeelle. Syöttötariffi oli käytössä muissakin maissa, eikä Suomen tariffi ollut edes anteliain."

 

"Lähtökohta oli, että investoijille haluttiin taata tietty sähkön hintataso ja varmistaa investoinnit, oli hinta sitten ylhäällä tai alhaalla. Ajateltiin enemmän takuuhintaa eikä sitä, mitä se maksaa valtiolle." (mielivaltaista ideologiaa, veronmaksajan piikkiin)

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/kerran-viela-tukisyopoksi-osoittautunut-syottotariffi-ei-mitaan-perimmaista-virhetta-tehty-6727814?utm_source=Teta_Aamukirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Aamukirje

 

Piiri pieni pyörii..

 

Uutinen 7.11.2008: – "Viime vuoden elokuussa Fagernäs löi rahat yhteen kahden muun suursijoittajan Esa Karppisen ja Pertti Laineen kanssa. He perustivat näyttävästi Taaleritehtaan, joka tarjoutui hoitamaan Suomen vauraimman prosentin omaisuutta."

https://www.talouselama.fi/uutiset/suursijoittaja-fagernas-ja-kauhujen-aika/049be181-1527-3215-aeec-9bc3c930aa97

 

"Harkimon mukaan Suomen poliittista järjestelmää pyörittää todellisuudessa noin prosentti ihmisistä ja 99 prosenttia istuu katsomossa."  – ja tuulivoimaan sijoittajilla on vaikeuksia ottaa pokkana tuki rahat vastaan.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/245334-miten-kukaan-kehtaa-puhua-demokratiasta-suomessa-hjallis-harkimolta-kova-ulostulo

 

Ei mitään uutta auringon alla, äärettömälle tyhmyydelle on tilaa.

Jatkuvasti valtion tuella kasvava tuulivoiman osuus vaatii jatkuvasti lisää säätövoimaa. Kun tukirahat loppuu tai vähentyy, tuulivoima on kriisissä, ja tulee konkursseja alalle. Autonominen tuulivoima mafia joutuu hakemaan itsessään kannattamattomalle bisnekselle voittoja uusilta alueilta, ja näin ympäristötuhot kasvavat entisestään.

Vielä ei ole näköpiirissä hallituksen esityksissä ympäristötuhoa hidastavia vaikutuksia, – länsirannikolla on kohtalokkaat ajat edessä.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu