Technip maksoi n. 20 miljoonaa ympäristövastuista?

"Vajaan 20 miljoonan euron pääomilla ranskalaiskonserni pääsee ”edullisesti” ja ilman sulkemiskuluja eroon Mäntyluodosta. Näin Technip pääsee eroon ympäristövastuista."  Mitä ne ympäristövastuut ovat? Tuskin Technip ihan turhasta maksaa 20 miljoonaa euroa.

https://www.talouselama.fi/uutiset/kl-porin-telakka-palaa-suomalaisomistukseen-tassa-kaupassa-myyja-maksaa-uusille-omistajille-jopa-20-miljoonaa-euroa/11f0f449-33aa-3845-9758-9c89a65a2d40

 

Ympäristövastuista vastaa nyt uusi yhtiö. Telakan nimi on suomalaisomistuksessa Pori Offshore Constructions Oy (POC). 

Telakan tontilla on kaksi suurta tuulivoimalaa ja pilaantuneen maa-aineksen läjitysallas. Kts. ympäristöluvasta kopioitua tietoa:

"Porin satamalla on telakan läjitysaltaan omistajan Technip Offshore Finland Oy:n kirjallinen suostumus altaan käyttämisestä noin 340 000 m3:n läjittämiseen."

 

"Hakijoiden käsityksen mukaan satamasta ruopattavat koheesiomaat ovat meriläjitykseen kelpaamattomia ja ne on suunniteltu sijoitettavaksi tiivillä moreenipadoilla eristettyyn läjitysaltaaseen Technip Offshore Finland Oy:n telakan alueella. Satamasta vuosina 2004, 2005 ja 2009 otetuista sedimenttinäytteistä on todettu tason 2 ylittäviä pitoisuuksia kuparia ja nikkeliä. Aiemmin otetuista näytteistä on myös todettu kohonneita tributyylitinan (TBT) pitoisuuksia.

Telakan alueen allasta on käytetty aiemminkin täyttöihin sopimattomien ruoppausmassojen läjitykseen. 

Telakan alueella tehtävälle läjitykselle on haettu erillistä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa."

 

Technipin tontille rakennetut 2 tuulivoimalaa ovat teholtaan 3,3 MW:ttia ja niiden vuotuinen sähköntuotanto olisi mainoksen mukaan 20,1 GWh. Voimalan toimittajana oli Vestas.

Voimaloiden napakorkeus on 119 metriä ja roottorin halkaisija on 112 metriä.

Porin kaupunki on myöntänyt alueelle asemakaavasta poikkeamispäätöksen joulukuussa 2012 ja rakennusluvat helmikuussa 2014. 

Technipin piti myös työllistyä Ahlaisten tuulivoimala projektin rakentajana, mainos oli päättäjien sumutusta työllisyysvaikutuksilla.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/jos-ahlaisten-tuulipuisto-toteutuu-mantyluodon-technip-rakentaa-sen-14072681/

 

Ympäristölupa asioista on säädetty erikseen ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014). 

 

http://virtual.vtt.fi/virtual/pkrh/perusvaatimukset/riskienhallinnan-perusvaatimukset/ymparistovastuu-ja-turvallisuus/ymparistovastuu-ja-turvallisuus/index.html

 

"Ympäristövahinkolain mukainen ympäristövastuu noudattaa ankaran vastuun periaatetta, eli vastuu on tuottamuksesta riippumatonta. Lain mukaan yrityksellä on ympäristövahingon syntyessä velvollisuus korjata vahinko ja korvata asiasta kärsineille aiheutetut vahingot. Ympäristövahingolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuvaa vahinkoa, joka on ympäristössä aiheutunut."

 

Technip ei oikein ymmärtänyt suomalaista ympäristövastuu politiikkaa, laki ja määräykset ovat pelkkiä sanoja paperilla. Ei suomalainen yhtiö mitään ympäristövastuista maksa, tai korvaa, "ankaran vastuun periaate" on pelkkää sanahelinää. Onko euroakaan panttina yhdelläkään tuulivoimatoimijalla, – tuskin on. Vastuu on poliittinen ja haihtuu kun puheet on pidetty. Teollisen koon tuulivoimalan saa valtion tuella pystyttää alle kilometrin päähän asutuksesta, vaikka terveys- ym. haittojen takia asukkaat joutuvat jättämään kotinsa. Ulkomailta tuotua tuhkaa voidaan läjittää meren rantaan sementoituna, tuhkanpesulaitos voi ehkä vielä aloittaa toiminnan samalla alueella ja jätevesi voidaan purkaa mereen. 

Ranskan linjauksen mukaan jätteenpoltosta tulevat tuhkat ovat ongelmajätettä. Tavallisesti tuhkia käsitellään kiinteyttämällä tai stabiloimalla sementtiä ja kemikaaleja käyttäen. Käsitellyt tuhkat viedään ongelmajätteen kaatopaikalle, ja ne ovat siellä valvonnan alla eikä myrkyt leviä veteen.

 

https://www.satakunnankansa.fi/mielipide/tuhkanpesulaitos-herattaa-asukkaissa-oikeutettua-huolta-200974144/ 

 

Telakan tontille jäi Technipin jäljiltä 2 suurta tuulivoimalaa, värähtelystä ja meluhaitasta sai uudet omistajat kertakorvauksen, suuri ongelmajätteen läjitysallas tuli kaupan päälle. Ympäristövastuu on uusille omistajille 20 miljoonaa rahaa tilille. Rahat pitäisi käyttää ympäristön puhdistamisen rahoitukseen, mutta tuskin sitä  viranomaiset valvoo ja lopulta vastuun kantaja on veronmaksaja.

 

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu